Gdańsk najmniej zakorkowany spośród dużych miast w Polsce

To właśnie w naszym mieście kierowcy najmniej czasu marnują w ulicznych korkach – wynika z najnowszego „Raportu o korkach” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte i serwis Targeo.pl. Gdańsk najlepiej w skali kraju radzi sobie również z likwidacją tzw. „wąskich gardeł”.

Jak przekonują specjaliści z Deloitte Consulting, czas spędzony w korkach nie jest wykorzystywany produktywnie, gdyż można byłoby go przeznaczyć na pracę lub odpoczynek. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to więc strata, której rozmiar można oszacować jako koszt utraconych korzyści. Pracujący kierowcy w siedmiu największych miastach Polski – Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku – tracili w korkach w 2014 r. średnio 13,7 mln zł dziennie, czyli prawie 301 mln zł miesięcznie i ponad 3,6 mld zł rocznie.W porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania jest to pogorszenie o ponad 5 proc. Koszt korków na statystycznego kierowcę wynosił 3034 zł, co stanowiło średnio 68 proc. miesięcznej pensji.

Według autorów najnowszego „Raportu”  miastem o najmniejszej liczbie korków jest obecnie Gdańsk (czas tracony w korkach wynosi 14 minut i 46 sekund dziennie), co jest spadkiem o ponad 6 minut, a w skali miesiąca blisko dwóch godzin – jest to największy odnotowany spadek czasu w korkach w polskich miastach w ciągu czterech lat.

Autorzy „Raportu” zwracają też uwagę, że niezmiennym problemem miast są wąskie gardła komunikacyjne. Tegoroczny raport analizując wąskie gardła, porównuje je również do stanu z 2011 roku. Rozwiązanie problemu wąskich gardeł mogłoby przynieść skokową poprawę przejezdności nie tylko dla większego rejonu, ale i całego miasta. – Warto także zauważyć, że Gdańsk znacząco ograniczył liczbę wąskich gardeł, doganiając pod tym względem lidera poprzednich rankingów, czyli Katowice – czytamy w „Raporcie”.

– Na poprawę sytuacji kierowców w naszym mieście istotny wpływ miało konsekwentne łączenie różnych form komunikacji (drogi, szyny, rowery, piesi) i współdziałanie gminy, samorządu województwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz inwestorów prywatnych. Nie bez znaczenia są także inwestycje we wspólne przystanki autobusowe, tramwajowe i kolejowe, budowa parkingów park&ride oraz bike&ride, dróg rowerowych czy też położenie nacisku na rozwój transportu zbiorowego i wyprowadzanie tranzytu z centrum miasta – komentuje wyniki raportu Andrzej Bojanowski, wiceprezydent Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej.

Na drugim miejscu zestawienia znalazł się Kraków, na trzecim zaś Warszawa. „Raport o korkach” powstał w oparciu o badanie Korkometr™ zrealizowane przez serwis Targeo.pl i AutoMapę. Bazując na rzeczywistych pomiarach prędkości, dla każdego miasta wyliczono wskaźniki opóźnień, pokazujące o ile korki wydłużają czas potrzebny kierowcom na dotarcie do miejsca docelowego.

Bieżące pomiary wąskich gardeł i monitoring korków w czasie rzeczywistym: www.korkometr.pl

 

Michał Piotrowski

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
W sobotę ostatnie Dni Otwarte gdańskich podstawówek

W najbliższą sobotę – 7 marca - ostatnie gdańskie podstawówki zapraszają na Dni Otwarte. Podczas wizyty w szkole można poznać...

Zamknij