Mediator ze szkolnej ławki

Szkolne spory rozwiązywane poprzez mediację, a w roli mediatora – kolega lub koleżanka ze szkoły. W Gdańsku już od blisko roku z powodzeniem funkcjonuje CENTRUM MEDIACJI SZKOLNEJ I RÓWIEŚNICZEJ. 13 października podpisane zostało porozumienie dotyczące dalszej współpracy Miasta Gdańska oraz Polskiego Centrum Mediacji w zakresie wprowadzania i promowania mediacji w placówkach oświatowych w Gdańsku.

– Chcemy, by mediacja była codzienną praktyką wychowawczą w gdańskich szkołach. Dlatego łączymy siły i wraz z Polskim Centrum Mediacji tworzymy CENTRUM MEDIACJI SZKOLNEJ I RÓWIEŚNICZEJ w Gdańsku. Nasze Centrum jest platformą wymiany doświadczeń i konkretnych działań – m.in. szkolimy gdańskich liderów mediacji w placówkach oświatowych. Co ważne do roli mediatora przygotowujemy zarówno przedstawicieli kadry pedagogicznej, jak i uczniów każdej ze szkół – tzw. mediatorów rówieśniczych – mówi zastępca prezydenta Gdańska, ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk.

W ciągu jednego roku, szkoleniem objęci zostali dyrektorzy wszystkich gdańskich szkół. – Docelowo w zakresie mediacji przeszkolić chcemy wszystkich gdańskich pedagogów – zapowiada Piotr Kowalczuk. – Ogromną nadzieję pokładamy w młodych mediatorach – mediatorach ze szkolnej ławki. To oni są bowiem bezpośrednimi świadkami sytuacji konfliktowych w grupach rówieśniczych, więc reagować mogą od razu. Ponadto, co bardzo istotne, ”niezapisani” są jeszcze niepoprawnymi schematami zachowań, po które dorośli często bezwiednie sięgają w sytuacjach spornych. Chcemy wyposażać ich w wiedzę o sposobach rozwiązywania trudnych sytuacji poprzez zdrowy dialog, któremu towarzyszy wzajemny szacunek i empatia  – podkreśla zastępca prezydenta.

– Mediacja to naturalny sposób komunikacji – podkreśla Katarzyna Stryjek mediator i prezes Polskiego Centrum Mediacji o/Sopot. – Ale to od nas dorosłych zależy, czy młodzi ludzie będą po nią sięgać w sytuacjach konfliktowych. Własnym postępowaniem i przykładem musimy przekonać ich do tego, że to skuteczne narzędzie, dzięki któremu nie dochodzi do eskalacji konfliktu i tym samym z sytuacji trudnej można wyjść z twarzą i „bez ofiar” – dodaje mediatorka.

Mediacje stanowią szansę uniknięcia wielu rozpraw w sądzie rodzinnym, które mogą zakończyć się już na terenie szkoły. Dlatego też przedsięwzięcie realizowane przez Miasto Gdańsk i Polskie Centrum Mediacji patronatem honorowym objął Sąd Okręgowy w Gdańsku. Jak podkreśla prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku dr Przemysław Banasik, patron honorowy projektu  – ranga mediacji w rozwiązywaniu sporów rośnie, zarówno w obszarze sporów gospodarczych, czy rodzinnych. Jej rolę zaczynają doceniać ustawodawcy. A Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku może być kuźnią przyszłych profesjonalnych zawodowych mediatorów.

Siedziba Centrum mieści się w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku. Tu znajduje się punkt informacyjno-konsultacyjny, centrum szkoleniowe i ośrodek mediacyjny.

W dniach 12- 15 października obchodzony jest Tydzień Mediacji 2015.

 

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
CHARYTATYWNY BIEG DLA OLI

Dołącz do biegu charytatywnego na rzecz Oli i, obudź w sobie sportowego ducha! Dzięki wsparciu Kolibki Adventure Park Gdynia, Grupie...

Zamknij