Wybierz firmę przyjazną gdańskiej szkole zawodowej – rusza konkurs dla pracodawców!

Są firmy, które ściśle współpracują z gdańskimi szkołami zawodowymi. Organizują dla uczniów praktyki, szkolenia i konkursy. Są też firmy, które dbają o dokształcanie kadry nauczycielskiej i wyposażenia szkół. Są też takie firmy, które zostają patronami klas zawodowych. Teraz jest czas, by takich pracodawców nagrodzić. Dzisiaj rusza konkurs „Pracodawca przyjazny szkole zawodowej”. Nominacje można zgłaszać do 14 lutego.

 

W organizowanym po raz trzeci konkursie nominacje mogą uzyskać firmy działające na terenie Polski, które współpracują z gdańskimi szkołami i placówkami oświatowymi. Konkurs organizowany jest w ramach tegorocznego „Tygodnia zawodowca”, który odbywać się będzie w dniach 6 – 11 marca br. Zwycięzców poznamy na uroczystej gali 9 marca.

Konkurs organizowany jest, by promować kształcenie zawodowe, wzmocnić współpracę pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi oraz ukierunkować kształcenie zawodowe na innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne, a także działanie na rzecz spójności kompetencji absolwentów z oczekiwaniami pracodawców.

– Firmy współpracujące z gdańskimi szkołami pokazują, że można w sposób odpowiedzialny wspierać zawodowców osiągając synergię w działaniach na rzecz podnoszenia kompetencji absolwentów i realizacji oczekiwań pracodawców. Tylko z nimi ma sens budowanie programów szkolenia i rozwoju szkolnictwa zawodowego – mówi Piotr Kowalczuk Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej. – Wspólnie dokonujemy zmian w szkolnictwie zawodowym, które będą służyły rozwojowi gospodarki Gdańska i metropolii. Konsekwentnie powtarzamy za pracodawcami „Masz zawód i praktykę, masz pracę” – kończy Kowalczuk.

Konkurs ma charakter otwarty – nominacje mogą uzyskać firmy niezależnie od przynależności organizacyjnej, które działają na obszarze Polski i współpracują ze szkołami/ placówkami zawodowymi w Gdańsku minimum od 2 lat.

Kto może zgłaszać nominacje?

Nominacje do tytułu „Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej” mogą zgłaszać dyrektorzy (wicedyrektorzy, kierownicy kształcenia praktycznego) publicznych szkół/placówek kształcenia zawodowego, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) lub osoby indywidualne. 
Każdy może nominować maksymalnie 3 firmy współpracujące z daną szkołą która kształci w jednym z obszarów, które zawierają zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji zawodowych, wymaganych do realizacji zadań zawodowych w ramach danego zawodu. 
Przy grupowaniu zawodów w obszary została uwzględniona Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). Wyodrębnionych jest osiem następujących obszarów kształcenia: administracyjno-usługowy (A), budowlany (B), elektryczno-elektroniczny (E), mechaniczny i górniczo-hutniczy (M),rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R), turystyczno-gastronomiczny (T), medyczno-społeczny (Z) oraz artystyczny (S).

Formularze nominacji należy składać w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Kartuska 5, pokój 304 (sekretariat) do 14 lutego 2017 roku.

Olimpia Schneider

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zdolni z Pomorza – 105 gdańskich uczniów uczestniczy w projekcie

Są wybitnie uzdolnieni z matematyki, fizyki i informatyki. Będą brali udział w spotkaniach akademickich i obozach naukowych. Pod opieką mentorów podążać...

Zamknij