Podchorążowie przejęli władzę

W środę, 29 listopada, odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, rozpoczynający akademickie obchody Dnia Podchorążego. Podczas ceremonii studenci wojskowi Akademii Marynarki Wojennej objęli symboliczne dowodzenie uczelnią. Funkcję Honorowego Rektora – Komendanta pełni w tym roku bsm. pchor. Tomasz Bąchor. Pozostałe dowódcze stanowiska także zostały tradycyjnie „przejęte” przez podchorążych.

Apel rozpoczął się złożeniem meldunku Dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowódcy Komponentu Morskiego wiceadmirałowi dr hab. Stanisławowi Zarychcie. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również dowódcy 3. Flotylli Okrętów kadm. Krzysztofa Jaworskiego.

Zgodnie z Uchwałą Senatu AMW, Rektor-Komendant wyróżnił nadaniem Honorowej Odznaki Akademii Marynarki Wojennej Pana Flotilla Admiral Prof. Dsc. Boyan Mednikarova.

Akademickie obchody Dnia Podchorążego, fot. Krzysztof Miłosz

Podczas uroczystości najlepsi studenci wojskowi zostali wyróżnieni za osiągnięcia w nauce, sporcie, działalność społeczną oraz godne reprezentowanie Akademii Marynarki Wojennej. Rektor – komendant AMW komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht nagrodził:
tytułem honorowym „Wzorowy Podchorąży”
st. mat pchor. Marcin Selewski
st. mat pchor. Bartosz Wawrzyniak
st. mat pchor. Krystian Sokołowski
mat pchor. Hubert Turek
mat pchor. Jakub Pagórski
mjg Faisal Khaledi
mjug Zubeibi Alzubeibi

ponownym nadaniem tytułu „Wzorowy Podchorąży”
bsm. pchor. Dominik Kulwikowski
bsm. pchor. Michał Grylewicz
bsm. pchor. Błażej Koreike
bsmt pchor. Mateusz Sobolewski
st. mat Michał Grozalski
st. mat Krzysztof Rawinis

Rozkazem Rektora – Komendanta podchorążych zaangażowanych m.in. w działalność pozasłużbową, uczestniczących w uroczystościach wojskowych, osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz propagujących sport uhonorowano pismami pochwalnymi, listami gratulacyjnymi, urlopami oraz innymi nagrodami.

W trakcie obchodów został wystawiony posterunek pod pomnikiem Bohaterów Westerplatte, pod którym złożono kwiaty. Studenci wojskowi wystawili warty honorowe, a także objęli służbę oficera dyżurnego AMW. Honorowym Prorektorem ds. Wojskowych został bsm. pchor. Adrian Foutras, a Honorowym Dowódcą Batalionu Szkolnego bsm. pchor. Adam Dobrzeniecki.

Akademickie obchody Dnia Podchorążego, fot. Krzysztof Miłosz

Dalsza część uroczystych obchodów Dnia Podchorążego odbędzie się w piątek, 1 grudnia.Rozpocznie się podniesieniem flagi państwowej z honorową kadrą batalionu szkolnego, po którym zaplanowane jest spotkanie z Rektorem – Komendantem. Następnie rozpoczną się zawody sportowe o „Puchar Honorowego Rektora – Komendanta AMW”, podczas których reprezentacje zmagać się będą w kategoriach: sztafeta biegowa, piłka siatkowa, turniej rzutów do kosza, walka na bomie oraz przeciąganie liny. Kulminacją święta będzie tradycyjny Bal Podchorążego.

Ponadto w dniu 29.11.2017 r. odbył się konkurs z wiedzy o historii i teraźniejszości Marynarki Wojennej i Akademii Marynarki Wojennej z okazji Dnia Podchorążego oraz 99. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej. W zmaganiach wzięli udział podchorążowie, z których najlepsi okazali się:
-mar. pchor. Jakub Gondek
– mat pchor. Kamil Jędrak
– mat pchor. Marcin Piekarczyk.

Źródło: materiały prasowe AMW

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Akademia Marynarki Wojennej odkrywa swoje zakamarki

Sterowanie okrętem, strzelania artyleryjskie, czy nawiązywanie łączności na morzu. Między innymi tego będą mogli spróbować ci, którzy 1 grudnia odwiedzą...

Zamknij