Mimo protestów Gdańsk przygotowuje się do przyjęcia imigrantów

W Berlinie ponad 250 000 ludzi wyszlo na ulice w proteście anty-imigracyjnym.

Takiej informacji nie pokazują publiczne media, informacja przekazywana jest przez portale społecznościowe, a warto wiedzieć, że nie godząc się na przyjęcie imigrantów, wcale nie jesteśmy zaściankiem Europy. Demonstracja miała miejsce 11 października br.

Protest Berlin - źródło Facebook

Protest Berlin – źródło Facebook

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu „Imigranci/tki na rzecz integracji w pomorskim” (ze środków EOG, we współpracy z Fundacją Batorego) zorganizowało wizytę studyjną w Oslo, której celem było wzmacnianie współpracy dwustronnej.

W wizycie udział wzięło 15 osób – zespół projektu oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego i licznych instytucji sektora społecznego, którzy zaangażowani są we wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku.

Organizatorem wizyty był Urząd Miasta Oslo. Wizyta miała bardzo praktyczny wymiar i dotyczyła wszystkich wymiarów migracji: od wizji społeczeństwa przyjmującego i stosunku do imigrantów po konkretne rozwiązania dotyczące przyjmowania uchodźców, imigrantów zarobkowych, mieszkalnictwa, edukacji, pomocy społecznej oraz animowania sąsiedztw. Uczestnicy wizyty spotkali dyrektorów szkół, osoby zarządzające mieszkalnictwem, domami sąsiedzkimi, wydarzeniami kulturalnymi, ośrodkami dla uchodźców a także imigrantów z Polski, którzy podzielili się swoimi obserwacjami na temat integracji w Oslo.

Wizyta była kluczowa dla rozwoju wiedzy i kompetencji uczestników/czek, pozwoliła przyjrzeć się wieloletnim doświadczeniom Oslo w integracji imigrantów oraz omówić związane z tym wyzwania oraz wnioski. Uczestnicy usłyszeli, jak zmieniało się podejście do imigracji oraz zarządzanie zjawiskiem, jakie błędy zostały popełnione i mogli odnieść tę wiedzę do sytuacji Polski i Gdańska.

Uczestnicy i uczestniczki wizyty zaskoczeni byli pragmatyzmem i naciskiem na ekonomiczne korzyści płynące z imigracji dla Oslo. W Norwegii priorytetem jest zatrudnienie a integrację utożsamia z dostępem do dóbr – dobrych zarobków, własnego mieszkania, edukacji na najwyższym poziomie. Imigrantom stwarza się możliwości ale również stawia wysokie oczekiwania – tak szkolnej młodzieży, jak uchodźcom czy imigrantom zarobkowym. Społeczność wzmacnia maksymalną samodzielność i równość wszystkich mieszkańców, zapewniając jednocześnie regulacje przeciwdziałające dyskryminacji i wykluczeniu imigrantów/ek. Inkluzję i równość popiera 9 na 10 mieszkańców Oslo. Urząd Miasta w 2001 roku wprowadził politykę OXLO – Oslo Extra Large, co można przetłumaczyć jako Oslo – miasto extra duże, otwarte, czerpiące ze stałego napływu imigrantów, w którym każdy mieszkaniec i mieszkanka mają równą wartość. Norwegowie bardzo dobrze radzą sobie z imigracją i uczenie się od najlepszych jest szansą dla Gdańska – budowania rozsądnej, korzystnej dla wszystkich stron polityki migracyjnej.

Piotr Olech
Urząd Miejski w Gdańsku

 

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Popłyń na „Wyspę zagadek”

Mija właśnie 15 lat, od kiedy Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne „Wyspa" organizuje ogólnopolski konkurs twórczego używania umysłu „Wyspa zagadek". Jego zadaniem...

Zamknij