Otwarcie Gdyńskiego Centrum Filmowego i 40. Festiwal Filmowy w Gdyni – zmiany w organizacji ruchu

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że w związku z organizowanym przez Miasto Gdynia oraz Pomorską Fundację Filmową w Gdyni 40. Festiwalem Filmowym przewidywane są następujące zmiany w organizacji ruchu:

– od 9 września do zakończenia Festiwalu na ulicy Armii Krajowej (odcinek pomiędzy Świętojańską a ul. Zawiszy Czarnego) obowiązywać będzie obustronny zakaz zatrzymywania się;

– w dniach 12.00-20.00 września całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów będzie ulica Danuty Baduszkowej. W wyżej wymienionym okresie dla dwukierunkowego ruchu zostanie udostępniony dotychczas jednokierunkowy fragment  ulicy Zawiszy Czarnego i Armii Krajowej między parkingiem a Teatrem Muzycznym;

– 13 września na czas uroczystości otwarcia Gdyńskiego Centrum Filmowego zlokalizowanej przy Placu Grunwaldzkim w godzinach  13.45 – 15.15 zamknięty zostanie  dostęp pojazdów do odcinka ulicy Armii Krajowej pomiędzy ul. Świętojańską a  Karola Olgierda Borchardta (możliwy będzie jedynie wyjazd poprzez Armii Krajowej z ulicy Józefa Wybickiego/Placu Grunwaldzkiego);

– 14 września, tj. w poniedziałek, w godz. 17.30-19.00 i 21.45 – 22.15 z  uwagi na uroczystą Galę rozpoczęcia Festiwalu oraz przejście gości z Hotelu Gdynia do Teatru Muzycznego nastąpią chwilowe  zamknięcia ulicy Armii Krajowej – na odcinku od Świętojańskiej w stronę Bulwaru Nadmorskiego (będzie zachowana możliwość wyjazdu z ulicy Józefa Wybickiego przez Plac Grunwaldzki  do ul. Świętojańskiej ), Karola Olgierda Borchardta i Zawiszy Czarnego (od skrzyżowania z Henryka Sienkiewicza i Franciszka Sędzickiego) dla ruchu pojazdów;

– 19 września (sobota) odbędzie się „40 Gala rozdania nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych”. W związku z powyższym w godzinach od 14.00 – 20.30 oraz chwilowo po godz. 21.30 wyłączone zostaną z ruchu następujące ulice:
– Armii Krajowej na odcinku od ul. Świętojańskiej do Zawiszy Czarnego (z zachowaną obsługą komunikacyjną ul. Józefa Wybickiego i Placu Grunwaldzkiego);
– Zawiszy Czarnego;
– Karola Olgierda Borchardta.

Wszystkich kierowców prosimy o dostosowanie swoich planów do zmienionej organizacji ruchu oraz podporządkowanie się poleceniom wydawanym przez funkcjonariuszy Policji i strażników Straży Miejskiej Urzędu Miasta.

Sebastian Drausal

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Hybrydowe taksówki w Metropolii Trójmiejskiej

Po Nowym Jorku, Berlinie, Wiedniu i Warszawie, także trójmiejscy taksówkarze coraz bardziej powszechnie przesiadają się na samochody o napędzie hybrydowym....

Zamknij