Gdynia, Wejherowo i członkowie GOM we wspólnym stowarzyszeniu metropolitalnym!

To historyczna chwila! Wczoraj radni Gdyni, a dziś Wejherowa podjęli uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk- Gdynia- Sopot. W ten sposób powstaje jedno, wspólne stowarzyszenie łączące miasta i gminy naszej metropolii.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) to stowarzyszenie, w które przekształcił się powstały w 2011 roku GOM i które obecnie, po zmianie nazwy, statutu i liczby członków, zrzesza całą metropolię, będąc zarazem instytucją oficjalnie ją reprezentującą wobec rządu i Komisji Europejskiej. Taka forma zrzeszenia jest wynikiem negocjacji prowadzonych przez prezydentów Trójmiasta. Formalnie  zainicjowana została decyzją Walnego Zebrania Członków Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego (GOM) w dniu 13 kwietnia br. Nowy statut oraz nazwa OMG-G-S zostały właśnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i tym samym weszły w życie.

W nowoprzyjętym statucie znalazły się zapisy dotyczące nowej roli w procesie wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), częściowo zmienił się także sposób podejmowania decyzji. Stowarzyszenie OMG-G-S będzie pełnić funkcję Związku ZIT i Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

W strukturach Obszaru Metropolitalnego działającego od 2011 r. współpracuje ze sobą 50 samorządów. Ideą współpracy między samorządami jest kształtowanie i integracja najważniejszych polityk mających wpływ na jakość życia mieszkańców. Prezes Zarządu OMG-G-S, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zauważa, że zaistniałe zmiany są początkiem nowej perspektywy. – Po wielu latach rozmów, trudnych nie raz negocjacji udało się nakłonić władze Gdyni do wspólnego działania w ramach jednej metropolii- mówi Paweł Adamowicz. –  Jest to dla mnie bardzo radosny dzień, bo w końcu kompromis został osiągnięty i od teraz może być w pełni wykorzystywana siła grupy, tak bliskich sobie samorządów- dodaje.

Swoje zadowolenie i wolę współpracy wyrażają prezydenci Gdyni i Wejherowa:

– Dzięki otwartości na nasze argumenty, zniknęły przeszkody, które wcześniej blokowały porozumienie –twierdzi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.- Rozpoczynamy nowy etap samorządowej kooperacji. Wspólnie wypracowane wizje staną się podstawą harmonijnego rozwoju. Współpraca ta jest wielkim wyzwaniem, ale też ogromną szansą na uruchomienie potencjału Metropolii – dodaje.

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa komentuje:

– Najważniejsze jest to, że wszyscy dążymy do osiągnięcia naszego wspólnego celu, jaki jest pozyskanie funduszy unijnych na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – mówi Krzysztof Hildebrandt. – Aby samorządy mogły realizować różnego rodzaju zadania w ramach środków unijnych, konieczne było utworzenie stowarzyszenia reprezentującego interesy całej Metropolii. Potencjał poszczególnych samorządów w naszym województwie przysłuży się z pewnością wszystkim miastom i mieszkańcom zrzeszonym w „Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot”.

 

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Forum Gdańsk

Zapraszamy na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Forum Gdańsk - kompleksu powstającego w ramach rewitalizacji historycznego Targu Siennego i...

Zamknij