Rekordowa liczba inżynierów przystąpi do egzaminu na uprawnienia budowlane

18 listopada (piątek) 2016 r. w Hali Widowiskowo Sportowej Ergo Arena Gdańsk/Sopot odbędzie się egzamin pisemny na uprawnienia budowlane. Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa przyjęła 373 wnioski o nadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do egzaminu można przystąpić po odbyciu udokumentowanej praktyki zawodowej. Czas trwania praktyki jest uzależniony od stopnia wykształcenia, które kwalifikuje do ubiegania się o uprawnienia w projektowaniu i kierowaniu robotami bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Egzamin rozpocznie się o godz. 10.00, potrwa 2,5 godziny i obejmie 9 specjalności:

– specjalność konstrukcyjno – budowlaną (179 osób),
– specjalność inżynieryjną drogową (26 osób),
– specjalność inżynieryjną mostową (16 osób),
– specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (80 osób),

– specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (62 osoby),
– specjalność inżynieryjną hydrotechniczną (10 osób),
– specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (5 osoby),

– specjalność inżynieryjną kolejową (w zakresie sterowania ruchem kolejowym 2 osoby), – specjalność inżynieryjną kolejową (w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 13 osób).

Egzamin odbędzie się w tym samym czasie w 16 okręgowych izbach inżynierów budownictwa na trenie kraju. Osoby, które zdadzą część pisemną przystąpią do egzaminu ustnego. Egzaminy ustne odbywać będą się w siedzibie Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy al. Rzeczypospolitej 4/155 i potrwają do 2 grudnia 2016r.

Egzamin pisemny – test jednokrotnego wyboru – do 90 pytań w zależności od specjalności. 75% dobrych odpowiedzi kwalifikuje do egzaminu ustnego. Egzamin ustny przewiduje od 5 do 10 pytań.

Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza ponad 9 500 członków, którzy reprezentują zawód inżyniera budownictwa (zawód zaufania publicznego).

Magdalena Kiljan

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
W Monopoly grać będą na planszy i na ulicach Gdańska

18 listopada w Szkole Podstawowej nr 69 blisko czterdziestu uczniów weźmie udział w I Mistrzostwach Monopoly Edycji Gdańskiej, a we...

Zamknij