Gdynia o wyzwaniach dla Smart City

onferencja „Smart City – nowoczesne technologie w służbie mieszkańców miast”, to jeden z punktów III edycji targów Energy Expo Arena odbywającychsię w Expo Mazury w Ostródzie. W wydarzeniu udział biorą eksperci, przedsiębiorcy i samorządowcy. Pierwszego dnia konferencji jednym z panelistów był wiceprezydent Gdyni, Bartosz Bartoszewicz.

Konferencja „Smart City – nowoczesne technologie w służbie mieszkańców miast podczas III edycji targów Energy Expo Arena :: mat.prasowe

III edycja targów Energy Expo Arena poświęcona jest tematyce odnawialnych źródeł energii i energetyce prosumenckiej, czyli takiej, gdzie energia pozyskiwana jest z odnawialnych źródeł przez zwykłych obywateli. Jedną z nowości tegorocznej edycji targów jest strefa Smart City dotycząca nowoczesnych rozwiązań technologicznych przeznaczonych dla miast. W bloku tematycznym „Strategie smart city w polskich miastach” wiedzą na temat zrównoważonego rozwoju społecznego i wskaźników usług miejskich oraz jakości życia dzielił się Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni.

– Poczucie bezpieczeństwa i zadowolenie mieszkańców dla włodarzy miast zawsze powinno być sprawą priorytetową. Dlatego Gdynia od wielu lat skutecznie realizuje politykę zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach swojego funkcjonowania. W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby mieszkańców pełnimy rolę przewodnika we wdrażaniu nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań. Jesteśmy pierwszym miastem w Polsce oraz w tej części Europy, które otrzymało certyfikat ISO 37120, zarezerwowany dla miast inteligentnych. To potwierdzenie faktu, że w Gdyni stale monitorowana jest jakość życia, dowód atrakcyjności i konkurencyjności miasta na poziomie globalnym – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni.

Przypomnijmy, że w tym roku Gdynia, jako pierwsze miasto w naszej części Europy, otrzymało od kanadyjskiej organizacji World Council on City Data certyfikat miasta inteligentnego według normy ISO 37120. Dokument ten jest dowodem na to, że miasto na bieżąco monitoruje jakość życia mieszkańców oraz reaguje w sytuacjach zagrożenia czy pogorszenia się warunków. Tym samym nasze miasto trafiło do grona światowej czołówki ośrodków wyróżnionych tym certyfikatem.

Gdynia wraz z 43 pozostałymi certyfikowanymi miastami z całego świata zarejestrowana jest na międzynarodowym, ogólnodostępnym portalu WCCD Globar Cities Registry TM, www.dataforcities.org, gdzie jej wskaźniki można porównywać z innymi ośrodkami.

Warto też wspomnieć, że certyfikat WCCD przyznawany jest na rok. O tym, czy dane miasto ponownie przystąpi do procesu weryfikacji i zdecyduje się ubiegać o certyfikat na wyższym poziomie, decydują jego władze najpóźniej na trzy miesiące przed upływem terminu, na jaki przyznano normę ISO. W przypadku Gdyni będzie to luty 2018 roku.

III edycja targów Energy Expo Arena potrwa do 30 listopada.

Autor: Marta Jaszczerska

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zgłoś swojego bohatera

Jeśli znasz kogoś, kto bezinteresownie robi wyjątkowe  rzeczy dla innych,  zgłoś go do Nagrody im. Jana Rodowicza Anody, nagrody, którą...

Zamknij