Pomorze – destynacja nie tylko wakacyjna

Turystyka biznesowa, czyli inaczej rynek spotkań, to podróże związane z uczestnictwem w konferencjach, szkoleniach, czy spotkaniach z kontrahentami. Stanowi ona istotną gałąź gospodarki o niebagatelnym wpływie na wzrost gospodarczy obszarów, w których się rozwija.

Gdańsk i województwo pomorskie są wciąż celem przyjazdów głównie o charakterze rekreacyjnym, lecz coraz bardziej znacząca grupa podróżnych zaczyna dostrzegać potencjał tego regionu jako destynacji biznesowej. Obrazują to dane zebrane przez Gdańsk Convention Bureau, z których wynika, że w ubiegłym roku na Pomorzu odbyło się ponad 4 tys. spotkań, co stanowi wzrost prawie o 37% w porównaniu do stanu odnotowanego w 2014 roku.

Poniżej prezentujemy Państwu analizę pomorskiego rynku spotkań na podstawie Raportu Rynek Spotkań w Gdańsku i Województwie Pomorskim 2015.

W toku przeprowadzonego badania, w roku 2015 odnotowano w województwie pomorskim łącznie 4 041 spotkań biznesowych, a więc o ponad tysiąc więcej niż w roku 2014 (wówczas odnotowano  2953 spotkania). W porównaniu do roku 2009, w którym w sprawozdaniach znalazły się 1 434 spotkania, nastąpił prawie trzykrotny wzrost ogólnej ich liczby.

Struktura pomorskiego rynku spotkań biznesowych w 2015 roku

z raportu gcb

z raportu gcb

W roku 2015, wzorem lat ubiegłych, najwięcej spotkań biznesowych odnotowano w Gdańsku, którego udział w pomorskim rynku spotkań ponownie przekroczył 80%. W Regionie odnotowano 576 wydarzeń (14% udział w rynku), a w Gdyni 129 (3% udziału w rynku). Na czwartej pozycji mamy Sopot z liczbą 91 spotkań, co daje mu 2% udział w rynku.

Wśród analizowanych spotkań najwięcej miało zasięg ogólnopolski (1 437), co oznacza, że ich uczestnicy pochodzili z różnych regionów Polski. Odbyło się ich o 95 więcej niż spotkań lokalnych (1 342). Spotkań wojewódzkich odnotowano 653, natomiast wydarzeń o zasięgu międzynarodowym – 609. Warto zauważyć, że w roku 2015 zarejestrowano aż o 290 spotkań międzynarodowych więcej, niż w roku 2014.

Sezonowość liczby spotkań w województwie pomorskim w latach 2014-2015

z raportu gcb

z raportu gcb

Na pomorskim rynku spotkań zauważalna jest wyraźna sezonowość na przestrzeni roku kalendarzowego, którą zaobserwowano już w latach ubiegłych. W roku 2015 do najpopularniejszych miesięcy na organizację wydarzeń należały maj i czerwiec, w których łącznie odnotowano 882 spotkania oraz wrzesień i październik – 873 spotkania. W lipcu i sierpniu, jako że są to miesiące urlopowe, odnotowano najmniejszą liczbę wydarzeń (łącznie 354).

Wbrew pozorom obserwowana sezonowość jest korzystna dla większości uczestników pomorskiego rynku spotkań, w szczególności hoteli i obiektów gastronomicznych, które i tak mają wysokie obłożenie w miesiącach sezonu letniego. Obserwowany wiosennych i jesienny wzrost aktywności na rynku, sprzyja efektywnemu wykorzystaniu istniejącej infrastruktury i przedłuża tzw. sezon o kilka dodatkowych miesięcy.

Dane zebrane przez Gdańsk Convention Bureau pozwoliły na zajęcie przez województwo pomorskie 3. pozycji wśród polskich destynacji biznesowych (na podstawie Raportu Poland Convention Bureau POT).

z raportu gcb

z raportu gcb

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką oraz pełnym Raportem, który jest dostępny na stronie gdanskconvention.pl/pl/statystyki .

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wielka zabawa na pożegnanie wakacji

Ostatnia sobota wakacji (27 sierpnia) będzie okazją dla najmłodszych, by wyszaleć się podczas pełnego atrakcji festynu "Aktywuj się w Krainie...

Zamknij