Radni miasta zaakceptowali nową sieć szkół w Gdyni

Podczas ostatniej, XXIX Sesji Rady Miasta, radni decydowali o włączeniu bądź przekształceniu placówek oświatowych w Gdyni. 22 lutego podjęli uchwały, które przygotują gdyńską sieć szkół do wymogów reformy oświatowej. Decyzja zapadła jednogłośnie. Początek wdrażania zmian w szkołach to 1 września 2017 r.

Do wdrożenia reformy oświatowej – wynikającej z decyzji rządu – o likwidacji gimnazjów samorząd Gdyni przystąpił już w czerwcu 2016 roku, kiedy to Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło trwające prace nad zmianami. Prowadzone były szczegółowe analizy i projektowane rozwiązania, które przede wszystkim pozwalałyby zapewnić poczucie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i nauczycielom – podkreślił wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz, odpowiedzialny w mieście za oświatę.

Uchwały, które podjęli gdyńscy radni, dotyczą:
• projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
• projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.

Zmiany w szkolnictwie opieramy na czterech filarach, które wyróżniają nasze miasto na tle innych w Polsce. Po pierwsze, w Gdyni nie będą likwidowane szkoły. Gimnazja zostaną włączone lub przekształcone w szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące – podkreślał prezydent B. Bartoszewicz. I dodał: Drugi filar, który był dla nas kluczowy, to minimalizowanie oddziaływania zmian na uczniów. Chcieliśmy, aby podejmowane przez nas decyzje ich nie dotykały. Ważną dla nas kwestią było również bezpieczeństwo rozumiane na różne sposoby – w sensie komunikacyjnym, czyli zmniejszenia odległości do szkół, oraz zachowania tej samej kadry nauczycielskiej. 

Co się zmieni: 
Zespoły szkół, w skład których wchodzą szkoły podstawowe i gimnazja, staną się szkołami podstawowymi ze strukturą klas I-VIII. Zespoły szkół ogólnokształcących, w skład których wchodzą gimnazja i licea, staną się liceami ogólnokształcącymi. Zasadnicze szkoły zawodowe zostaną przekształcone w branżowe szkoły I stopnia. Trzyletnie licea ogólnokształcące staną się czteroletnimi liceami ogólnokształcącymi, a czteroletnie technika placówkami pięcioletnimi.

W gdyńskich szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących i technikach wzrośnie o ok. 20 liczba etatów pedagogicznych. To efekt wydłużenia etapu edukacyjnego w szkołach, co nie jest wynikiem decyzji miasta, ale konsekwencją wprowadzanej reformy oświaty.

Uchwały trafią teraz do Kuratorium Oświaty i związków zawodowych z prośbą o ich zaopiniowanie. Ostateczna uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego ma być podjęta do 31 marca 2017 r.

Projekty uchwał można znaleźć:

 

Prezentacja_nowa sieć szkół

Uchwały, które podjęli gdyńscy radni, dotyczą:

Małgorzata Omachel

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Dzieci? Naturalnie! Pikieta STOP IN VITRO w Gdańsku

Pod tym hasłem chcemy zgromadzić się dnia 23.02.2017 r. - czwartek pod budynkiem Rady Miasta Gdańska, ul. Wały Jagiellońskie 1 (Hucisko) od godz. 8.30....

Zamknij