Kategoria: Transport

Nowa trasa linii 103

Z dniem 13 października 2014 r., wprowadzone zostają istotne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Wydłużona zostaje trasa linii 103 w...

I Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk

Wśród dziewięciu korytarzy komunikacyjnych w Unii Europejskiej, szczególnie znaczenie dla Polski ma drogowo-kolejowy korytarz Bałtyk-Adriatyk. Kompleksowa ale spójna transeuropejska sieć...