Rok 2017 w Gdyni

To będzie kolejny rok dobrej pracy dla miasta i Gdynian. Konsekwentna polityka zrównoważonego rozwoju sprawia, że Gdynia zmienia się i jest coraz wygodniejszym, a za razem piękniejszym miejscem do życia. Wybraliśmy te przedsięwzięcia, wydarzenia i zadania, które będą mieć wpływ na lepszą, nową przyszłość.

Inwestycje

2 stycznia otwarty został nowy żłobek na Dąbrowie z 52 miejscami dla maluchów. W bieżącym roku przybędzie też miejsc w przedszkolach. Zrealizowane zostaną kolejne inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego (projekty wybrane w edycji 2016). Powstaną nowe place zabaw, tereny rekreacyjne i boiska.

W 2017 roku miasto zakupi pojazdy komunikacji miejskiej – 55 autobusów i 30 trolejbusów. Ruszy też przebudowa ważnego dla komunikacji w centrum skrzyżowania Podjazd – Dworcowa i budowa nowych ścieżek rowerowych. Planowane jest utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia oraz buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej. Przebudowane zostaną przystanki oraz zamontowane nowe tablice informacji pasażerskiej.

Ten rok będzie także ważny dla rozwoju infrastruktury rowerowej. Powstaną drogi i parkingi rowerowe, istotny element międzynarodowej trasy rowerowej R-10. To ponad osiem i pół tysiąca kilometrów szlaku biegnącego przez Polskę, Niemcy, Danię, Szwecję, Finlandię, Rosję, Estonię, Łotwę i Litwę. Polski odcinek o długości 588 km prowadzi przez tereny województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Ponad 15 mln złotych w tegorocznym budżecie miasta przeznaczonych jest na chodniki, drogi i ścieżki rowerowe. Przeprowadzony zostanie m.in. remont drogi rowerowej wzdłuż al. Zwycięstwa w Kolibkach, wymiana nawierzchni na al. Marsz. Piłsudskiego z kostki na nawierzchnię asfaltową oraz oznakowanie na kolor czerwony kolejnych przejazdów rowerowych.

Planowane są remonty lub budowy chodników na ulicach:
• Narcyzowej (odcinkowo),
• Granicznej (kontynuacja),
• II Morskiego Pułku Strzelców,
• Wolności,
• Wielkopolskiej (od Wrocławskiej do Łowickiej),
• Łowickiej (od Wielkopolskiej do Sieradzkiej prawa strona plus od Sieradzkiej do Wieluńskiej obie strony),
• Zapolskiej (od Chwaszczyńskiej do końca odcinka bitumicznego),
• Korzennej (odcinkowo),
• Brzechwy,
• Nałkowskiej (od Wielkopolskiej do Korzennej).

W technologii płyt YOMB wykonane zostaną następujące ulice:
• Diany,
• Żaglowa od Regatowej,
• ojca Pio,
• Św. Antoniego,
• Danusi,
• Jagienki,
• Palmowa od Hutniczej do Przemysłowej,
• Palmowa od Brzoskwiniowej do Śliwkowej,
• Goździkowa,
• Beniowskiego (numer 38 – 38a),
• Nałkowskiej,
• Majkowskiego 2-12,
• Rębaczy,
• Spawaczy,
• Makowskiego,
• Słowicza (dwa fragmenty),
• Radosna, droga wzdłuż terenu rekreacyjnego II MPS.

Rok 2017 będzie stał również pod znakiem rewitalizacji – w mieście rusza bowiem projekt „Gdynia Odnowa”. Aż 85 % mieszkańców ocenia, że rewitalizacja sześciu wybranych obszarów miasta wpłynie na poprawę jakości życia, zmniejszenie nierówności, a w efekcie więcej osób wybierze Gdynię jako swoje miejsce zamieszkania. To proces, którego realizacja rozłożona jest na kilka lat. Ale już w 2017 w Chyloni będą prowadzone prace, które obejmą ulice Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Św. Mikołaja. Przy ul. Opata Hackiego powstanie Centrum Sąsiedzkie z mediateką – punkt integracji mieszkańców. Także Oksywie zyska Dom Sąsiedzki, czyli miejsce spotkań dla młodych i seniorów.

Kolejne budynki mieszkalne i użyteczności publicznej dostaną drugie życie, dzięki termomodernizacji i adaptacji tych obiektów. Wykonane zostanie:
• docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropów nad piwnicami,
• wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,
• instalacji ciepłej wody w budynkach, w których brak takiej instalacji,
• modernizacja instalacji grzewczej lub jej wykonanie oraz, w niektórych przypadkach, wykonanie przyłącza CO i CWU.

Dalszą metamorfozę przejdą również Miejskie Hale Targowe. Wykonana zostanie elewacja południowej Hali Płaskiej wraz z oknami i zakończą się prace modernizacyjne i renowacyjne elewacji Hali Łukowej i Hali Płaskiej. Obiekt zyska nowe okna i tynki, a wszystko w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przy współpracy Miejskiego Konserwatora Zabytków.

W kolejnym odcinku przedstawimy zestawienie zaplanowanych na 2017 rok działań w obszarze edukacji i środowiska.

 

Edukacja

Ważnym elementem polityki samorządowej jest dostęp do żłobków, przedszkoli i wysoka jakość szkolnictwa. Przybywa nowych miejsc opieki dla dzieci najmłodszych i w wieku przedszkolnym. Już na początku stycznia otwarto nową filię żłobka Niezapominajka na Dąbrowie z 52 miejscami dla najmłodszych dzieci. A we wrześniu mieszkańcy tej dzielnicy zyskają nowych 96 miejsc w przedszkolu. Dobre wieści płyną także z Cisowej – około 150 dzieci rozpocznie tam rok szkolny 2017/2018 w nowym przedszkolu. W ten sposób zostanie zagospodarowany budynek dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych.
Edukacja w Gdyni już od szkoły podstawowej po kształcenie zawodowe stoi na bardzo wysokim poziomie. Z zaplanowanych do realizacji w tym roku programów warto wymienić „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”, w ramach którego 2500 uczniów z 5 szkół zawodowych weźmie udział w dodatkowych stażach i wizytach studyjnych u pracodawców oraz kursach umożliwiających zdobycie certyfikatów i uprawnień branżowych. Kolejnym jest program „Zdolni z Pomorza”, którego celem jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom, posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Szkoły oferują też szeroki program zajęć pozalekcyjnych, sportowych, kulturalnych i językowych, z których korzystać mogą nie tylko dzieci, ale także dorośli. Mamy też szeroką ofertę bezpłatnych zajęć sportowych, organizowanych w ramach „Gdyńskiego poruszenia” – od malucha do seniora.
W budżecie na oświatę zarezerwowanych jest ponad 400 mln zł. To prawie 30 % wszystkich tegorocznych wydatków miasta.

 

Zdrowie

Samorząd dba też o profilaktykę zdrowia gdynian. Od wielu już lat Gdynia ma bogatą ofertę programów profilaktycznych, skierowaną zarówno do najstarszych, jaki i młodych mieszkańców. M.in. na szeroką skalę, od 2008 roku, prowadzony jest program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6 i 11 dziewczynek urodzonych w latach 2000, 2001 i 2002. Na badania w tegorocznym budżecie przeznaczono 3 796 000 zł.
Oto ich lista:
Skrining onkologiczny:
• Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 r. ż.,
• Badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-70 lat,
• Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi u kobiet w wieku 40-49 lat.
Skrining chorób stanowiących istotne zagrożenia zdrowotne:
• Badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania jaskry u osób w wieku 45-55 lat,
• Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego i schorzeń chirurgiczno – dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni,
• Gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i kończyn u osób po 65 r. ż. „Stale sprawni”.
Skrining dzieci i młodzieży:
• „Rośnij zdrowo” – program profilaktyczny skierowany do dzieci z zaburzeniami psycho – ruchowymi,
• „Sport, Zdrowie, Rodzina” – wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży.
Szczepienia ochronne:
Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6 i 11 dziewczynek urodzonych w latach 2000, 2001 i 2002.
Choroby onkologiczne:
• Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych,
• Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej,
• Prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej,
• „Odważni wygrywają” – program profilaktyki raka jądra.
Choroby przewlekłe oraz choroby i zaburzenia psychiczne:
• „Warto być” – program wsparcia dla osób z chorobą otępienną oraz ich rodzin i opiekunów ,
• Grupy wsparcia i rehabilitacja osób z chorobą Alzheimera ,
• Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na stwardnienie rozsiane.
• Program pomocy rodzinom dzieci z ADHD,
• Przeciwdziałanie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu,
• Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców małych dzieci.

 

Środowisko

Gdynia wspiera mieszkańców w inwestowaniu w niskoemisyjne źródła ciepła (wymiana pieców i kotłów węglowych). Nowością jest udzielanie wsparcia na wymianę źródeł na bardziej efektywne energetycznie – promowane są podłączenia CO i CWU do miejskiej sieci ciepłowniczej. Takie zabiegi pomagają również walczyć z zanieczyszczeniem powietrza (smogiem). Dotacje cieszą się bardzo dużą popularnością, a zaplanowany na ten cel budżet to 250 000 zł. Od 2014 r. Gdynia pozyskuje na rzecz swoich mieszkańców środki na modernizację źródeł ciepła. W okresie trzech lat to kwota ponad pół miliona złotych. Także w tym roku planowane są kolejne dotacje dla mieszkańców.
Ważnym elementem polityki proekologicznej miasta jest organizacja grup zakupowych gazu i energii elektrycznej, których Gdynia jest liderem. Dla gmin zrzeszonych w Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA”, a także jednostek Samorządu Województwa Pomorskiego oznacza to bardzo duże oszczędności. Dzięki zakupom grupowym energii elektrycznej Gdynia w 2017 r. zaoszczędzi na gazie 220 tys. zł., a na energii elektrycznej prawie 7 mln zł (w stosunku do stawek cennikowych).
I na koniec jeszcze dobra wiadomość z gdyńskiego Ciapkowa. Na początku roku zakończone zostaną prace projektowe oraz remont starych budynków schroniska. Powstanie budynek dla kotów, w którym znajdą się pomieszczenia służące za kwarantannę, izolatkę, szpitalik, pomieszczenia dla kotów przygotowywanych do adopcji, a także osobny pokój zabiegowy przeznaczony tylko dla kotów. W budżecie miasta na rok 2017 na realizację tej inwestycji przewidziano 400 000 zł.

 

Kultura

Na otwarcie roku kulturalnego w Gdyni zapraszamy do Teatru Miejskiego. 4 lutego planowana jest premiera nowego spektaklu „Prawda” w reżyserii Zbigniewa Rybki. Także w lutym, w dniu 91. urodzin miasta otwarta zostanie nowa wystawa stała Muzeum Miasta Gdyni: „Gdynia – Dzieło otwarte”. Na zachętę dodamy, że współautorami tej nowej propozycji są mieszkańcy.
Tradycją jest, że w marcu do Gdyni zjeżdżają podróżnicy z całego świata. Tegoroczne 19. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz Finał Konkursu KOLOSY odbędą się w dniach od 10 do 12 marca.
W maju gościmy w mieście Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port i poznamy laureata Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.
Czerwiec to przedsmak lata i oczywiście Open’er Festival. To także start Sceny Letniej w Orłowie i kolejna premiera w Teatrze Miejskim, czyli „Kursk” w reżyserii Krzysztofa Babickiego.
Wakacje obfitują w wydarzenia kulturalne, które od wielu lat, tradycyjnie wpisują się w lipcowo-sierpniowy gdyński klimat: Festiwale Gdynia Design Days, Globaltica i Ladies’ Jazz. A do tego kolejna premiera Miejskiego – „Jesteśmy na wczasach” w reżyserii Jarosława Kiliana.
Wrzesień to Festiwal Filmowy w Gdyni i premiera w Teatrze Muzycznym. Na deskach tej największej teatralnej sceny w Trójmieście zobaczymy „Wiedźmina” w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Nie zapominamy oczywiście o dobrej literaturze. Nagroda Literacka Gdynia i Literaturomanie to koncerty, debaty i warsztaty literackie, ale przede wszystkim spotkania z pisarzami – głównie nominowanymi do Nagrody Literackiej Gdynia. Festiwal zakończy ogłoszenie laureatów nagrody.
Tradycją gdyńskiej jesieni jest z kolei Festiwal Gdynia Classica Nova. Bogaty w premiery rok w Teatrze Miejskim zamknie listopadowa propozycja, „Romeo i Julia” w reżyserii Krzysztofa Babickiego.

 

Sport 

2017 rok przyniesie wiele sportowych emocji. W lutym rusza 21. kolejka rozgrywek ekstraklasy. Na jej otwarcie, 11 lutego, Arka Gdynia podejmie u siebie Legię Warszawa.
W zupełnie nowej formule odbędzie się tegoroczny cykl imprez biegowych PKO Grand Prix Gdyni 2017. Znane są już terminy wszystkich startów. Imprezy odbędą się w dniach: 11-12 lutego, 6-7 maja, 9 czerwca oraz 11 listopada. Pierwszą, ale nie ostatnią nowością związaną z gdyńskimi zawodami, będzie rozłożenie dwóch pierwszych biegów na dwa dni. W sobotę wystartują maluchy, zawodnicy młodzieżowi oraz uczestnicy marszu nordic walking. Niedziela zaś zarezerwowana będzie dla uczestników biegu głównego na dystansie 10 km. Rejestracja do nowej odsłony cyklu zostanie otwarta 16 stycznia o godz. 12.00. Zapisy na stronie www.gdyniasport.pl potrwają przez dwa tygodnie – do 30 stycznia (do godz. 23:59).
A już w marcu kolejne biegowe święto w naszym mieście – PZU Gdynia Półmaraton!
Decyzją Komitetu Wykonawczego UEFA, w styczniu 2015 roku, na Gospodarza Mistrzostw Europy UEFA EURO U21 w 2017 roku – największych w historii imprezy – wybrano Polskę. Właśnie w Polsce kibice po raz pierwszy będą mogli zobaczyć w finale aż 12 najlepszych europejskich drużyn. Wśród miast gospodarzy jest Gdynia, gdzie zagrają zespoły grupy B: Portugalia, Serbia, Hiszpania i Macedonia.
Co roku w lipcu do Gdyni przybywa około 1000 żeglarzy, aby wziąć udział w cyklu regat Volvo Gdynia Saling Days. Widowiskowe wyścigi jachtów i imprezy towarzyszące dają gwarancję dobrej zabawy oraz mocy wrażeń dla wszystkich – zawodników, turystów i mieszkańców.
I jeszcze wisienka na sportowym torcie, czyli Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia. Wielkie sportowe wydarzenie, które wielu triathlonistów z całego świata wpisało już do swojego kalendarza, odbędzie się od 4 do 6 sierpnia. Zawodnicy będą rywalizować przy aplauzie tysięcy kibiców, nie tylko z Gdyni.

Małgorzata Omachel

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Kto zagra Geralta i Ciri w Muzycznym – trwa casting

Wiedźmin, bohater powieści fantasy autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, robi furorę w świecie gier. A już we wrześniu będziemy podziwiać wiedźmina Geralta...

Zamknij