Nagrody Bądkowskiego wręczone

Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej roku 2015, Gdańskiego Społecznika roku 2015 oraz Młodzieżowego Społecznika roku 2015 zostały wręczone podczas uroczystej gali w I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.

 

Wręczenie nagród im. L. Bądkowskiego - fot. MC

Wręczenie nagród im. L. Bądkowskiego – fot. MC

– Gdańsk ma niebywałe szczęście do aktywnych i samoorganizujących się mieszkańców. Nam pozostaje rola brokerów innowacji, których prekursorami zawsze są zgromadzeni wokół idei, problemu czy wyzwania gdańszczanie – podkreślał Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej. – Cieszy wzrost liczby organizacji pozarządowych i wsparcia, jakie otrzymują od podatników z zakresu 1 %, jak i zaufania instytucji państwa do przekazywania im coraz to nowych zadań do realizacji.

 

Wręczenie nagród poprzedziła debata obywatelska o roli mieszkańców i organizacji pozarządowych w społecznej rzeczywistości oraz prezentacja Piotra Kowalczuka pokazująca współpracę Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

Wręczana od 15 lat nagroda jest formą docenienia społecznych działań gdańszczan zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i indywidualnie. W tym roku nagrody zostały wręczone w dwóch kategoriach: dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej i dla Gdańskiego Społecznika za rok 2015. Po raz pierwszy nagrodzony został także Młodzieżowy Społecznik Roku 2015.

 

Wręczenie nagród im. L. Bądkowskiego - fot. MC

Wręczenie nagród im. L. Bądkowskiego – fot. MC

Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku 2015  zostało Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Sobieszowie.

Nagrodę otrzymało za nieustanne i profesjonalne wspieranie osób niewidomych w dążeniu do samodzielności, dzięki czemu przezwyciężają oni lęk, rozwijają swoje zainteresowania, a przede wszystkim osiągają pozytywną samoocenę, co pozwala im na budowanie pozytywnych relacji w swoim środowisku. Ośrodek pomaga osobom niewidomym przekraczać swoje wewnętrzne bariery, uwalniać się od kompleksów związanych z niepełnosprawnością oraz wpaja przekonanie, że posiadają ogromny osobisty potencjał.

 

W tej kategorii wyróżniono jeszcze dwie organizacje:

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, za pozyskiwanie, zagospodarowywanie i przekazywanie żywności osobom potrzebującym, w tym o niskim statucie materialnym, działalność charytatywną skierowaną do osób starszych, a zwłaszcza niepełnosprawnych, jak również za prowadzenie szeregu działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie odpowiedzialnego wykorzystania i zagospodarowywania żywności.

 

Stowarzyszenie „INNE jest piękne”, za integrację lokalnej społeczności, osób niepełnosprawnych ze zdrowymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym wokół ważnych dla nich spraw poprzez wspólną zabawę, budowanie partnerstwa różnych podmiotów, a także włączanie miejscowych firm w działania prospołeczne. Aktywność członków Stowarzyszenia to także przygotowanie projektów, których realizacja odpowiada na potrzeby społeczności w zakresie rozwijania zainteresowań, pasji oraz edukacji.

 

Wręczenie nagród im. L. Bądkowskiego - fot. MC

Wręczenie nagród im. L. Bądkowskiego – fot. MC

Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Społecznika Roku 2015 została Małgorzata Biernat.

Nagrodę otrzymała za zaangażowanie oraz determinację w działalności skierowaną na integrację mieszkańców dzielnicy i pomoc różnym środowiskom, w tym najbardziej potrzebującym, niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, jak również podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia gdańszczan, energiczne budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie spotkań przedwyborczych, kampanie informacyjne czy publikacje informacji o kandydatach. Pani Małgorzata jest zawsze otwarta na współpracę i chętna do udzielania wsparcia, pomagając w wielu przedsięwzięciach.

 

Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Młodzieżowego Społecznika Roku 2015 został Jan Perucki.

Nagrodę otrzymał za aktywność społeczną i zaangażowana w wiele wydarzeń i przedsięwzięć. Jako aktywny członek Samorządu Uczniowskiego następnie Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, radny młodzieżowy, a w końcu Radny Dzielnicy angażuje się w pracę na rzecz środowiska lokalnego. Nieustannie aktywny wolontariusz oraz uczestnik spotkań Osowskiego Okrągłego Stołu będącego forum wymiany pomysłów, koordynacji działań na rzecz dzielnicy, przedstawicieli instytucji, organizacji i osób fizycznych.

 

 

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
W gdańskim liceum uczą przyszłych lotników

W IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku od nowego roku szkolnego będzie można uczyć się w klasie o profilu lotniczym. W...

Zamknij