Wspomnienie o Macieju Brzeskim

30 listopada 2014 roku  – mija piętnaście  lat od śmierci Macieja Brzeskiego – w latach 1990 – 1999 gdyńskiego samorządowca, wiceprezydenta Miasta, naszego Przyjaciela….

Z urodzenia warszawiak, z wyboru – gdynianin Jak wielu z nas – zakochany w Gdyni.. Ostatnie dziesięć lat życia niemal bez reszty  jej poświęcił – odpowiedzialny za strategiczne studia, projekty i programy rozwojowe, politykę gospodarczą, sprawy gospodarki morskiej, współpracę zagraniczną, rozwój turystyki, promocję, a zwłaszcza  budowanie wizerunku Gdyni – jako  dynamicznie rozwijającego się miasta europejskiego. Był niewątpliwie jednym z pierwszych, którzy dostrzegali wielkie szanse rozwojowe Gdyni w integracji europejskiej, ale i globalnej współpracy gospodarczej.

Był szanowany za pracowitość, pasję i profesjonalizm, lubiany zaś za liczne walory osobiste: poczucie humoru, serdeczność, bezpośredniość, skromność.. W najmniejszym nawet stopniu nie był dygnitarzem, choć przecież pełniąc liczne funkcje w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, uczestnik najwyższej rangi międzynarodowych konferencji –  mógłby, jak wielu w podobnych sytuacjach,  nabrać cech dygnitarza.

Doktor nauk chemicznych był przez lata pracownikiem naukowym Morskiego Instytutu Rybackiego. Autor licznych publikacji naukowych, a także kilkunastu patentów. Porzucił naukę dla Gdyni, gdy w wyniku wyborów samorządowych w 1990r. został radnym, a następnie wiceprezydentem, odpowiedzialnym za pion rozwoju Miasta.

Może gdyby nie zdecydował się na pracę w samorządzie, która tak go pochłonęła, gdyby pozostał  naukowcem, a  prywatnie każdą wolną chwilę jak przez lata  – przeznaczał na turystykę – dziś byłby wśród nas i cieszyłby się zdrowiem… Być może? Czy jednak byłby w pełni szczęśliwy nie angażując się w sprawy ukochanego Miasta? Czy Gdynia byłaby dziś taka jak jest?…

Dossier:
Maciej Brzeski, urodzony w 1943r. w Warszawie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział chemii, doktor nauk chemicznych (obronił pracę doktorską w 1984r. na Politechnice Szczecińskiej  z zakresu technologii otrzymywania chityny i chitozanu z pancerzy kryla antarktycznego).
W latach 1968- 1970 zatrudniony w Mazowieckich Zakładach Tłuszczowych „Pollena”, w latach 1970 – 1975 asystent w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni, w latach 1975 – 1980 – główny inżynier w Zakładzie Doświadczalnym OBRD („Białko”)  w Gdyni, w latach 1980 – 1990 – adiunkt w MIR, od 1990 do końca 1995r. – ekspert zewnętrzny Instytutu. Autor kilkunastu patentów, z czego kilku wdrożonych.
Od 1980r. w NSZZ „Solidarność” w strukturach zakładowych „S” w MIR. Członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Gdyni od początku jego istnienia w 1989r.
Dwukrotnie, w wyniku wyborów samorządowych z 1990  i 1994 roku został radnym Gdyni. Przez dwie pełne kadencje i rok trzeciej – pełnił funkcję wiceprezydenta miasta odpowiedzialnego za Pion Rozwoju Miasta, czyli – strategię rozwoju, politykę gospodarczą, planowanie urbanistyczne, architekturę  i nadzór budowlany, promocję gospodarczą Gdyni  i współpracę z zagranicą, sprawy gospodarki morskiej, współpracę z firmami gdyńskimi, projekty i programy rozwojowe, w tym kluczową inwestycję gdyńską tamtych lat – Trasę Kwiatkowskiego.

Joanna Grajter

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Nie rób scen! Idź na Gdyńskie Poruszenie

Patrząc na rosnącą lawinowo liczbę biegaczy czy też miłośników chodzenia z kijami można powiedzieć, że te dyscypliny wyszły w ostatnich...

Zamknij