Gdańscy seniorzy mają swoją Akademię

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta uchwalono powstanie Gdańskiej Akademii Seniora, która mieścić się będzie przy al. Gen. Hallera 16/18 i stanowić będzie część  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku. Akademia jest placówką kształcenia ustawicznego dla osób w wieku 50+. Oferta dostępna będzie za darmo!

 

Powołana dzisiaj Gdańska Akademia seniora jest kolejnym etapem kształcenia ustawicznego. 

Celem Gdańskiej Akademii Seniora jest stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej i fizycznej sprawności osób w wieku 50+, prowadzenie działalności edukacyjnej w  zakresie ochrony i promocji zdrowia, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – turystycznej dla osób starszych  oraz aktywizacja społeczna osób starszych, propagowanie aktywnego trybu życia i upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

Słuchaczem Akademii może zostać każda osoba w wieku 50+, która będzie chciała aktywnie uczestniczyć  w przygotowanym programie.

 

Osoby korzystające z oferty z Akademii będą miały do wyboru udział w warsztatach (komputerowych, foto-cyfrowych, kreatywnych , literackich), lektoratach językowych, zajęciach sportowych i korekcyjnych, a także z szeroko rozumianych zajęciach artystycznych ( teatralnych, malarskich, rzeźbiarskich, tanecznych, chóralnych). Członkowie Akademii będą dbać o rozwój osobisty i integrację słuchaczy.

Kadrę kierowniczą i szkoleniową Gdańskiej Akademii Seniora stanowią nauczyciele, w tym wykładowcy akademiccy, a także przedstawiciele świata kultury i sztuki oraz innych środowisk.

Szacunkowy koszt roczny działań Gdańskiej Akademii Seniora to 100 tyś. zł.

Olimpia Schneider

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Biblioteka na Strzyży uwzględniona

Podczas sesji Rady Miasta zaktualizowano wykaz instytucji należących do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zmieniono w nim lokalizację filii nr...

Zamknij