Przebudowa w centrum Gdyni idzie w najlepsze

Prace budowlane prowadzone na newralgicznym skrzyżowaniu ulic Dworcowa/Podjazd/10 Lutego są realizowane zgodnie z harmonogramem. Awaria wodociągu, do której doszło w poniedziałek 27 listopada w godzinach porannych, miała miejsce poza terenem budowy.

Przebudowa ul. 10 Lutego, ul. Podjazd, ul. Dworcowa, fot. Michał Kowalski

Wyciek wystąpił na głównym wodociągu zaopatrującym w wodę mieszkańców Śródmieścia. Nie doszło do przerw w dostawie wody do mieszkań, dzięki alternatywnej nitce zaopatrującej w wodę.

– Uszkodzoną magistralę wodociągową wybudowano w 1929 roku. Do wczoraj nie notowaliśmy awarii na tej magistrali. Mimo zdarzenia, dostawa wody naszym klientom odbywała się i odbywa bez zakłóceń – mówi Anna Szpajer rzecznik prasowa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni.

Po wykluczeniu możliwości uszkodzenia rury przez wykonawcę robót, PEWIK ustala możliwe przyczyny awarii. Z uwagi na pilną potrzebę przywrócenia ruchu pociągów nie planuje naprawy wodociągu w wykopie otwartym. Decyzja o rodzaju metody bezwykopowego wykonania prac zostanie podjęta w terminie późniejszym.

Szybka reakcja

Natychmiast po zgłoszeniu awarii w siedzibie Miejskiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego stawili się przedstawiciele wszystki służb w tym: Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Gdyni, firmy MTM-wykonawcy robót ziemnych w okolicy awarii, PKP SKM, ZKM, Zarządu Dróg i Zieleni UM, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i wiceprezydenci miasta Katarzyna Gruszecka-Spychała i Marek Stępa. Umożliwiło to szybką ocenę sytuacji i podjęcie decyzji eliminujących eskalację problemu np. komunikacyjnego przez natychmiastowe zwiekszenie ilości autobusów kursujących w mieście.

Pociągi kursują normalnie

Woda wymyła grunt pod torami. Na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów. Dzięki natychmiastowej reakcji służb, udało się szybko i sprawnie zabezpieczyć uszkodzony nasyp i przywrócić ruch pociągów.

– Wprowadziliśmy co prawda ograniczenie prędkości dla kursujących pociągów, jednak jest ono niewielkie i nie spowoduje utrudnień dla podróżnych – podkreśla Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK S.A.

Realizacja inwestycji niezagrożona  
 

Przebudowa ul. 10 Lutego, ul. Podjazd, ul. Dworcowa, fot. Michał Kowalski

Obecnie po stronie MTM S.A., który jest wykonawcą inwestycji, trwa ocena skutków wczorajszej awarii w zakresie budowanej infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Na pewno nie jest zagrożona realizacja inwestycji.

 – Aby zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców, niezwłocznie przystąpiliśmy wczoraj do udrażniania jezdni z zalegających na niej mas ziemnych, co pozwoliło na szybkie udrożnienie i otwarcie ul. Podjazd – komentuje Bartosz Jaczun, kierownik robót z firmy MTM S.A.

Przebudowa jednego z najbardziej newralgicznych skrzyżowań w centrum Gdyni: ulic 10 Lutego – Dworcowej – Podjazd ruszyła pod koniec lipca. Wykonano już sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz gazowej. Były to jedne z najważniejszych prac. W trakcie jest przebudowa trakcji trolejbusowej, usuwanie kolizji energetycznych oraz budowa sygnalizacji świetlnej.

Rozbudowa skrzyżowania oznaczać będzie nową jakość dla kierowców, rowerzystów i pieszych. Zmieniona zostanie jego geometria, powstanie sygnalizacja świetlna i dodatkowe pasy ruchu, dzięki czemu ruch samochodów będzie odbywać się sprawniej.  Z myślą o rowerzystach  chodnik wzdłuż ul. Podjazd w kierunku ul. Morskiej zmieniony zostanie na ciąg pieszo-rowerowy.  Dodatkowo, razem z pieszymi, będą mogli oni korzystać z nowej kładki łączącej aleję 17 Grudnia z ul. Dworcową.

Lista najważniejszych prac w ramach rozbudowy skrzyżowania to:

 • przebudowa nawierzchni ulic 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd,
 • budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem
 • budowa ronda rowerowego przy budynku dworca kolejowego oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Podjazd i Morskiej (wraz z podcięciem przyczółku wiaduktu kolejowego)
 • budowa zatoki taxi i wjazdów na posesje w ul. Morskiej
 • przebudowa sygnalizacji świetlnej
 • przebudowa skarpy nasypu kolejowego
 • zmiana lokalizacji słupów trakcji trolejbusowej
 • rozszerzenie i korekta  oświetlenia ulicznego i ścieżki rowerowej
 • zintegrowanie skrzyżowania z systemem TRSTAR
 • zmiany w elementach małej architektury
 • wycinka zieleni i nowe nasadzenia.

Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową zawartą z wykonawcą to czerwiec 2018 roku.  W pełni korzystać z nowego rozwiązania drogowego kierowcy będą mogli wcześniej.

Agnieszka Janowicz

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
ORP Kormoran – najnowocześniejszy okręt Marynarki Wojennej

Od dziś Marynarka Wojenna poszczycić się może najnowocześniejszym niszczycielem min. Przy Nabrzeżu Pomorskim odbyła się uroczystość podniesienia bandery na okręcie...

Zamknij