Szóstoklasiści z Gdyni na szóstkę

W skali województwa i kraju Gdynia co roku uzyskuje bardzo dobre lokaty ze sprawdzianu szóstoklasisty, z egzaminu gimnazjalnego i matury. Znane są już tegoroczne wyniki uczniów klas szóstych szkół podstawowych, które potwierdzają, dobre przygotowanie młodych ludzi do testu.

Przypomnijmy każdy z uczniów przystępował do egzaminu z języka polskiego i matematyki, a w drugiej części z języka obcego. Najczęściej wybieranym był oczywiście język angielski.

Oto wyniki sprawdzianu szóstoklasisty dla Gdyni:
– język polski: 74%
– matematyka: 62%
– część I (j. polski i matematyka): 68%
– część II – język angielski: 80%.

Wyniki uczniów w województwie pomorskim to:

– części I: 61% (69% j. polski, 52% matematyka)
– część II: 70%.

Natomiast w skali kraju dane te kształtują się następująco:
– części I: 63% (71% j. polski, 54% matematyka)
– części II: 71%.

Wyniki gdyńskich uczniów są efektem między innymi zapewnienia różnorodnej oferty zajęć dodatkowych dla uczniów, dzięki którym mogą rozwijać swoje talenty i pasje a uczniom niepełnosprawnym opieki specjalistów, dostosowanej do potrzeb. To także efekt finansowania przez miasto dodatkowych godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, dofinansowywania przez miasto konkursów międzyszkolnych, organizowanych przez szkoły. Gdyńska kadra pedagogiczna ma bardzo wysokie kompetencje. Placówki oświatowe są bardzo dobrze zarządzane. Na sukces gdyńskich szkół składają się też: udziału w programach i projektach międzynarodowych, indywidualizacja procesu nauczania pozwalającego na dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości uczniów oraz zaangażowanie rodziców w życie szkoły.

Małgorzata Omachel

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Bądź jak Adam Słodowy podczas European Maker Week

uropean Maker Week to międzynarodowe święto tworzenia. W tym roku odbywa się równocześnie w 28 krajach Europy, od 30 maja...

Zamknij