Gdańskie Studium nagrodzone przez Ministra Inwestycji i Rozwoju

Biuro Rozwoju Gdańska zostało laureatem 56. edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania. Nagroda została przyznana za „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

 

Wręczenie nagród odbyło się 12 lutego podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2019 w Poznaniu. Nagrodę za gdańskie Studium odebrała dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edyta Damszel-Turek.

 

Nagroda Ministra dla Studium – fot. mat. prasowe

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” zostało przyjęte przez Radę Miasta Gdańska 23 kwietnia 2018 r. i jest ono najważniejszym miejskim dokumentem strategicznym. Dotyczy rozwoju miasta w perspektywie najbliższych 30 lat. Jest opracowaniem nadrzędnym wobec miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Prace nad dokumentem trwały ponad trzy lata. Obok zespołu autorskiego Biura Rozwoju Gdańska brała w nich udział Rada Studium (zespół fachowców zajmujących się różnymi kontekstami urbanistyki). Projekt studium był też wielokrotnie konsultowany z mieszkańcami Gdańska – odbyło się blisko sto różnego rodzaju spotkań, w których wzięło udział około 3 tys. osób.

 

Nagrodę miał odebrać prezydent Paweł Adamowicz. Wiem, że zamierzał podziękować autorom dokumentuprzede wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w szeroko zakrojonej procedurze partycypacji realizowanej według gdańskiego modelumówi dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edyta Damszel-Turek. – Dołączam się do tych podziękowań. Jest mi przy tym bardzo miło, że w naszym studium doceniono ideę, którą zamierzamy realizować – miasta zwartego i atrakcyjnego, w którym gdańszczanie chcą mieszkać, pracować i odpoczywać – dodaje dyrektor.

 

Nagrody Ministra Inwestycji i Rozwoju są wręczane każdego roku w dwóch dziedzinach: architektura i budownictwo oraz planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. W pierwszej dziedzinie przedmiotem konkursu są wdrożone projekty: zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych, zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych oraz zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych. W dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego przedmiotem konkursu są koncepcje architektoniczno-urbanistyczne przestrzeni publicznej, miejskiej, zurbanizowanej realizujące ideę miasta zwartego, projekty: studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów rewitalizacji realizujące ideę miasta zwartego. W każdej z dziedzin może być przyznana jedna nagroda oraz trzy wyróżnienia.

Alicja Bittner

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Miłość jest wszystkim – premiera – recenzja

„Miłość jest wszystkim” – wspólny filmowy projekt TVN i Akson Studio to nowa świąteczna komedia, której akcja dzieje się w...

Zamknij