Zachowałam się jak trzeba – niech żyje Polska!!!

W dniu dzisiejszym z należnymi honorami odbył się pogrzeb Danuty Siedzikówny ps. „Inka” i Feliksa Selmanowicza ps. „Zagończyk” – bohaterów Niezłomnych.

Pożegnanie Inki i Zagończyka fot. MC

Pożegnanie Inki i Zagończyka fot. MC

Tysiące ludzi z całej Polski przybyło się w pobliże kościoła Mariackiego w Gdańsku, większość zgromadziła się w celu oddania należnego hołdu bohaterom, którzy zdobywają serca młodych. Dzisiejsze wydarzenie w swojej wadze i skali przejdzie do historii, wystarczy zauważyć, że Żołnierze Niezłomni, pomimo, że do tej pory często przemilczani, wyśmiewani, a wcześniej ścigani i zabijani staje się idolami młodych. Jest to fenomen, ponieważ właśnie młodzi dostrzegają i cenią postawę miłości wolnej ojczyzny ponad własne życie, a także wierność ideałom, które wymagają największej ofiary. I to właśnie staje się modne, na czasie, trendy.

Piękno i podniosły przebieg uroczystości próbowali wykorzystać działacze polityczni szukający rozgłosu i w prowokacyjny sposób za wszelką cenę chcący pojawić się w mediach, a przy okazji zepsuć uroczystość. Dzięki rozsądkowi i szlachetnej postawie zebranych obywateli w asyście policji zostali wyprowadzeni poza teren Bazyliki, pożegnani okrzykami „precz z komuną”. Dało się także zauważyć, brak szacunku i ostentacyjne zachowanie w postawie byłego prezydenta, który w tym dniu nie pojawił się w stroju godnym oraz ostentacyjnie podczas przemowy Prezydenta A. Dudy opuścił świątynię. Oba incydenty wprawdzie odnotowane przez media nie zakłóciły przebiegu uroczystości.

 


Zebrine tłumy odprowadziły oboje bohaterów na cmentarz garnizonowy w Gdańsku, gdzie z honorami wojskowymi zostali pochowani. Nad głowami powiewało morze flag biało-czerwonych i wiele transparentów. Na niektórych można było wyczytać, że bestialsko mordowani żołnierze niezłomni stali się jak ziarno wrzucone w ziemię, z którego wyrasta w tej chwili pokolenie patriotów kochających swoją Ojczyznę i ceniących wartości takie jak Bóg, Honor, Ojczyzna!

(MC)

Galeria zdjęć z uroczystości

Poniżej wiersz nadesłany przez p. Adama Szelugę

 

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !

…Zachowałam się jak trzeba……..

” Inka – Polonia Restituta „

Już płonie Polska czerwonym ogniem
Choć wojna niby skończona.
szkarłatna dżuma weszła do Niej….
Czy dżuma Orła pokona ?…..

Weszli do lasów Duchem Niezłomni
Chłopcy i Polskie Dziewczęta.
Weszli by walczyć o Polskę ! Dla Niej !
Bo Polska TO Rzecz Jest Święta…..

Weszli do lasów jak Polska Długa
I jak Szeroka Jest !
Weszli by walczyć z wrogiem zza Buga !
Na życie by walczyć ! … .I śmierć……

Weszli by walczyć z wrogiem odwiecznym
co niszczy Polskę od zawsze !
Weszły do lasów Polskie Dzieci…..
By walczyć O Swoją Matkę……

Bo Matką Polska Jest Dla Polaków.
Matka Jest ! Ojcowizną …
Ziemią Gdzie Groby Ojców i Dziadów.
Świętą Jest nam Ojczyzną……

Krwią Jest Skropiona Piędź Ziemi Każda,
Święte Bruki Warszawy…..
Miała Obrońców Z Duchem Zbaraża !
Rycerzy Chwały i Sławy……

Wieki Przetrwała Polska Nasza,
Choć rozbierali JĄ sąsiedzi …..
Nie było Polski na mapach świata.
Niezłomny Duch W Polsce Siedzi…..

Od czasów Mieszka Niemcy i Rosja
Ciągle czyniły zakusy :
rozerwać ! zniszczyć Ziemię Rodła !
sąsiedzi Niemcy i Rusy……

Był Grunwald Wielki w Naszej Historii.
Był Chocim, Stoczek i Kłuszyn.
I szarże były Naszej Husarii
Niszczące wrogie zakusy…..

Były Powstania przeciw najeźdźcom :
Styczeń ! Listopad i Sierpnie !
Wciąż Była Walka O Niepodległość !
Kamienie Na Szaniec….W Męce…..

I Były Walki na innych frontach :
Bitwa o Anglię…..Monte Cassino.
I Z Ziemi Włoskiej Wojsko Szło Do Polski…..
O Polskę walczyć ! A jak trzeba – zginąć…..

Za Bonapartem ! Co nam przykład dał
Jak zwyciężać mamy !
O Polskę Walczyć TRZEBA wciąż nam !
Choć Walka to ból…..I są rany…..

I szwedzki potop był w Naszej Historii !
Obrona Jasnej Góry !
I Przeor Kordecki – Święty Zakonnik….
I Duch Był….Obudzony….

Walczyły o Polskę Lwowa Orlęta !
Walczyły Dzieci Wrzesińskie !
Bóg i Ojczyzna TO Rzecz Jest Święta !
Cześć oddam w mej pieśni Ince……

Danusia Siedzik – Z Podlasia rodem.
Z maleńkiej wioski Głuszczewina….
Tam przyszła na świat W Wolnej jeszcze Polsce.
Nasza Dziewczyna……

Rok urodzenia dwudziesty ósmy.
Koło Narewki – 13 Września……
Postać Niezwykła W Historii Polski….
Danusia….w słowach mego wiersza…..

Ojciec Zesłańcem Był na Syberii
Długich trzynaście lat….
Za TO, że Pragnął Wolnej Polski !
zesłał GO ruski car…..

Wrócił z zesłania. Został leśniczym.
Danusia przyszła na świat.
W domu Rodzinnym Polskie Tradycje.
Wspomnienia dawnych lat…..

Dom Jej Rodzinny Żył POLSKOŚCIĄ.
Tak samo było w szkole….
Kresy – Do Polski Żyły Miłością….
Na POLSKOŚĆ Były Chore…..

Aż przyszła wojna, ruski okupant
Wschód Polski zabrał cały….
miał z Niemcem swój diabelski pakt,
Więc Kresy też mu się dostały……

I Polskie Kresy znów pod butem
ruskich barbarzyńców !
POLSCY PATRIOCI znów pod knutem
czerwonych teraz złoczyńców…..

Cała rodzina naszej Danusi
Wstępuje do AK.
Ojciec i Matka i dwie córki
A wróg ciągle ten sam….

NKWD przyszło po Ojca.

Był Luty 40- ego.
Deportowany znów jak za cara.
W głąb Związku Sowieckiego……

Później był układ Sikorski – Majski,
Jak Hitler napadł Stalina.
Więc zbrodniarz Stalin w drodze ” łaski ”
Andersa nie zatrzymał……

Ojciec Danusi Wacław Siedzik
Trafił do Armii Andersa.
Lecz zdrowie stracił na Syberii,
Zmarł z wycieńczenia…..

Po tym jak Ojca w Lutym zesłano
W głąb Związku Sowieckiego,
Matkę z córkami z domu wygnano 1
metody bandy ruskiego……

Później się zmienił tam okupant :
Niemiec wszedł na Kresy.
dżuma zmieniła sie na cholerę !
Ofiarą dalej Polacy…..

Matka Danusi w konspiracji
W siatce Armii Krajowej.
I przez gestapo aresztowana
Ginie pod Białymstokiem….

Mogiła nieznana…..

Matka nie żyje. Zamordowana.
Grudzień czterdziesty trzeci.
Są dwie sieroty. Bolesna rana.
Wojna – więc wojny dzieci……

Danusia z siostrą TO są Żołnierze
Państwa Podziemnego.
Choć śmierć bogate żniwo bierze,
MUS WALKI ! Do upadłego……

Odebrano Przysięgę od Danusi i Wiesi.
Dwaj nowi żołnierze Państwa Polskiego.
15 lat w Grudniu u Danusi
15 lat i bojowe zaczyna dzieło:

Żołnierki sanitariuszki…..

I Grudzień był wtedy.
Spójrzcie – symboliczna data.
Tu ” Inka ” pseudonim bojowy.
Tam 81 – też Grudzień, pseudonim ” wolski ” :
sowiecka czołgami rozjeżdża Polskę szmata !…..

Przysięga Wojskowa…..

Bardzo ważny w życiu żołnierza dzień.
Jaka będzie kariera bojowa ?
Czy blask chwały zostawi za sobą ?
Czy pogardy i niesławy cień ?

Przysięgała „Inka”.
Piętnastoletni, Polski Żołnierz :

….” W Obliczu Boga Wszechmogącego
I Najświętszej Maryi Panny,
Królowej Korony Polskiej
Kładę swe ręce Na Ten Krzyż Święty,
Znak Męki i Zbawienia,
I przysięgam być wiernym Ojczyźnie Mej,
Rzeczypospolitej Polskiej,
Stać nieugięcie na straży Jej Honoru
I rozkazom Naczelnego Wodza
Oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy
Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszna,
a tajemnicy niezłomnie dochowam !
Cokolwiek by mnie spotkać mogło.
Tak mi Dopomóż Bóg „……..

I przysięgła ” Inka ” walczyć o Polskę.
I nosiła mundur Polskiego Żołnierza.
Niosła pomoc rannym w tej walce.
Aniołem była Czerwonego Krzyża.

Przeszedł front, więc zaczyna pracę,
Jak ojciec kiedyś,
W Nadleśnictwie Hajnówka.
Aresztowana przez bandytów z UBe,
Przez Żołnierzy Leśnych odbita,
Wybiera las – By Dalej Walczyć O Polskę…..

Było wtedy w lasach wielu Żołnierzy.
Nie godzili się na Polskę sowiecką.
Duch W Nich Był Polskich Rycerzy.
Był brak zgody na Polskę UBecką……..

I została nasza „Inka”
TAM Gdzie Wolność.
TAM Gdzie Walka
Żeby Polska Była Polską !

TAM, Gdzie O Niepodleglość Walka !

W Lasach Polska Żyła Wolnością,
Kiedy w Polsce rządziła Jałta .

TO Największe Powstanie W Historii
Umęczonej Naszej Strasznie Polski.
Ile bólu w NIEJ i lat niewoli.
Ile Pięknej O Ojczyznę Troski…..

Było w lasach 200 tysięcy
Uzbrojonych Walczących Bohaterów.
Było NIE ! Dla ruskiego najeźdźcy.
Dla bierutów ! i wolskich ! i szechterów !

W Polsce terror panował okrutny.
Mordowano bez litości PATRIOTÓW.
Józef Goldberg Różański był śledczym.
A Radkiewicz wódz UBeckich katów……

Wywożono PATRIOTÓW na Syberię.
Jak za cara ruskiego było.
Wojny koniec w 45 ?!
W Polsce terror Bieruta aż ” miło” …..

Ginął Kwiat Polskiej Pięknej Młodzieży.
Zachód Polskę zdradził w Teheranie.
No i Poczdam ! i Jałta ! jak należy !!!
Stalinowi się co chciał – dostanie……

Nasza ” Inka ” Walczyła na tym froncie.
Nie wiem nawet czy Umiała strzelać.
Jej ” orężem ” środki medyczne.
Pomoc rannym musiała udzielać…..

TO było jej pole bitwy….

Taka Siostra Miłosierdzia dla żołnierzy.
Taki Anioł co ratunek niósł każdemu.
Miała patrzeć, gdzie ranny jakiś leży.
I ratować i nieść pomoc rannemu….

Walka była O Polskę bezlitosna.
Wolność przecież Krzyżami Się Mierzy.
Nasza ” Inka ” Była Piękna Jak Wiosna
A śmierć z kosą wokół niej i jej żołnierzy….

Lecz śmierć to jest dla żołnierzy nie nowina.
Śmierć to jest dla żołnierza chleb powszedni.
Taniec z nią każdy żołnierz zaczyna.
Bo Tak TRZEBA ! Żeby Polsce Być Wiernym…..

Bo wszak trzeba walczyć z okupantem !
Bo TA POLSKA TO JEST NASZA OJCZYZNA !
zbrodniarz ruski, zdrajca POLSKI był gwarantem,
Że nad Wisłą będą rządy Stalina…..

Więc Łupaszko Był i Ogień i Zapora !
Były Setki i Tysiące w lesie Innych !
Wtedy Walki O Polskę Była Pora !
O Wolność ! Niepodległość ! Ojczyzny……

Było lato – czterdziestego szóstego.
I był rozkaz by się udać do Gdańska.
Po środki ” wsparcia ” medycznego,
Jak bandaże, opatrunki i jodyna…….

Tym Walczyła Nasza ” Inka ” W Lesie.
TYM Walczyła Wspaniała Dziewczyna…..

Lato było pewnie wtedy gorące.
Lipiec W Polsce jest zawsze bardzo piękny.
Kwitną lipy, kwiaty pachną na łące…..
To Był lipiec Ostatni w Życiu ” Inki „…..

Wpadła w ręce bandytów czerwonych.
Wpadła w ręce ” władzy ” ludowej .
Wpadła w ręce zbrodniarzy ubeckich.
Uwięziona w Gdańsku na Kurkowej…..

Tam tortury i metody Stalina.
Tam znęcanie się ubeckich oprawców.
” śledztwo ” banda zbrodniarzy prowadziła
Nad ŻOŁNIERZEM Z Pomorskich Lasów…..

Lecz Z Danusi Był Żołnierz Niezłomny.
Mimo tortur nie zdradziła niczego.
Ból nie złamał Polskiej Dziewczyny.
Ona Była Mocniejsza od złego…..

Więc jej proces wytoczyła władza.
Sfingowany jak wszystkie tych zbrodniarzy.
I zarzuty wyssano z palca .
Wyrok śmierci był tylko realny……

Siedemnaście lat ” Inka ” Miała.
Przed Nią życie całe mogło być,
Polska przecież Na Swe Dzieci Czekała…
obca władza rwie Patriotów Życia Nić……

Był rok 1946….

Ranek przyszedł 28 Sierpnia.
Za sześć dni Miałaby osiemnaście lat….
Szósta rano i lochy więzienia….
Egzekucję wyznaczył kat……

Pawilon śmierci pełen już był ludzi.
Był też ksiądz co ją wcześniej spowiadał….
I pluton czekał ubeckich żołnierzy
Co strzelać W POLSKICH ŻOŁNIERZY miał……

Wprowadzono Dwoje Skazańców.
Wraz Z ” Inką ” ” Zagończyka ” – Oficera…..
Mieli zginąć Razem Na Tym Polskim Szańcu.
Dwa Kamienie więcej śmierć okrutna przydziela…..

Stanęło Dwoje Patriotów pod ścianą…..
” Inka ” i Leśny – ” Zagończyk „.
Ona ŻOŁNIERZEM – Sanitariuszką….
On ŻOŁNIERZ – Obrońca POLSKI !

ONI Walczyli O Polskę Wolną !
Przeciw ruskiemu zaborcy !
ONI Walczyli O Niepodległą !
Przeciw sowietyzacji !!!……

Oni Walczyli dla nas ! Dziś żyjących.
O Wolność Walczyli Przyszłych Pokoleń.
A sąd ICH skazał – prosowiecki.
Na śmierć ICH…. Polaków na niewolę…..

A teraz stoją tam, pod ścianą….
Czekają bez lęku na śmierć….
Śmierć Dla NICH Będzie SŁAWĄ I CHWAŁĄ !
Kamieniem Na Szaniec Jest……

Przez wieki TEN Szaniec Stawiał Polski Naród….
Stawiały GO Pokolenia…..
Stawiały Zastępy Naszych Ojców, Dziadów….
Dla Polski Stawiały Istnienia……

I Polska Istnieje…..I Szaniec Stoi…..
Wciąż Wyżej …..Bliżej Nieba….
Kamieni Przybywa….Polak Się Nie Boi….
I Walczy !
Bo Przecież Tak TRZEBA !!!

Przed pluton w piwnicy staje prokurator,
Zapamiętajcie nazwisko :
wacław krzyżanowski….
Majestat Wielkości zbruka jego słowo :
on żądał niewinnych śmierci…..

A ONI Stoją tam, pod ścianą….
Patrzą mu prosto w oczy.
Nie pozwolili by oczy zawiązano.
ICH śmierć nie może zaskoczyć…….

I uzasadniał prokurator swoje żądanie śmierci :
O zdradzie NARODU śmieć mówić śmiał !
Do POLSKI NASZEJ DZIECI…….

A ONI Słuchali Z Podniesionym Czołem.
Dumni Ze Swej Polskości !
ICH Niebo Przyjmie….Pamięć Dobra pokoleń….
ZROBILI JAK TRZEBA ! Dla POLSKI………

Jeszcze Ksiądz podszedł do NICH…..
Z Krucyfiksem…..
Jego ostatnia Posługa.
Ich Pożegnanie Z Jezusem Chrystusem…
Ich Pocałunek Życia…..

A później okrzyk prokuratora,
Rozkaz do plutonu śmierci :

po zdrajcach narodu polskiego…pal !

Lecz zanim padła salwa z karabinów,
Zanim śmierć swoje zebrała żniwo
Okrzyk donośny z ust SKAZAŃCÓW :

NIECH ŻYJE POLSKA !!!

I padła salwa…..i dziwo…..

Strzelało przecież 10 żołnierzy.
Każdy salwą strzelał z 10 naboi.
I każdy na trzy kroki dobrze wymierzył.
A Duet SKAZAŃCÓW Stoi…..

Żołnierz strzela….Pan Bóg kule Nosi.
Nie miała ICH zabić salwa.
Jeszcze Nasza ” Inka ” jeden okrzyk Wznosi :

NIECH ŻYJE MAJOR ŁUPASZKA !……

I wtedy podchodzi zabójca z bronią.
ubek w polskim mundurze.
franciszek sawicki z pistoletu kulą…
Strzałem w głowę zabija TYCH co przy murze…..

Tak odbyła się wtedy tamta egzekucja…..
Tak Zginęli WOLNEJ POLSKI Obrońcy…..
Siedemnastoletnia Dziewczyna – Sanitariuszka….
I Żołnierz POLSKI – ” Zagończyk „……………………..

Nie Byłoby Polski, gdyby Nie TY ” Inko „,
Gdyby Nie Żołnierze Wyklęci…..
Nie Byłoby Polski, gdyby Nie Powstania,
Gdyby Nie Warszawskie Dzieci…..

Nie Byłoby Polski, gdyby Nie Był Grunwald,
Gdyby Nie Cud Nad Wisłą…..
Nie Byłoby Polski, gdyby Nie Jasna Góra,
Gdy Niebo Z Pomocą Przyszło…..

Lecz Niebo przychodzi, gdy robimy Jak Trzeba !
Gdy Duch i Serca Mężne…..
Gdy W Nich Miłość Do Polski, Do Polskiego Chleba….
wróg zginie nędznie…..

Byłaś ” Inko ” Mężna i Kochałaś Polskę.
Ty Żyjesz ! Nieśmiertelna….
Życie Twe Jak Pomnik – Żyje w naszych sercach.
Zrobimy Jak Trzeba !

A dla twych oprawców nigdy przebaczenia !
TOBIE WIECZNA PAMIĘĆ……
chcieli BYŚ zniknęła w mrokach zapomnienia.
POZOSTANIESZ z nami……

Legenda TWA Żyje TAM, gdzie są Polacy.
Zrobiłaś Jak Trzeba….
Młode Życie Dałaś Dla Polski – Na Tacy.
OFIARA Godna Nieba…..

Spoczywaj W Pokoju Bohaterska ” Inko „,
Danusiu Z Podlasia.
Dla Twej Polski damy z siebie Jak TY – WSZYSTKO !
TO Jest Matka Nasza…..

Ty Wspieraj nas stamtąd, gdzie teraz Jesteś.
Z Wysokiego Nieba.
Wciąż walczymy O Polskę ! Polska Polską Będzie !

Zrobimy Jak Trzeba !!!…….

Adam Szeluga

Galeria zdjęć z konduktu pogrzebowego w Gdańsku

7o Lat 

Czekałaś Inko na Swój pogrzeb.

70 lat Czekałeś Zagończyku.

I się stało !

I zaczęło w Naszej Polsce być już 

Dobrze.

Choć to Dobro wywołuje tyle 

krzyku……

 

Dziś Rocznica Waszej śmierci jest.

I ostatnie Wasze słowa wciąż słyszymy:

Niech Żyje Wolna Polska !

Jak Do Boga Wasza Prośba ostatnia.

Jak Testament dla pokoleń. 

Wypełnimy !

 

70 lat dziś mija od tej zbrodni.

Od tych tortur, których Wam tam nie 

szczędzono.

Wy Żołnierze Polski miana Swego 

Godni.

katów Waszych ognie piekła 

pochłoną.

 

70 lat dziś mija od tej zbrodni.

Życie Swoje Złożyliście w 

Ofierze.

kat mordował myśląc – Naród zapomni.

Gruzem zwłoki przysypywał na 

Kwaterze.

 

Pamięć żyła, chociaż Was już

Nie było.

Chociaż w Polsce czerwona zaraza.

Wyklętymi Was badziewie „ochrzciło”.

Pamięć o Was jak Feniks się 

Odradza……..

 

Pamięć o Was nieskończenie 

Będzie trwać.

Tak jak Polska, Której Życie

Oddaliście.

Zrobiliście Wszystko jak trzeba !

Ty Zrobiłaś Inko razem z 

Zagończykiem.

 

Cześć i Chwała Bohaterom !

 

SEMPER FIDELIS ! 

 

Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/poeta/inka-zagonczykgdansk-28082016-pogrzeb-bohaterow

©: autor tekstu w serwisie Niepoprawni.pl | Dziękujemy! :). <- Bądź uczciwy, nie kasuj informacji o źródle – blogerzy piszą za darmo, szanuj ich pracę.

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Pogrzeb „Inki” i „Zagończyka” – utrudnienia w ruchu

W niedzielę 28 sierpnia (w godzinach 13.00 – 17.00) odbywać się będą w Gdańsku uroczystości pogrzebowe bohaterów II konspiracji śp....

Zamknij