Wkrótce ruszą prace związane z umocnieniem skarp na Biskupiej Górce

6,6 mln zł dofinansowania ma w tym roku otrzymać Gdańsk na stabilizację i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki. Pieniądze będą pochodzić ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

– Minister Mariusz Błaszczak przekazał nam w zeszłym tygodniu promesę, z której wynika, że wysokość dotacji wyniesie 6 630 030 zł. Jest to dofinansowanie w wysokości 80 proc. do pierwszego etapu naszej inwestycji, co oznacza, że z budżetu miasta dołożymy do niej 3,8 mln zł. Do końca kwietnia musimy wyłonić wykonawcę – mówi prezydent Paweł Adamowicz.

Przypomnijmy: w ramach zabezpieczenia Biskupiej Górki wzmocnić trzeba cały stok wschodni. Prace muszą zostać wykonane wzdłuż dolnego fragmentu skarpy oraz wzdłuż górnej części ul. Biskupiej. Zgodnie z planem, w tzw. koronie skarpy (na której stoją m.in. gmach Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i dawne Schronisko Młodzieżowe im. Paula Benekego, należące obecnie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku) zostanie wykonana ażurowa palisada o długości około 130 metrów. Pale będą miały 18 metrów długości. To „odetnie” wpływ obciążeń z korony na niższe warstwy skarpy.

Co ważne – efekty prac będą schowane pod ziemią, a widoczne będą jedynie murki wykonane z cegły. Jest to zgodne z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla tego rejonu miasta. Zaproponowane rozwiązania projektowe nie wprowadzą w zagospodarowaniu terenu zmian powodujących utratę historycznego charakteru dzielnicy. 

Całkowity koszt umocnienia skarp na Biskupiej Górce szacowany jest na ponad 20 mln zł. Prace powinny potrwać nie dłużej niż dwa lata.

– Promesa wraz z wkładem własnym pozwoli nam w tym roku zrealizować pierwszy etap prac – mówi Maciej Dawidowski, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych gdańskiego magistratu.

Pierwszy etap inwestycji obejmie obszar wzdłuż ul. Na Stoku, na odcinku od ul. Zaroślak 4 do ul. Na Stoku 14. W pierwszej kolejności zostaną rozebrane i usunięte istniejące mury oporowe oraz znajdujące się tam sieci, które trzeba będzie przenieść bądź przebudować. Następnym, najważniejszym i najdroższym etapem będą prace stabilizacyjne osuwisk obejmujące wykonanie murów oporowych oraz mikropali, kotew i gwoździ gruntowych. Zostanie również wykonany drenaż. Ostatnim etapem robót będzie wykonanie zabudowy biologicznej  w formie nasadzeń krzewów i obsiewu trawami.

Warto przypomnieć, że dopóki nie zostaną wykonane umocnienia skarpy, nie może rozpocząć się planowana rewitalizacja Biskupiej Górki. O planach dotyczących zabezpieczenia skarp urzędnicy informowali m.in. podczas spotkania z mieszkańcami w lutym 2016 roku. Zaprezentowano wówczas projekt prac przeciwosuwiskowych wykonany na podstawie danych zebranych w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej, a przygotowany przez  Państwowy Instytut Geologiczny. Na Biskupiej Górce wskazano sześć osuwisk wymagających zabezpieczenia.

Wstępnym etapem zabezpieczenia skarp na Biskupiej Górce była wycinka drzew, którą przeprowadzono pod koniec 2016 roku.

Michał Piotrowski

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Firma z Gdyni z dofinansowaniem za najlepszy projekt badawczo-rozwojowy!

Spółka Biovico, działająca na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, w branży medycznej i ortopedycznej, otrzymała ponad 8 mln zł dofinansowania...

Zamknij