GCWP wyróżnione przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rozwoju

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zdobyło wyróżnienie w krajowym etapie konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016″, w kategorii „Rozwój środowiska biznesowego”. Organizowany od dziesięciu lat przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rozwoju plebiscyt, adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, które samodzielnie lub wspólnie – w formule ppp – z przedsiębiorcami, organizacjami biznesowymi, a także instytucjami edukacyjnymi, podejmują inicjatywy promujące przedsiębiorczość.

Komisja oceniająca aplikacje, przyznawała m. in. punkty za oryginalność i wykonalność projektu, wpływ na lokalną gospodarkę, poprawę stosunków pomiędzy partnerami lokalnymi a także możliwość przeniesienia. W tej ostatniej kategorii Gdynia punktowała szczególnie wysoko, zdobywając 155 na 175 możliwych punktów i uzyskując tym samym drugą pod względem wysokości ocenę.

Działające od 2007 roku Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jest częścią kompleksowego i otwartego Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości. Jednostka jest miejscem komfortowej i kompleksowej obsługi aktualnych bądź przyszłych przedsiębiorców, w którym przedsiębiorcy bezpłatnie uzyskują merytoryczną pomoc związaną z różnymi aspektami prowadzenia własnego biznesu.  Oferta GCWP to przede wszystkim, ewidencja działalności gospodarczej realizowana w postaci idei „jednego okienka”, doradztwo, szkolenia i warsztaty oraz aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Do czołowych programów i wydarzeń cyklicznych, realizowanych przez GCWP zaliczyć można Pomorskie Miasteczko Zawodów, Konkurs Gdyński Biznesplan, Gdyński BiznesMAM, czy Sukces na Szpilkach. Działania gdyńskiego samorządu na rzecz wspierania lokalnej przedsiębiorczości i przeciwdziałaniu bezrobociu przynoszą wymierne efekty. Stopa bezrobocia w Gdyni na dzień  30 kwietnia 2016 roku wyniosła 4,9% i była jedną z najniższych w Polsce. Dla porównania stopa bezrobocia w kraju wynosiła 9,5%, a w województwie pomorskim 8,7%. Przedsiębiorczość w Gdyni jest na wyjątkowym poziomie – na 1000 osób w wieku produkcyjnym ponad 250 pracuje na własny rachunek (średnia w Polsce – 170).

Dodajmy, że oprócz GCWP, wyróżnienia otrzymały trzy projekty zgłoszone przez: Powiat Bielski, Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. i Urząd Miasta Lublina.

Celem konkursu jest wyróżnienie w sześciu kategoriach najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców. W konkursie uczestniczą obecnie projekty zgłaszane przez kraje członkowskie UE oraz Islandię, Serbię i Turcję. Dotychczas we wszystkich edycjach wzięło udział ponad 2800 projektów.

Sebastian Drausal

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Rutyna kontra rozwój, czyli Coffitivity w lipcu w Sopocie

W dobie ożywienia gospodarczego rozwój firmy możliwy jest tylko wtedy, gdy przedsiębiorca nieustannie doskonali swoje umiejętności. Chcesz wiedzieć, jak być...

Zamknij