Zmiany w gdyńskiej oświacie – nowa sieć szkół przyjazna dla uczniów i rodziców

Sejm uchwalił w środę wieczorem (14 grudnia) ustawy wprowadzające reformę edukacji. Zmiany w systemie oświaty rozpoczną się już od września 2017 roku. Samorząd gdyński od początku roku szkolnego 2016/2017 intensywnie przygotowywał się do modyfikacji jakie należy wprowadzić. W swoich działaniach skupił się przede wszystkim na zachowaniu dotychczasowej sieci placówek oświatowych, zapewnieniu bezpieczeństwa najmłodszym dzieciom i przeprowadzeniu szerokich konsultacji.

Fot. Małgorzata Omachel-Kwidzińska

„W Gdyni zmiany w szkolnictwie opieramy na czterech filarach, które nasze miasto wyróżniają na tle innych w Polsce. Po pierwsze, w Gdyni nie będą likwidowane szkoły – te, które są nadal będą funkcjonować w zespołach. Drugi filar, który był dla nas kluczowy, to minimalizowanie oddziaływania zmian na uczniów. Chcieliśmy, aby podejmowane przez nas decyzje, ich nie dotykały. Ważną dla nas kwestią było również bezpieczeństwo rozumiane na różne sposoby – w sensie komunikacyjnym, czyli zmniejszenia odległości do szkół oraz zachowania tej samej kadry nauczycielskiej. Ostatni element naszych zmian to dotyczy konsultacji, których w minionym tygodniu przeprowadziłem aż 46. Udział w nich brały rady pedagogiczne, rady rodziców, dyrektorzy szkół, związki zawodowe”. – powiedział Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni.

1. W Gdyni nie likwidujemy szkół

Żadna ze szkół nie zostanie zlikwidowana. Intencją Samorządu jest poszerzenie oferty edukacyjnej. Planuje się zmniejszyć odległość do szkół podstawowych, wprowadzić nowe funkcje oświatowe w dzielnicach oraz utworzyć dodatkowe oddziały dwujęzyczne i sportowe w szkołach podstawowych.

2. Zmieniamy z jak najmniejszym oddziaływaniem na uczniów

W Gdyni nie nastąpi rozbijanie oddziałów. Intencja jest taka, by każda klasa kontynuowała zajęcia edukacyjne z tym samym wychowawcą i tymi samymi nauczycielami.

3. Stawiamy na bezpieczeństwo

Uczniowie będą kończyć zajęcia szybciej (dążymy do wskaźnika jednozmianowości), a ich droga do szkoły będzie krótsza.

4. Rozmawiamy – konsultacje z dyrekcjami szkół, gronem pedagogicznym, rodzicami i uczniami, związkami zawodowymi

W Gdyni odbyło się 37 spotkań z udziałem wiceprezydenta Miasta Bartoszem Bartoszewiczem z dyrektorami szkół, radami pedagogicznymi, radami rodziców, samorządami uczniowskimi, związkami zawodowymi w celu wypracowania rozwiązań dotyczących przyszłości szkół. Ponadto w samodzielnych gimnazjach odbyły się spotkania z moderatorami z Laboratorium Innowacji Społecznych oraz pracownikami Wydziału Edukacji, podczas których kadra szkoły opracowywała koncepcje przekształceń. Ostateczne propozycje rozwiązań były przekazywane do zaopiniowania przez rady pedagogiczne i rodziców. Wskutek konsultacji wypracowano następujące rozwiązania:
1) Gimnazjum nr 1 zostanie przekształcone w liceum ogólnokształcące i rozpocznie nabór na rok szkolny 2017/2018. Gimnazjaliści zakończą naukę w obecnym budynku, a licealiści w 2019 r. wraz z nauczycielami przeniosą się do budowanej szkoły w Gdyni-Wiczlinie. Szkoła zostanie połączona z SP 37 i stanowić będzie zespół szkół ogólnokształcących. Uczniowie młodsi uczyć się będą w budynku obecnej SP 37, a nowa szkoła dedykowana będzie starszym uczniom i licealistom.

2) Gimnazjum nr 2 zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 26. W jego budynku będą oddziały klas VII – VIII, w tym oddziały dwujęzyczne i sportowe, a w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 pozostaną oddziały I – VI.

3) Gimnazjum nr 3 oraz zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 40. Do momentu jego wygaszenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 40 będą oddziały I-VIII, a od dnia 01.09.2019 r. w budynku Gimnazjum nr 3 będzie mieścić się filia Szkoły Podstawowej nr 40.

4) Gimnazjum nr 4 zostanie przekształcone w szkołę podstawową z oddziałami sportowymi.

5) Gimnazjum nr 11 zostanie przekształcone w szkołę podstawową z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi.

6) Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 zostanie przekształcone w szkołę podstawową z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi.

Zespoły szkół, w skład których wchodzą szkoły podstawowe i gimnazja, staną się szkołami podstawowymi ze strukturą klas I-VIII . Zespoły szkół ogólnokształcących, w skład których wchodzą gimnazja i licea, staną się liceami ogólnokształcącymi. Zasadnicze szkoły zawodowe zostaną przekształcone w branżowe szkoły I stopnia. Trzyletnie licea ogólnokształcące staną się czteroletnimi liceami ogólnokształcącymi, a czteroletnie technika placówkami pięcioletnimi.
W gdyńskich szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących i technikach wzrośnie o ok. 20 liczba etatów pedagogicznych. To efekt wydłużenia etapu edukacyjnego w szkołach, co nie jest wynikiem decyzji Miasta, ale konsekwencją wprowadzanej reformy oświaty.
Wszystkie powyższe decyzje zostaną wdrożone pod warunkiem braku zmian w procedowanych przepisach na poziomie Senatu, a także pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty. W tym kształcie będą poddawane dalszym konsultacjom.

Małgorzata Omachel

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Gdańsk przejmuje Kuźnię Wodną w Oliwie

Do końca grudnia bieżącego roku zabytkowa oliwska kuźnia wodna stanie się własnością Miasta. Do czasu zakończenia inwentaryzacji i przekazania obiektu...

Zamknij