TENTacle w Gdyni

25 stycznia odbyło się w Gdyni spotkanie partnerów projektu oraz przedstawicieli Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz władz Pomorskiego i administracji państwowej zainteresowanych realizacją projektu TENTacle. Spotkanie prowadził Ryszard Toczek, naczelnik Wydział Współpracy i Analiz Samorządowych, wiceprezes zarządu Polskiego Klastra Morskiego, a projekt  prezentował dr Wiktor Szydarowski, menedżer projektu przedstawiciel Regionu Blekinge, lidera projektu.

Projekt TENTacle wpisuje się w strategię rozwoju gospodarczego i społecznego Regionu Morza Bałtyckiego (RMB)  i Unii Europejskiej. Jego realizacja  ma przyczynić się do dalszej integracji regionów w Europie Bałtyckiej, a poprzez powiązanie z europejską siecią korytarzy transportowych TENT silniej wpisać RMB w system europejskiej gospodarki. W kontekście bieżących wydarzeń w Unii europejskiej i dyskusji nt. dezintegracji europejskiej, projekt wyraźnie nabiera nowych wartości w wymiarze strategicznym.
Działania partnerów projektu zmierzają bowiem do eliminacji barier i wykorzystaniu szans rozwojowych wzdłuż korytarzy transportowych. Do portów Morza Bałtyckiego docierają trzy transeuropejskie korytarze transportowe: Scan-Med (prowadzący do Morza Śródziemnego), Bałtyk-Morze Północne oraz Bałtyk-Adriatyk. Projekt jest skierowany więc do szerokiej rzeszy interesariuszy – wyjaśniał dr Szydarowski, zarówno do władz krajowych, regionalnych i lokalnych jak i  zarządców infrastruktury, inwestorów i użytkowników. Najważniejszym beneficjentem projektu będą jednak  społeczności, które skorzystają na współpracy. Jak zauważył Ryszard Toczek rozwój korytarzy sieci bazowej wywoła pozytywne skutki  w regionie i w miastach, które uczestniczyć będą w projekcie.

Na spotkaniu w Gdyni skoncentrowano się na analizie rozwoju problemów transportowych miasta i portu Gdynia od strony lądu (infrastruktura drogowa i kolejowa), który również jest partnerem projektu.  Dyskutowano o rozszerzeniu badań i poszukiwaniu rozwiązań na cały  Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Polski Klaster Morski zadeklarował utworzenie TENTacle Gdynia Think Tank, który będzie wspierał prace badawcze i koncepcyjne prowadzone w ramach projektu.

Tekst dzięki uprzejmości portalu www.klastermorski.pl/.

Sebastian Drausal

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Gdynia szturmuje „Pomorskie Sztormy 2015”

Park Konstruktorów, Muzeum Emigracji, Gdyńskie Centrum Filmowe, Zarząd Morskiego Portu Gdynia czy mistrzowskie zespoły RC Arka Gdynia i Seahawks Gdynia...

Zamknij