Dla poprawy sytuacji mieszkaniowej

Miasto Gdańsk bardzo aktywnie stara się sprostać potrzebom mieszkaniowym gdańszczan. Na wiele sposobów, często innowacyjnych. Celem, który przyświeca dotychczasowym, jak i przyszłym działaniom, jest zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób potrzebujących wsparcia. Inwestycje mieszkaniowe Gdańsk realizuje także m.in. w ramach programu Banku Gospodarstwa Krajowego.

18 stycznia w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO o możliwościach finansowania budowy tanich mieszkań czynszowych w ramach różnych inicjatyw prowadzonych przez BGK rozmawiali przedstawiciele gmin, powiatów, towarzystw budownictwa społecznego, spółek komunalnych oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Konferencję, we współpracy z Miastem Gdańsk, zorganizował Bank Gospodarstwa Krajowego, który jako państwowy bank rozwoju realizuje programy służące poprawie sytuacji mieszkaniowej Polaków.

Nowe mieszkania z dofinansowaniem BGK
Gdańskie TBSy już od 2013 roku realizują inwestycje mieszkaniowe z 40 % dofinansowaniem z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach Funduszu Dopłat w latach 2014 – 2015 wybudowano łącznie 167 mieszkań. W tym oddane do użytku w 2015 roku budynki przy ul. Kolorowej, Człuchowskiej oraz przy Wilanowskiej (inwestycja zrealizowana w 2014 roku).

Łączny koszt budowy 167 lokali mieszkalnych wybudowanych w latach 2014-2015 z dofinansowaniem z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego wynosił ponad 30,2 mln zł, w tym udział Miasta w finansowaniu tych przedsięwzięć mieszkaniowych – ponad 11,5 mln zł.

– Program Banku Gospodarstwa Krajowego, w którym bierzemy udział, jest bardzo atrakcyjny z dwóch względów: finansowego- bo uzyskujemy duże bezzwrotne wsparcie, ale także z racji zobowiązania, jakie bierze na siebie samorząd z niego korzystający. Otóż wykorzystując dofinansowanie z Funduszu Dopłat na wybudowanie nowych lokali mieszkalnych zobowiązujemy się do wyodrębnienia z istniejącego zasobu mieszkaniowego ekwiwalentnej liczby lokali socjalnych, o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia wybudowanych nowych lokali – podkreśla prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – I tak, w ramach inwestycji z dofinansowaniem z Funduszu wyodrębnionych zostało już 180 lokali socjalnych, a kolejnych ok. 150 lokali socjalnych jest obecnie wyodrębnianych.

– Ważne są dla nas potrzeby wszystkich mieszkańców, w tym szczególnie tych znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – dodaje zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak. – Dlatego tak istotne jest pozyskiwanie lokali socjalnych. O tym, że nasze starania przynoszą efekty świadczy fakt, że jeszcze w 2006 roku w zasobie miejskim było ok. 300 mieszkań socjalnych, tymczasem w 2017 roku ich liczba wzrośnie do 1500, m.in. właśnie w ramach inwestycji realizowanych przy wsparciu z Funduszu Dopłat.

Planowane są już kolejne inwestycje mieszkaniowe z dofinansowaniem z Funduszu Dopłat. Jeśli uzyskają pozytywną rekomendację Banku Gospodarstwa Krajowego umożliwią pozyskanie w latach 2018-2019 kolejnych 300 nowych mieszkań dla gdańszczan.

Dedykowane młodym gdańskim rodzinom
– Pracujemy nad założeniami rozszerzenia pomocy mieszkaniowej dla mieszkańców Gdańska, w tym młodych rodzin – informuje prezydent Adamowicz. – Do młodych mieszkańców skierować chcemy ofertę wynajmu mieszkań w budynkach gdańskich TBS, na preferencyjnych warunkach, tj. z zastosowaniem zniżkowych stawek czynszu. Chcemy stworzyć w ten sposób młodym rodzinom z dziećmi szansę wynajmu nowych mieszkań o umiarkowanym czynszu.

Pierwsze mieszkania dedykowane młodym rodzinom zlokalizowane będą na osiedlu przy ul. Unruga, w ramach wspomnianej już inwestycji realizowanej przez miejskie TBSy z dofinansowaniem z Funduszu Dopłat. Inwestycja ta ma zostać zrealizowana w 2016 roku.

1 346 nowych
Nowe mieszkania budują trzy spółki miejskie – Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława”, Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i Gdańska Infrastruktura Społeczna. Ponadto Miasto pozyskuje nowe lokale w ramach programu „Mieszkania za grunt”, a także kupuje nowe mieszkania o określonej – zgodnej z zapotrzebowaniem – strukturze. Dodatkowym źródłem nowych lokali jest gruntowna całościowa modernizacja budynków mieszkalnych, jaka miała miejsce np. w Letnicy. W latach 2010-2015 w ten sposób pozyskanych zostało łącznie 1 346 nowych mieszkań. Wszystkie lokale przekazywane są mieszkańcom w standardzie „pod klucz”.

Spółki miejskie, powołane przez Miasto do realizacji budownictwa mieszkalnego dla gdańszczan, od początku swojej działalności wybudowały już łącznie 2 882 mieszkań. W tym GTBS – 1.531 , TBS „Motława” – 991, a najmłodsza spółka GIS – 360. Nowe mieszkania powstały między innymi : na Stogach, Chełmie, Letnicy, Łostowicach, czy Oruni Górnej. W ciągu ostatnich pięciu lat spółki oddały do użytkowania łącznie 753 lokale, z czego w samym tylko 2015 roku – 156 lokali. Najnowsze inwestycje miejskich spółek to budynki: przy ul. Madalińskiego – 48 mieszkań (inwestycja GIS); przy ul. Kolorowej – 72 mieszkania (inwestycja TBS „Motława”) oraz przy ul. Człuchowskiej – 36 mieszkań (inwestycja GTBS ). Na tym nie koniec.

W ramach inwestycji realizowanej przez spółkę GIS na osiedlu przy ul. Madalińskiego do 2018 roku do użytku oddanych zostanie kolejnych 36 lokali mieszkalnych. A jeszcze w 2016 roku kolejne 144 mieszkania powstaną przy ul. Unruga i Człuchowskiej – to inwestycje realizowane przez gdańskie TBSy.

Informacje na temat programów BGK: www.bgk.pl

Anna Dobrowolska

 

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Biskupia Górka

W ramach spotkań obywatelskich „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” odbędzie się spotkanie prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami – tym razem...

Zamknij