Szlabany w górę! W niedzielę jedziemy tunelem pod Martwą Wisłą

Pozwolenie na budowę zostało odebrane, tunel jest przekazywany ZdiZ w Gdańsku, nic więc nie stoi na przeszkodzie by kierowcy mogli przejechać podwodną przeprawą. Dlatego już w najbliższą niedzielę, tuż po sobotnim Dniu Otwartym dla pieszych,  otwieramy tunel dla wszystkich kierowców.

O godzinie 10.00 przy wjeździe do tunelu Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz po krótkiej uroczystości otworzy szlabany i pierwszym samochodem wraz ze zwycięzcą licytacji w WOŚP przejedzie przez tunel. Około godziny 10.30 – 11.00 tunele w obu kierunkach powinny być już udostępnione do ruchu dla wszystkich kierowców. Tym samym trwająca od X.2011 roku inwestycja zostanie zakończona, a wraz z nią zakończona zostanie budowa Trasy Słowackiego, której tunel były częścią.

Tunel pod Martwą Wisłą - szlabany w górę

Tunel pod Martwą Wisłą – szlabany w górę

Poniżej kilka ciekawostek

 • 1377,5 metrów – całkowita długość tunelu pod Martwą Wisłą,
 • 1072,5 metrów – długość jednej wydrążonej rury tunelu,
 • 2200 ton – waga maszyny TBM,
 • 91 metrów –  długość maszyny TBM,
 • 12,56 metrów – średnica tarczy maszyny TBM,
 • 11 metrów  – średnica wydrążonych i obudowanych tubingami rur tunelu,
 • 35 metrów – odległość od najgłębszego miejsca w tunelu do lustra Martwej Wisły,
 • 1076 pierścieni o wadze ok. 118 000 ton użyto do wykonania 2 rur tunelu (każdy z pierścieni składa się z 7 elementów tzw. tubingów),
 • 500 000 ton – tyle urobku wydobyto i wywieziono przy drążeniu tuneli,
 • 40 km – taką długość miałyby ułożone w jednym rzędzie tubingi użyte do budowy tunelu
 • 800 ton tyle asfaltu użyto w każdej z rur tunelu
 • 112 kamer będzie monitorować bezpieczeństwo w tunelu
 • głośniki – po 20 szt. na każdą rurę tunelu
 • 200 rozdzielnic elektrycznych, zasilająco –sterujące znajdzie się w tunelu.
 • 226 opraw oświetlenia przejazdowego o mocy 50kW
 • 224 oprawy oświetlenia wyjazdowego o mocy 106kW
 • moc pobierana przez urządzenia 1,2 MW

 

W tunelach (obu rurach) już po wydrążeniu znalazło się prawie 4300 ton stal i 25 000 metrów sześciennych betonu. Ułożonych zostało też 190 km kabli .

 

Tunel w datach:

Umowy o prace projektowe i realizacyjne

2008 kwiecień –podpisanie umowy pomiędzy Miastem Gdańsk a polsko-niemieckim konsorcjum firm projektowych Europrojekt Gdańsk SA i SSF Ingenieure AG z Monachium

październik 2011              – podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą – Obrascon Huarte Lain SA / Hiszpania

 

Maszyna TBM

wrzesień 2012 – odbiór maszyny TBM od producenta / Herrenknecht AG, Schwanau, Niemcy

wrzesień 2012 /październik 2012 – transport elementów maszyny do Gdańska

styczeń 2013 /kwiecień 2013- operacja scalania maszyny na placu budowy od strony Ku Ujściu, w bezpośrednim sąsiedztwie szybu startowego

 

Prace ziemne

marzec 2012 /listopad 2013– prace ziemne związane z wykonaniem obudowy wykopu oraz wykonaniem komory startowej

 

Obudowa tunelu

listopad 2012 -/luty 2013 – kompletowanie i montaż zestawu form do produkcji elementów obudowy tunelu (tubingów) w Zakładzie Prefabrykacji PB Kokoszki

maj 2013 /luty 2014  – produkcja tubingów i dostarczanie prefabrylatów na plac budowy

 

Drążenie rur tunelu

maj 2013 / listopad 2013 – drążenie pierwszej rury tunelu

marzec 2014 /czerwiec 2014 – drążenie drugiej rury tunelu

 

Wykonywanie 7.przejść poprzecznych

maj 2014/ kwiecień 2015  wykonanie poprzecznych przejść bezpieczeństwa

prace budowlane konstrukcyjne wewnątrz tunelu / budowa jezdni, ścian odbojowych, obudowy ppoż.

czerwiec 2014

montaż prefabrykatów dennych oraz jezdni w tunelu

grudzień 2015

zakończenie zasadniczych robót budowlanych w obu rurach tunelu

 

Prace wyposażeniowe i instalacyjne wewnątrz tunelu

lipiec 2015/ grudzień 2015 – prace wyposażeniowe w tunelu

styczeń/ kwiecień 2016- prace instalacyjne, zgrywanie systemów zapewnienia bezpieczeństwa, odbiory techniczne

 

Oddanie tunelu do eksploatacji

kwiecień 2016 – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie tunelu

W sobotę dzień otwarty – chętni będą mogli przejść, przejechać lub przebiec przez tunel!

Uwaga ze względu na fakt, że zwiedzanie tunelu trwa około godzinę i jest zaplanowane do godziny 18.00 ostatnich zwiedzających prosimy o przybycie na miejsce o 17.00. Do tunelu nie wchodzimy z psami, niebezpiecznymi przedmiotami, etc

REGULAMIN DNIA OTWARTEGO TUNELU POD MARTWĄ WISŁĄ

§ 1

Organizator

Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel 58 323 63 36

§ 2

Termin i miejsce

23 kwietnia 2016, w godzinach 9-18

Drogi dojazdowe do tunelu oraz jezdnie w obu kierunkach w tunelu pod Martwą Wisłą.

§ 3

Trasa przejazdu, biegu i przemarszu.

Trasa przejazdu rowerowego, biegu i przemarszu obejmuje dystans 2500 metrów i przebiega na trasie:

wjazd do tunelu pod Martwą Wisłą od strony ronda ul. Marynarki Polskiej

tunel pod Martwa Wisłą – jezdnia w kierunku węzła Ku Ujściu

nawrot przy wylocie tunelu po stronie węzła Ku Ujściu

wylot tunelu pod Martwą Wisłą po stronie węzła Marynarki Polskiej

Miejsce startu i zakończenia rowerowego, biegu i przemarszu wyznacza i zabezpiecza Organizator

§ 4

Warunki uczestnictwa i zasady bezpieczeństwa

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i przysługuje wszystkim.

Udział osób nieletnich (poniżej 15 roku życia) w wydarzeniu jest możliwy tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

Organizator imprezy może odmówić udziału w wydarzeniu oraz przebywania na miejscu wydarzenia osobom:

znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,

posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,

zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.

Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie wydarzenia:

broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,

materiałów pożarowo niebezpiecznych,

napojów alkoholowych,

środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.

Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt.

Zabrania się dewastacji i niszczenia obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się w miejscu wydarzenia.

Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie masowej oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez:

służby porządkowe odpowiednio umundurowane i oznaczone,

kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi,

zabezpieczenie przeciwpożarowe w postaci dwóch wozów bojowych oraz instalacji p-poż na miejscu wydarzenia

zapewnienie pomocy medycznej w postaci: sześciu patroli medycznych, dwóch karetek pogotowia oraz instalacji ratowniczych na miejscu wydarzenia

udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego w postaci 20 toalet,

Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są bezwglednie stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa.

Osoby będące świadkami wypadku, pożaru lub innego zdarzenia potencjalnie zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu lub mieniu powinny niezwłocznie powiadomić służby porządkowe.

Na terenie odbywania się imprezy obowiązuje absolutny zakaz używania otwartego ognia, rac świetlnych oraz wszelkich innych przedmiotów emitujących ogień lub mogących spowodować pożar. Pracownicy ochrony będą wzywali do przestrzegania tego zakazu.

§ 5

Organizacja przejazdu rowerowego

Przejazd rowerowy organizowany jest w godzinach 9:00-10:45

W przejeździe tunelem biorą udział rowery i inne pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni,

Przejazd odbywa się z prędkością 8-15 km/h,

Nie wolno wyprzedzać osób prowadzących oraz nie wolno jechać za osobami zamykającymi,

Uczestnicy jadą wyłącznie po oficjalnie wytyczonej trasie,

Podczas jazdy należy zachować szczególną ostrożność dbając o bezpieczeństwo innych uczestników,

Osoby biorące udział w przejeździe obowiązane są do zachowywania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom przejazdu,

Zabrania się wszelkich wyścigów i innych niebezpiecznych zachowań, np. jazdy bez trzymanki, jazdy na jednym kole, rozmawiania przez telefon w czasie jazdy.

Przejazdy są zabezpieczane przez grupę organizatora (w odblaskowych kamizelkach), oraz ratowników medycznych,

Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń organizatorów oraz służb porządkowych i ratowniczych,

Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy na sprawnym technicznie pojeździe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe działanie hamulców,

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w przejeździe wyłącznie będąc pod opieką prawnych opiekunów i na ich wyłączną odpowiedzialność,

Zaleca się, aby uczestnicy przejazdu, a obowiązkowo dzieci do lat 12 korzystali z kasków rowerowych, które należy zapewnić we własnym zakresie.

Dopuszcza się możliwość przerwania, zakończenia lub włączenia się do przejazdu rowerowego na półmetku trasy czyli przy nawrotce przy wylocie tunelu po stronie węzła Ku Ujściu.

Uczestnicy włączający się do przejazdu od strony węzła Ku Ujściu zobowiązani są przestrzegać zaleceń organizatorów i służb porządkowych

§ 6

Organizacja biegu

Bieg organizowany jest w godzinach 10:30-12:45

Uczestnicy biegną wyłącznie po oficjalnie wytyczonej trasie.

Zabrania się poruszania w trakcie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz biegu ze zwierzętami.

Osoby biorące udział w biegu obowiązane są do zachowywania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom.

Dopuszcza się możliwość przerwania, zakończenia lub włączenia się do biegu na półmetku trasy  czyli przy tunelu po stronie węzła Ku Ujściu.

Uczestnicy włączający się do biegu od strony węzła Ku Ujściu zobowiązani są przestrzegać zaleceń organizatorów i służb porządkowych.

§ 7

Organizacja przemarszu

Przemarsz organizowany jest w godzinach 12:30-18:00.

Uczestnicy maszerują wyłącznie po oficjalnie wytyczonej trasie.

Nie wolno wyprzedzać osób prowadzących przemarsz.

Zabrania się poruszania w trakcie przemarszu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych.

Korzystanie z kijków typu Nordic Walking w trakcie biegu jest DOZWOLONE.

Osoby biorące udział w marszu obowiązane są do zachowywania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom.

Dopuszcza się możliwość przerwania, zakończenia lub włączenia się do biegu na półmetku trasy czyli przy nawrotce przy wylocie tunelu po stronie węzła Ku Ujściu.

Uczestnicy włączający się do przemarszu od strony węzła Ku Ujściu zobowiązani są przestrzegać zaleceń organizatorów i służb porządkowych.

§ 8

Dokumentacja wydarzenia

Organizator — w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi —  uprawniony jest do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

Uczestnik imprezy oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatorów z tytułu wykorzystania  jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg otwarcia tunelu

Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren obiektu gdzie odbywa się impreza otwarcia tunelu, jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z Festynem oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Festyn.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

§ 9

Postanowienia końcowe

Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność, deklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.

Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w wydarzeniu.

Uczestnicy przyjmują do wiadomości że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

Uczestnicząc w wydarzeniu akceptuje się warunki niniejszego regulaminu.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Z regulaminem przejazdu uczestnicy zapoznają się poprzez stronę internetową www.gdansk.pl. Regulamin dostępny jest także u organizatora wydarzenia w trakcie wydarzenia.

Decyzją organizatora imprezy otwarcia tunelu, służby porządkowe i informacyjne uprawnione są do:

legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty zabronione;

wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone  przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.

Liczbę uczestników imprezy zakłada się na 15 000 osób, rozłożoną w czasie 9 godzin.

 

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Rekord frekwencji parkrun Gdynia pobity!

Udało się! Próba pobicia rekordu frekwencji z okazji 90. urodzin Gdyni zakończyła się sukcesem. Ostatni najlepszy wynik wynosił 202 osoby,...

Zamknij