Już 53 samorządy w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia Sopot!

Jastarnia. To kolejny samorząd, który przyjął uchwałę o wejściu do wspólnego stowarzyszenia metropolitalnego. Dzisiaj zarząd OM G-G-S już formalnie przyjął do swojego grona Gdynię, Wejherowo i Jastarnię. Do zarządu stowarzyszenia zostali powołani Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, który został wiceprezesem stowarzyszenia OM G-G-S, a Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa został członkiem zarządu OM G-G-S.

Po długotrwałych, wielostronnych rozmowach z władzami Gdyni, radni przyjęli uchwałę o wejściu do wspólnego ciała metropolitalnego 27 maja 2015 roku. Dzień później, 28 maja podobną uchwałę przyjęli radni Wejherowa. W ten sposób powstało jedno, wspólne stowarzyszenie łączące miasta i gminy naszej metropolii.

Ideą współpracy między samorządami jest kształtowanie i integracja najważniejszych polityk mających wpływ na jakość życia mieszkańców. – Bardzo się cieszymy, że dołączyły do nas Gdynia, Wejherowo i Jastarnia i teraz już wspólnie możemy zacząć owocnie współpracować dla dobra całego naszego regionu – powiedział Paweł Adamowicz, prezes zarządu OM G-G-S, prezydent Gdańska podczas dzisiejszego walnego zebrania członków stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk– Gdynia- Sopot.

– Sprawnie przeprowadzone spotkanie, prezydent Adamowicz ma duże doświadczenie rozmów w tym gronie – powiedział Wojciech Szczurek, wiceprezes stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia- Sopot, prezydent Gdyni.

Podczas dzisiejszego walnego zebrania członków Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot omówiono również m.in. sprawozdanie finansowe za rok 2014, program działania na rok 2015 oraz sprawy bieżące.

Przypomnijmy: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) to stowarzyszenie, w które przekształciło się powstałe w 2011 roku Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny (GOM) i, które obecnie- po zmianie nazwy, statutu i liczby członków- zrzesza całą metropolię, będąc zarazem instytucją oficjalnie ją reprezentującą wobec rządu i Komisji Europejskiej. Taka forma zrzeszenia jest wynikiem negocjacji prowadzonych przez prezydentów Trójmiasta. Formalnie zainicjowana została decyzją walnego zebrania członków Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego 13 kwietnia 2015. Nowy statut oraz nazwa OM G-G-S zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i tym samym weszły w życie.

W nowoprzyjętym statucie znalazły się zapisy dotyczące nowej roli w procesie wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), częściowo zmienił się także sposób podejmowania decyzji. Stowarzyszenie OMG-G-S będzie pełnić funkcję Związku ZIT i Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

 

Może Ci się również spodoba