Bardziej komfortowo tramwajem na Stogi – rusza przetarg

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej. Wykonawców, którzy będą się ubiegać o realizację zadania, poznamy prawdopodobnie w pierwszej połowie stycznia.

– Stogi przestają być kojarzone tylko z piękną plażą, ale stają się też coraz prężniej działającym ośrodkiem przemysłu. A wielu mieszkańców to właśnie tam ma swoje domy. Troszcząc się o potrzeby wszystkich: zarówno mieszkańców, jak i turystów, konsekwentnie przebudowujemy infrastrukturę tramwajową – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Realizacja inwestycji podzielona została na trzy odcinki. Pierwszy z nich obejmuje ul. Budzysza, na wysokości od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Skiby. Drugi odcinek dotyczy ul. Stryjewskiego od skrzyżowania z ul. Skiby do skrzyżowania ul. Nowotnej z ul. Kruczą oraz pętli „Pasanil”. Natomiast ostatni odcinek obejmuje ul. Nowotną od ul. Kruczej do pętli „Stogi Plaża”. W ramach inwestycji przebudowany zostanie również układ drogowy wraz z chodnikami, zjazdami i ciągami pieszo-rowerowymi.

– Wykonawca będzie miał za zadanie przebudować istniejące torowisko tramwajowe, zbudować nowy system odwodnienia torowiska, a także przebudować przystanki tramwajowe. Wszystko po to, aby mieszkańcom korzystającym z komunikacji miejskiej było wygodniej – mówi zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej Aleksandra Dulkiewicz.

W ramach inwestycji zaplanowano również przebudowę istniejącego układu drogowego wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi. Zmodernizowane zostaną sieci infrastrukturalne (m.in. sieć wodociągową czy kanalizacji deszczowej). Zostanie również przebudowany rów melioracyjny „Kanał K”, a w konsekwencji poprawiona zostanie jego przepustowość. Przebudowane przystanki będą włączone do monitoringu wizyjnego Sieci TRISTAR, a także do systemu informacji pasażerskiej.

Wykonawców ubiegających się o realizację zadania poznamy 11 stycznia. Jeśli procedura przetargowa przebiegać będzie zgodnie z planem, realizacja zadania rozpocznie się w pierwszym kwartale 2018 r. i zakończy w drugim kwartale 2019 r.

Przetarg ten jest realizowany w ramach „Przebudowy infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVa”.

Anna Iwanowska

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Toalety publiczne w pasie nadmorskim – ogłoszony przetarg

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska dziś, 29.11.2017 ogłosiła przetarg na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa toalet publicznych przy wejściach na plaże nr...

Zamknij