Coraz bliżej do nowych terenów rekreacyjnych przy lasach TPK

Miasto przystąpiło do realizacji Koncepcji zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W pierwszej kolejności opracowane zostaną projekty zagospodarowania pięciu wejść.

 

2017_wejścia do zagospodarowania

Zgodnie z zakresem i podziałem zadań określonych w porozumieniu zawartym 7 czerwca 2016 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska, Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Gdańsku i Dyrektorem Pomorskiego Zarządu Parków Krajobrazowych w Słupsku, Miasto Gdańsk przystąpiło do zagospodarowania 6 wejść do lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (więcej o porozumieniu tutaj: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Bedzie-strefa-buforowa-w-gdanskich-lasach,a,53168).

W pierwszej kolejności opracowane zostaną projekty zagospodarowania pięciu wybranych wejść: Oliwa – ul. Abrahama (3),  Dwór VII – Michałowskiego (4),  Strzyża – ul. Ludowa (6), Niedźwiednik – ul. Niedźwiednik (7), Leśna Góra (8). Po ich akceptacji przez strony porozumienia i Rady Dzielnic, miasto przystąpi do realizacji. Natomiast wejście do lasu Matemblewo – ul. Potokowa (10), które jest już w części zagospodarowane, zostanie uzupełnione o brakujące elementy wyposażenia wskazane w wyżej wymienionym opracowaniu. Szczegóły dostępne są na stronie brg.gda.pl.

 

Koncepcja była szeroko konsultowana społecznie w latach 2015-2016. Głównym jej założeniem jest poszerzenie wachlarza możliwych form rekreacji w otoczeniu przyrody. Zrealizowanie strefy buforowej pomiędzy terenami zurbanizowanymi a leśnymi stworzy mieszkańcom ciekawą ofertę spędzania czasu w strefie granicznej lasu, przy jednoczesnej ochronie lasów TPK.  Wszystkie wejścia wskazane do strefy buforowej wskazane w koncepcji – w przyszłości powiązane będą szlakiem pieszo-rowerowym „Droga do Radości”.

Dariusz Wołodźko

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Heweliusze rozdane

Laureatami tegorocznej Nagrody Naukowej Miasta Gdańska imienia Jana Heweliusza zostali profesorowie Kazimierz Darowicki i Jerzy Zajadło. Nagrodę otrzymali z rąk prezydenta Pawła...

Zamknij