Odtworzenie zabudowy Folwarku Saltzmanna

6 lipca (sobota) o godz. 11.00 odbędzie się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę biura Korporacji Budowlanej Doraco. Inwestycja ta inicjuje odtworzenie znajdującej się w tym miejscu od XVIII wieku zabudowy Folwarku Saltzmanna. W uroczystości udział weźmie prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz.

1_medium

Mat. prasowe

 Uroczystości towarzyszyć będzie prezentacja nowego ogrodu barokowego oraz parku będącego dopełnieniem Parku Oliwskiego, które docelowo będą ogólnie dostępnymi terenami zielonymi. Całe założenie parkowe znajduje się między ulicą Opacką, a Dworkiem Saltzmanna, w którym firma Doraco od lat ma swoją siedzibę.

 

W ramach prac budowlanych, przy ul. Opackiej powstaną kolejne nowe budynki biurowe oraz apartamenty architektonicznie nawiązujące do istniejącej wcześniej w tym miejscu zabudowy gospodarczej z XVIII-XIX wieku. Projekt architektoniczny inwestycji powstał w gdańskiej pracowni Piw Paw Architekci Sp. z o.o. Projekt został skonsultowany i zatwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Planowany termin zakończenia prac: grudzień 2014. Do momentu zakończenia inwestycji dostęp do ogrodu barokowego będzie ograniczony.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego planowane jest powiększenie Parku Oliwskiego. Właśnie  w tym celu  w  2010 r.  Miasto pozyskało w drodze zamiany od KB Doraco grunt w bezpośrednim sąsiedztwie Parku, który stanowić będzie jego część. Teren ten, dotychczas wykorzystywany jako zaplecze techniczne parku, zagospodarowany zostanie do  połowy 2014. W rezultacie Park powiększy się o kolejne ok. 0.5 ha.

W zamian za ten grunt Doraco pozyskało od Miasta teren otaczający zabytkowy Dwór Saltzmanna, który został przez Doraco gruntownie odrestaurowany i stanowi własność firmy wykorzystywany na jej siedzibę.

 

Dworek Saltzmanna zwany również dworkiem ogrodnika

biura doraco_1

Mat. prasowe

Początki dworku sięgają roku 1760. Jego budowę zlecił Jacek Rybiński, ówczesny opat cysterskiego klasztoru. Dworek wraz z zabudową gospodarczą został usytuowany w północnej części oliwskiego parku i został przeznaczony na siedzibę ogrodnika i projektanta części oliwskiego ogrodu – Kazimierza Dębińskiego. Teren folwarku był rozległy tak jak sam park opacki.

Po śmierci Jacka Rybińskiego, nowym opatem w Oliwie został Karl książę von Hohenzollern-Hechingen, kuzyn pruskiego króla. Nowy opat niezbyt interesował się klasztorem, a całą swoją uwagę skupił na pałacu i parku. Dlatego też w 1794 roku sprowadził do Oliwy kolejnego wybitnego ogrodnika – Johanna Georga Nicolasa Saltzmanna, który zamieszkał we dworku. Johann Saltzmann pochodził z rodziny o tradycjach ogrodniczych – był synem nadwornego ogrodnika w Charlottenburgu.

Nowy ogrodnik zmienił ukształtowanie terenu Ogrodu Opackiego, poprzez usypanie sztucznych pagórków oraz stworzenie malowniczych dolinek. Istniejącym stawom nadano nieregularną linię brzegową. W ten sposób powstała część angielska ogrodu nawiązująca do naturalnych ogrodów krajobrazowych.  Saltzmann swoimi dokonaniami zachwycił nie tylko oliwskich braci z klasztoru. Gdańsk zawdzięcza mu także odtworzenie pięknego założenia parkowego – Błędnika (nie istnieje już) oraz zagospodarowanie wzgórza Kahlsberg (dzisiejszy Pachołek).  Ponadto rozbudował zaplecze Folwarku Opackiego

Potomni w uznaniu zasług Saltzmanna nazwali jego nazwiskiem ulicę przebiegającą od północnej strony parku – Saltzmannstraße – obecnie ulica Opacka, którą ogrodnik obsadził z dwóch stron drzewami.

W 1854 roku Folwark Opacki został wykupiony na własność przez rodzinę Saltzmann, a na jego terenie powstawały nowe zabudowania o charakterze gospodarczym i mieszkalnym.

Po II wojnie dworek został przejęty przez Skarb Państwa i użytkowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodowych.

opacka h noc 130613 z drzewem

Mat. prasowe

Pod koniec XX wieku mocno zniszczona i zdewastowana posiadłość została wynajęta przez firmę Doraco, która podjęła się gruntownej renowacji dworu. W 2002 firma Doraco nabyła nieruchomość od Gminy Miasta Gdańska.

W 2012 roku pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, a Korporacją Budowlaną DORACO zawarta została umowa, w wyniku której w zamian za teren położony przy ul. Opackiej, Miasto otrzymało do zasobu komunalnego 23 lokale mieszkalne gotowe do natychmiastowego zasiedlenia wraz z  przynależnymi do lokali piwnicami. Pozyskany przez Doraco w drodze zamiany teren firma dzierżawiła od 1992 roku.

W 2013 roku zainicjowano odtworzenie zabudowy dawnego folwarku wraz utworzeniem ogrodów będących kiedyś dopełnieniem Ogrodu Opackiego, a dziś Parku Oliwskiego. Ogrody te będą ogólnie dostępne dla mieszkańców.

 

W ogrodzie posadzono następujące rośliny: BukszpanyBluszczeKlon DrummondiiTulipanowiecFunkieRuniankaUłudka wiosennaJaśminowiec wonny,HortensjeDereń kanadyjski3 tuje olbrzymie  (żywotnik olbrzymi).

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Deptaki strzeżone podwójnie

Już od najbliższego poniedziałku na sezonowych deptakach, w który zamieniły się ulice Głównego Miasta pojawią się wspólne patrole policjantów i...

Zamknij