Nowa formuła spotkań z mieszkańcami

Warsztat z mieszkańcami Śródmieścia rozpoczął nową formułę organizacyjną cyklu spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami gdańskich dzielnic pn.”Twoja dzielnica – Twój Gdańsk”.  Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 marca w Śródmieściu.

Nowa formuła to efekt zapowiadanych podczas  kampanii prezydenckiej zmian w kontaktach z mieszkańcami i jeszcze większej otwartości na głos gdańszczan. W poprzednich edycjach spotkań prezydent Gdańska przedstawiał mieszkańcom danej dzielnicy prezentację na temat Miasta i konkretnej dzielnicy, a następnie udzielał odpowiedzi na zadane pytania.

– Czas na zmiany. Musimy zrobić wszystko, by zachęcić mieszkańców, by nie tylko wyrażali swoje opinie, ale również współuczestniczyli w działaniach na rzecz Miasta. To bowiem sprawia, że mieszkańcy czują z miastem więź, chcą dla miasta żyć i pracować – podkreśla prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – Wprowadzone w formułę spotkań zmiany to większe otwarcie na aktywnych mieszkańców, na współpracę i dialog. To także chęć wysłuchania problemów mieszkańców i pomoc w ich rozwiązaniu.

Najważniejsze etapy nowego cyklu spotkań:

1. Warsztaty z mieszkańcami

Kto najwięcej wie o dzielnicy? Oczywiście jej mieszkańcy, osoby zaangażowane społecznie, przedstawiciele szkół, parafii, organizacji pozarządowych. To właśnie liderzy społeczności lokalnej wspólnie z przedstawicielami Miasta będą rozmawiali o dzielnicy (jeszcze bez udziału prezydenta Pawła Adamowicza). Celem spotkania jest wspólne zastanowienie się nad potrzebami, problemami dzielnicy i możliwościach ich rozwiązania. Raport z tego spotkania będzie podany do publicznej wiadomości na stronie www.gdansk.pl.

2. Wizyta prezydenta Gdańska w dzielnicy

Prezydent Gdańska wraz z grupą współpracowników, przedstawicielami Rady Dzielnicy oraz liderami lokalnymi odwiedzi dzielnicę. Zobaczy miejsca wskazane podczas warsztatów jako przykłady potrzeb lub pozytywnych działań w dzielnicy.

3. SPOTKANIE PREZYDENTA GDAŃSKA Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY

1 część – prezentacja multimedialna + krótkie wystąpienie prezydenta

2 część – odpowiedzi na pytania mieszkańców

Najistotniejsza zmiana – mieszkańcy, ze swoimi pytaniami, będą się także mogli zwracać bezpośrednio do zastępców prezydenta. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach, przyporządkowanych każdemu z nich – 4 zastępców prezydenta Gdańska (ds. polityki gospodarczej, komunalnej, społecznej, przestrzennej) będzie się spotykać z mieszkańcami w oddzielnych salach. Oczywiście podczas spotkania na pytania będzie odpowiadał także prezydent Gdańska osobiście.

Celem tej zmiany jest możliwość udzielenia odpowiedzi większej grupie mieszkańców. Jeśli dla przykładu mieszkaniec ma pytanie o mieszkania komunalne lub remont drogi, to kieruje się bezpośrednio do Z-cy Prezydenta ds. polityki komunalnej, pytania o edukację kieruje do Z-cy Prezydenta ds. polityki społecznej itd. Korzyść? Więcej mieszkańców będzie miało możliwość porozmawiania o swoich potrzebach.

4. Spotkanie podsumowujące – około 2 tygodnie po spotkaniu głównym

W siedzibie Rady Dzielnicy zaprezentowany zostanie raport podsumowujący wszystkie spotkania, działania, ustalenia i wnioski. Raport ten będzie także zamieszczony na stronie www.gdansk.pl

Spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami dzielnicy Śródmieście

 16 marca 2015 r.

Zespół Szkół Łaczności, ul. Podwale Staromiejskie 51/52

godz. 17:00

od godz. 16:00 działać będą punkty informacyjne jednostek miejskich i organizacji pozarządowych

 

Sylwia Betlej

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Dofinansowanie w zakresie modernizacji źródeł energii cieplnej dla gdynian

Wszystkie osoby, które swoje domy ogrzewają przy użyciu kotłów opalanych węglem i koksem, a chciałyby je wymienić na kotły opalane...

Zamknij