Prawie 1,4 mln złotych na walkę z udarem mózgu

„Szpitale Pomorskie” dostaną dofinansowanie na profilaktykę chorób naczyń mózgowych. To prawie 1,4 mln złotych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na: badania przesiewowe, kampanię informacyjno-edukacyjną, film instruktażowy oraz stworzenie portalu internetowego. Działania mają zminimalizować ryzyko występowania udaru mózgu.

„Szpitale Pomorskie” dostaną 1,385 mln złotych dofinansowania na walkę z udarem mózgu. Przez najbliższe dwa lata będą realizować projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie Chorobom Naczyń Mózgowych”. Jest on skierowany do mieszkańców trzech województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Jego cel, to wdrożenie Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych, a w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA). Projekt potrwa do końca 2019 roku. Środki na jego realizację pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Tomograf komputerowy :: fot. facebook.com:Szpitale-Pomorskie

W ramach projektu „Szpitale Pomorskie” rozpoczną współpracę ze 120 lekarzami i pielęgniarkami, którzy świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Przebadają oni 6000 pacjentów w wieku 40-65 lat, z grup ryzyka wystąpienia udaru mózgu. W szczególności będą to osoby palące papierosy, nadużywające alkoholu oraz osoby z otyłością brzuszną, a także osoby, u których stwierdzono migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, bezobjawowe zwężenie tętnic szyjnych czy zaburzenia gospodarki lipidowej.

To działania ważne i potrzebne. A to dlatego, że choroby naczyń mózgowych są coraz istotniejszym problemem nie tylko medycznym, ale i społecznym oraz ekonomicznym. Do schorzeń tych należą m.in.: zawały mózgu (niedokrwienny udar), krwotoki śródczaszkowe, krwotoki podpajęczynówkowe, zwężenia tętnic przedmózgowych i mózgowych nieprowadzące do zawału mózgu. Choroby te dotykają najczęściej osoby aktywne zawodowo, a ich skutki są zazwyczaj nieodwracalne. Dlatego są najczęstszą przyczyną inwalidztwa u ludzi powyżej 45. roku życia.

Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn chorobowości, umieralności i długotrwałej niesprawności na całym świecie, w tym najczęstszą grupą inwalidztwa w populacji powyżej 45. roku życia. Jest także trzecią pod względem częstości przyczyną utraty lat życia w pełnej sprawności, co przekłada się wprost na wypadanie z rynku pracy. Stąd też nasz pomysł, by przeciwdziałać, prowadzić profilaktykę i minimalizować skutki czyli wcześnie rozpoznawać i podjąć leczenie osób z chorobami naczyń mózgowych – mówi dr n. med. Dariusz Nałęcz, wiceprezes zarządu „Szpitali Pomorskich”.

Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzona zostanie szeroka kampania edukacyjna. Powstanie specjalna internetowa platforma do wymiany informacji. Będą mogli z niej korzystać mieszkańcy, lekarze, pielęgniarki i organizacje skupiające pacjentów z chorobami naczyń mózgowych, którzy będą współpracować w ramach projektu. W lokalnych mediach emitowane będą spoty informacyjne oraz artykuły sponsorowane na temat akcji. Powstanie też film instruktażowy. Zaplanowano również szkolenia personelu medycznego, podnoszące wiedzę i świadomość lekarzy POZ i społeczeństwa, odnośnie konieczności podjęcia działań profilaktycznych i badań przesiewowych, celem wczesnego wykrycia ryzyka udaru mózgu i podjęcia szybkiego leczenia prewencyjnego.

Autor: Magdalena Czernek

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Kolejne gdyńskie trojaczki: Alicja, Adaś, Łukasz, fot. Arleta Bolda-Górna

W Gdyni zamieszkały kolejne trojaczki: Adaś, Alicja i Łukasz. Potrójna radość narodziła się w rodzinie Państwa Darii i Dawida Pribów....

Zamknij