Stypendia im. Gabriela Daniela Fahrenheita po raz dwunasty

Już po raz dwunasty młodzi gdańszczanie otrzymają stypendia naukowe im. Gabriela Daniela Fahrenheita na studia za granicą. Prezydent Gdańska spotka się ze stypendystami w piątek 9 września o godz. 12.00 w III Liceum Ogólnokształcącym (ul. Topolowa 7 w Gdańsku).  Uroczystość będzie połączona z XV-leciem Matury Międzynarodowej przeprowadzanej w Gdańsku. W tym roku z rąk Pawła Adamowicza wyróżnienie odbierze 26 osób. Gdańsk, jako jedyna gmina w Polsce przyznaje takie stypendia!

Program stypendialny ruszył w 2005 roku z inicjatywy prezydenta Gdańska. Celem stypendium jest umożliwienie najzdolniejszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, będących mieszkańcami Gdańska, podjęcie studiów na renomowanych uczelniach zagranicznych. W ten sposób władze miasta Gdańska chcą przyczynić się do tworzenia przyszłych elit intelektualnych miasta i kraju. Stypendysta ma obowiązek zdobywania wiedzy i umiejętności, a także reprezentowania i promowania Gdańska na uczelni oraz podejmowania pracy wolontariackiej, jak również dzielenia się swoimi doświadczeniami z gdańskimi uczniami. Początkowo stypendia były przyznawane gdańskim absolwentom matury międzynarodowej. Od 7 lat mogą się o nie ubiegać również osoby legitymujące się maturą polską i wybitnymi osiągnięciami.

Stypendium Naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. Gabriela Daniela Fahrenheita jest pierwszym w Polsce stypendium przeznaczonym na finansowanie studiów zagranicznych.
Od roku akademickiego 2005/2006 do 2015/2016 przyznano 316 stypendiów na łączną kwotę 7 754 000 zł. Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 95 studentów.
Na rok akademicki 2016/2017 Kapituła Stypendialna przyznała 26 stypendiów na łączną kwotę 661 000 zł. Stypendia otrzymało 21 studentów, którzy otrzymywali je w poprzednim roku akademickim oraz 5 nowych studentów.

O stypendium mogą ubiegać się studenci rozpoczynający jednolite studia magisterskie, magistersko-inżynierskie lub licencjackie. Stypendia wypłacane są w równych ratach przez 9 miesięcy. Wnioski złożone przez kandydatów na stypendystów rozpatruje Kapituła Stypendialna, której Przewodniczącym jest Prezydent Miasta Gdańska.

 

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wernisaż wystawy pokonkursowej Gdańsk Press Photo 2016

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku i Agencja Fotograficzna Kosycarz Foto Press KFP zapraszają na uroczyste wręczenie nagród Laureatom XX Pomorskiego Konkursu...

Zamknij