Zmiany w organizacji ruchu na przebudowie linii tramwajowej w Gdańsku Przeróbce

Od jutra tj. 4 marca od godziny 9.00 nastąpi zamknięcie dla ruchu samochodowego zachodniej jezdni ulicy Siennickiej od skrzyżowania z ul. Stary Dwór do skrzyżowania z ul. Elbląską. Ruch poprowadzony zostanie wschodnią jezdnią. Prowadzone prace nie będą kolidowały z aktualnymi trasami komunikacji miejskiej. Tramwaje będą kursowały ul. Siennicką.

Na tym  etapie prac zostanie wykonana przebudowa zachodniej jezdni ul. Siennickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Angielska Grobla do skrzyżowania z ul. Stary Dwór wraz z wlotem ul. Wiesława, wlotem ul. Stary Dwór oraz wlotem ul. Angielska Grobla. Dojazd do ul. Wiesława i ul. Angielska Grobla będzie możliwy objazdem przez ul. Długie Ogrody i ul. Długa Grobla. Roboty w rejonie skrzyżowania ul. Siennickiej z ul. Stary Dwór będą prowadzone w sposób połówkowy, aby utrzymać dojazd do ul. Stary Dwór. Za sprawą prowadzonych prac zachodnia jezdnia w ciągu ul. Siennickiej, od skrzyżowania z ul. Elbląską do skrzyżowania z ul. Stary Dwór, zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów kołowych – z wyłączeniem pojazdów budowy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu zostanie utrzymane zwężenie wschodniej jezdni ul. Siennickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Elbląską do skrzyżowania z ul. Głęboką. Ze względu na prowadzone prace, na wschodniej jezdni ul. Siennickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Głęboką do skrzyżowania z ul. Stary Dwór wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

Wykonywane będą roboty rozbiórkowe jezdni oraz chodników, kanalizacja deszczowa, warstwy wzmocnienia, warstwy bitumiczne i chodniki. Czas wykonywanych prac ok: 2 miesiące.

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami http://www.gik.gda.pl/22/news,565/aktualnosci/w_wigilie_tramwaje_wracaja_na_przerobke_i_stogi.html na wiosnę musimy rozpocząć przebudowę ulicy Lenartowicza. W związku z tym w nocy z 10/11 marca zostanie wstrzymany ruch tramwajowy na odcinku od pętli tramwajowej Przeróbka do pętli tramwajowej Stogi. Tramwaje będą dojeżdżać do pętli tramwajowej Przeróbka i tam zawracać w kierunku Centrum. Na trasie Pętla Przeróbka Pętla Stogi na koszt wykonawcy prac (firmy Budimex) zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza. Przystanek autobusowy umożliwiający przesiadkę pasażerów zostanie zlokalizowany w ul. Bajki. Trasa autobusu będzie prowadziła ul. Sienną, która na czas remontu będzie dwukierunkowa. (więcej informacji o rozkładzie komunikacji zastępczej wkrótce na stronie ztm.gda.pl)

 

Na odcinku ul. Lenartowicza od ul. Lenartowicza 6 do końca zakresu inwestycji w rejonie skrzyżowania z ul. Sucharskiego prace będą prowadzone całościowo, za wyjątkiem skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Andersena, gdzie prace będą prowadzone połówkowo. Podział ten ma zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do ul. Lenartowicza, ZNTK oraz Zakładu Karnego, a także umożliwić pieszym przemieszczanie się na tym odcinku. Z uwagi na bezpieczeństwo ciąg pieszy zostanie zabezpieczony i ogrodzony. Dojazd do wyżej wymienionej strefy będzie możliwy również przez ul. Bajki i dalej w kierunku pętli tak jak prowadził poprzedni objazd w kierunku ul. Lenartowicza. Dojazd ten zostanie utrzymany do czasu oddania do ruchu  wyjazdu ul. Siennicką od strony pętli tramwajowej. Po tym czasie zostanie on zamknięty w celu przeprowadzenia prac remontowych. W czasie trwania robót, z uwagi na kontynuację prac przy remoncie mostu Siennickiego oraz prowadzony remont jezdni w ul. Siennickiej od mostu do pętli tramwajowej Przeróbka, odcinek ten w dalszym ciągu będzie wyłączony z ruchu pojazdów – poza ruchem pojazdów budowy oraz pojazdów szynowych. W związku z tym objazd przez most Jana Pawła II (w ciągu ul. Sucharskiego) zostanie utrzymany.

Pojazdy poruszające się na kierunku od skrzyżowania ul. Siennickiej z ul. Przetoczną do ul. Sucharskiego zostaną skierowane na objazd prowadzący przez ul. Bajki i ul. Sienną. Pojazdy od strony ul. Sucharskiego zostaną skierowane na  ten sam objazd przez ul. Sienną i ul. Bajki. W związku z tym na czas prowadzenia robót planuje się wprowadzenie ruchu dwukierunkowego w ul. Siennej. Na odcinku po wiaduktem kolejowym w ul Siennej zostanie wprowadzony ruch wahadłowy z pierwszeństwem przejazdu pojazdów jadących w kierunku ul. Sucharskiego. Dojazd do ul. Lenartowicza, ZNTK oraz Zakładu Karnego będzie umożliwiony przez objazd prowadzący przez ul. Dickensa i ul. Andersena oraz przez objazd w okolicy pętli tramwajowej do czasu uruchomienia wyjazdu przez ul. Siennicką.

 

Na tym obszarze prowadzone będą roboty rozbiórkowe jezdni i torowiska tramwajowego oraz trakcji, roboty kanalizacyjne, warstwy wzmocnienia, wykonane będzie nowe torowisko tramwajowe oraz trakcja, roboty bitumiczne i brukarskie. Planowany okres robót to trzy miesiące.

 

Budowa jest częścią Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IIIC http://www.gik.gda.pl/125/inwestycje/gdanski_projekt_komunikacji_miejskiej_etap_iii/etap_iii_c_zadanie_realizowane.html . Aktualne zaawansowanie prac to 65 %. Termin zakończenia prac to 30 IX br

 

Magdalena Skorupka-Kaczmarek

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
W sprawie cuchnącej biomasy

W związku z licznymi sygnałami od mieszkańców miasta o przedostawaniu się na tereny zamieszkałe brzydkiego zapachu, władze Gdyni zwróciły się do...

Zamknij