Fajerwerki tylko w sylwestrową noc

Fajerwerki to nic innego jak wyroby pirotechniczne. Ich używanie w Gdańsku możliwe jest jedynie 31 grudnia i 1 stycznia. W pozostałe dni, aby ich użyć trzeba uzyskać specjalne pozwolenie. Choć widowiskowe mogą być również niebezpieczne. Jeżeli planujesz w sylwestra odpalać fajerwerki zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.

Fajerwerki to potoczne określenie wyrobów pirotechnicznych widowiskowych służących do celów rozrywkowych i przeznaczonych dla konsumentów. Zawierają one materiał bądź mieszaninę materiałów pirotechnicznych, będących jedną z odmian materiałów wybuchowych, przewidzianych do wytwarzania światła, dźwięku, dymu lub kombinacji tych efektów w wyniku samopodtrzymującej, egzotermicznej reakcji chemicznej.

 

Ze względu na zawartość materiałów wybuchowych każdy wyrób pirotechniczny, który jest nieodpowiednio używany może być niebezpieczny!

 

Zagrożenia związane z używaniem fajerwerków:

 • Fajerwerki są materiałami wybuchowymi i podczas ich odpalania należy zachować szczególną ostrożność. Nieumiejętne obchodzenie się z fajerwerkami może być przyczyną groźnych wypadków nie tylko odpalającego, ale także osób postronnych!
 • Najczęstsze obrażenia to oparzenia twarzy i rąk.
 • Zdarzają się także ciężkie urazy, takie jak, urwane palce, dłonie, uszkodzenie wzroku, głębokie rany twarzy i dłoni.
 • Głośny huk petard może powodować czasowe lub trwałe uszkodzenia słuchu ludzi oraz zwierząt, które są szczególnie wrażliwe na dźwięki.

 

W okresie sylwestrowo – noworocznym, a potem w karnawale, hucznym imprezom towarzyszą petardy i fajerwerki. Aby zabawa nie skończyła się tragedią, konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad zasad bezpieczeństwa:

 

 • Fajerwerki i petardy kupuj tylko w sprawdzonych, rzetelnych sklepach, w oryginalnych opakowaniach z dołączoną instrukcją obsługi w języku polskim oraz następującymi danymi: nazwa i adres producenta lub importera, określenie typu wyrobu (np. bateria, petarda, rakieta), klasa wyrobu (kl. F1, F2 lub F3), ostrzeżenia (w tym minimalna odległość na jaką należy oddalić się po odpaleniu). Instrukcja powinna zawierać co najmniej informację dotycząca sposobu odpalenia oraz zasady bezpiecznego użytkowania. Na fajerwerkach powinno znajdować się oznakowanie CE. UWAGA – petard i fajerwerków nie wolno sprzedawać osobom nieletnim, jest to przestępstwo zagrożone karą (od grzywny do pozbawienia wolności do lat 2).
 • Nabywanie, przechowywanie lub używanie wyrobów pirotechnicznych widowiskowych należących do klasy F1, F2 i F3 nie wymaga uzyskania pozwolenia (koncesji).
 • Przed odpaleniem sprawdzamy czy produkt jest kompletny i czy nie ma uszkodzeń lub wad fabrycznych (pęknięcia, wgniecenia, wybrzuszenia, rozłączone lub źle połączone części składowe).
 • Petard i fajerwerków NIE WOLNO dawać do odpalenia dzieciom.
 • Petard i fajerwerków NIE WOLNO używać w pomieszczeniach zamkniętych i w pobliżu obiektów łatwopalnych.
 • Wyroby pirotechniczne odpalać należy zawsze zgodnie z instrukcją. „Z ręki” można odpalać wyłącznie petardy i fajerwerki posiadające specjalne oprzyrządowanie (bezpieczne uchwyty). Niestosowanie się do zasad bezpiecznego użytkowania GROZI KALECTWEM LUB ŚMIERCIĄ.
 • Nie odpalaj fajerwerków i petard w stanie nietrzeźwym.
 • Nie trzymaj fajerwerków w kieszeniach. Nawet tych najmniejszych.
 • Jeśli wyrób pirotechniczny nie eksplodował po odpaleniu i wypaleniu lontu nie podchodź aby sprawdzić, co się stało. Odczekaj co najmniej 15 minut zanim do niego podejdziesz. Nigdy nie odpalaj go ponownie! Najlepiej umieść taki wyrób w naczyniu z wodą lub zalej wodą.
 • Huk petard i fajerwerków może powodować strach i agresywne reakcje zwierząt, zwłaszcza psów – chroń je przed błyskami i hałasem.

 

Kontrole wyrobów pirotechnicznych widowiskowych oferowanych konsumentom prowadzi Inspekcja Handlowa.

Przypadki sprzedaży wyrobów pirotechnicznych nieletnim, niewłaściwego użytkowania wyrobów czy naruszania przepisów dotyczących punktów sprzedaży należy zgłaszać Policji.

 

Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:

 • 112 – ogólnopolski numer ratunkowy
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja
 • 986 Straż Miejska
 • (58) 778 60 00 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku.

 

UWAGA: przypominamy że zgodnie z Uchwałą nr XIX/587/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 stycznia 2004 roku na terenie miasta Gdańska wprowadzony został zakaz używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych z wyłączeniem dni 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku.  W każdym innym dniu używanie materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych dozwolone jest po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miast Gdańska.

UMG

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Ważą się losy lotniska w Gdyni

Po listopadowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE ważą się losy portu lotniczego w Gdyni. Po tym jak TSUE cofnął decyzję Komisji Europejskiej...

Zamknij