Sukces fundacji z Gdańska w konkursie Liderzy Medycyny

Fundacja dla Dzieci Vivadental z Gdańska została laureatem Konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny. Piękną statuetkę i pamiątkowy dyplom odebrała dr n.med. Violetta Szycik, Prezes Fundacji, na uroczystej gali, która odbyła 11 stycznia na Zamku Królewskim w Warszawie.

Laudację na cześć Vivadental wygłosił Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych Dr Andrzej Sokołowski, który powiedział mi.in. „… Polskie tradycje dobroczynności mają już prawie 1000 lat i sięgają XII wieku, kiedy to Król Władysław Herman  ufundował pierwszą w Polsce fundację szpitalną. Tę piękną ideę kontynuuje Fundacja dla Dzieci Vivadental. Jest to fundacja korporacyjna Grupy Vivadental i przez nią finansowana. Powstała w grudniu 2014 roku, a jej fundatorami jest dr n.med. Violetta Szycik wraz z synami Borysem i Filipem. W ciągu trzech lat działalności kierowana przez dr Violettę Szycik

VIVADENTAL- Laureat Konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Liderzy Medycyny (1)

Fundacja objęła opieką stomatologiczną ponad 200 dzieci osieroconych, wykluczonych, dotkniętych kalectwem, z ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych województwa pomorskiego, z Domu Małych Dzieci im. Janusza Korczaka, Rodzinnych Domów Dziecka w Słupsku, Hospicjum Ks. Dutkiewicza, osoby ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym oraz wojennych repatriantów ze Wschodniej Ukrainy.

Fundacja zakończyła sukcesem leczenie czterech młodych osób cierpiących na schorzenie zwane oligodoncją, polegające na wrodzonym braku zawiązków zębowych. Koszty leczenia jednego pacjenta wynoszą ok. 80 – 100 tys. złotych i nie są refundowane. W leczeniu podopiecznych fundacji, zespół lekarzy pod kierownictwem dr Violetty Szycik wykonał pionierskie zabiegi przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego, dzięki temu dokonując rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy a w późniejszym etapie odbudowy uzębienia na bazie implantów tytanowych.

 

Fundacja Vivadental ma szerokie poparcie społeczne, w tym wielu znanych przedstawicieli nauki, kultury, sztuki i sportu. Leczenie podopiecznych przeprowadza w ramach wolontariatu cały zespół lekarzy i asystentek Kliniki Vivadental. Fundacja prowadzi też projekty edukacyjne dla przedszkolaków pod nazwą Uniwersytet Zdrowego Uśmiechu oraz dla seniorów – Piękny Uśmiech w każdym wieku. Organizuje imprezy masowe popularyzujące zdrowy styl życia, współpracuje z innymi fundacjami, włącza się w pomoc potrzebującym jak np. z Wojewódzką Stacją Krwiodawstwa w Gdańsku Fundacja Vivadental przeprowadziła akcję zbiórki krwi. Struktura Vivadental została ostatnio powiększona o nowe przedsięwzięcie – Telewizję Medyczną, której celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

VIVADENTAL- Laureat Konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Liderzy Medycyny (2)

Vivadental jako organizacja nieustannie się rozwija, ale jednocześnie uczyniła działalność charytatywną kluczowym elementem swojego istnienia i misji pełnionej w społeczeństwie, co dla dr Violetty Szycik jest najlepszą egzemplifikacją Przysięgi Hipokratesa i etosu zawodu lekarza.

Na zakończenie podkreślił, że: „Dr Violetta Szycik to pierwszy stomatolog, który stanął w tym miejscu, a stomatologia to dział medycyny nie dostrzegany przez władze, a także nas wszystkich”.

Otrzymując zaszczytny tytuł – Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia w kategorii działalność charytatywna, prezes Fundacji dla Dzieci Vivadental powiedziała: „Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu całego zespołu Fundacji Vivadental za to zaszczytne wyróżnienie, za to, że działalność naszej fundacji została dostrzeżona i tak wysoko oceniona przez szanowną Kapitułę.

Nasza Fundacja ukierunkowana jest na pomoc dzieciom, dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, czy to ze względów zdrowotnych, materialnych, czy społecznych, ale nie tylko. Poszerzamy działalność na seniorów, na repatriantów z Ukrainy. Jesteśmy otwarci na potrzeby wszystkich ludzi. Staramy się, aby nasi podopieczni w tym małym fragmencie swojego życia związanym z uzębieniem, czuli się komfortowo, pewnie, bezpiecznie, aby uzyskiwali piękny i zdrowy uśmiech, i żeby z tym uśmiechem na twarzach wracali do nas. To jest dla nas największym wyróżnieniem. Nasza firma nieustanie się rozwija i wprowadza najnowocześniejsze technologie i metody leczenia. W związku z tym mogą z nich korzystać i korzystają nasi podopieczni.

VIVADENTAL- Laureat Konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny (5)

Bez żadnych kompromisów. Tak było z pacjentami dotkniętymi oligodoncją, czyli mnogim wrodzonym brakiem zawiązków zębów stałych, którym na progu dorosłego życia przeprowadziliśmy kompletną rekonstrukcję uzębienia z regeneracją struktur kostnych, z wykorzystaniem autogennego przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego. Dzięki temu, jako pierwsi w Polsce zwróciliśmy uwagę na ten niezwykle dotkliwy problem, z którym od urodzenia boryka się ok. 0, 1 % naszej populacji, ale któremu można skutecznie zaradzić stosując unikalne na dzisiejsze czasy i bardzo drogie i wymagające specjalistycznego przygotowania procedury zabiegowe.

Chcemy, aby te młode osoby wchodzące w dorosłe życie, zapomniały o kłopotach jakie miały dotąd oraz aby mogły się cieszyć tak jak my wszyscy zdrowym i pięknym uśmiechem, aby mogły normalnie gryźć, cieszyć się i spełniać inne swoje marzenia bez brzemienia braku uzębienia. Efekty leczenia to dla nas ogromna radość, a wszystko to czynimy z wielką przyjemnością. Pomaganie jest piękne. Naprawdę warto pomagać”.

Vivadental to nie tylko fundacja, ale także międzynarodowy ośrodek kliniczny, szkoleniowy i naukowo-badawczy. To także wydawnictwo popularno-naukowe oraz Telewizja Medyczna Vivadental. Organizacja jest członkiem BCC, Gdańskiego Klubu Biznesu i Pracodawców Pomorza oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej.

VIVADENTAL- Laureat Konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny (9)

Celem konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny organizowanego przez wydawnictwo Termedia jest wyłonienie i nagrodzenie osób oraz podmiotów, które szczególnie wyróżniły się na polu polskiej medycyny. Wyboru laureatów dokonała Kapituła, w której skład wchodzą najbardziej wpływowe osoby ze świata medycyny, m.in. byli ministrowie zdrowia, wybitni naukowcy oraz szefowie najważniejszych organizacji sektora medycznego.

Wśród laureatów tegorocznego XVII już Konkursu znaleźli się: prof. dr hab. n. med. Wiesław W. Jędrzejczak, Krajowy konsultant w dziedzinie hematologii; Martyna Wojciechowska dyrektor programowa Travel Channel; prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko krajowy konsultant w dziedzinie reumatologii; Ewa Drzyzga, redaktor prowadząca Program 36,6, telewizja TVN; Elżbieta Rucińska–Kulesz, dyrektor NFZ Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Gdańsku; Beata Drzazga, prezes BetaMed S.A. w Katowicach, Irena Kierzkowska, dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie.

Jarosław Szycik

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Gratka dla czytelników – cztery spotkania z pisarzami

11 stycznia Olga Drenda zaprezentuje o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej „Duchologię Polską”. Nie jest to jednak jedyne spotkanie...

Zamknij