Budowa nowej hermetycznej kompostowni za półmetkiem

Budowa nowoczesnej hermetycznej kompostowni w Gdańsku osiągnęła ponad 60% planu realizacji, pomimo trudnej sytuacji na rynku budowlanym, która dotyczy również wykonawcy tej inwestycji. Zakład Utylizacyjny po raz kolejny gościł przedstawicieli władz miasta na terenie budowy, tym razem okazją do spotkania było zakończenie kolejnego, ważnego etapu prac budowlanych, czyli prac żelbetowo – konstrukcyjnych i przystąpienie do prac montażowych instalacji technologicznych.  

 

To jest bardzo ważne dla okolicznych mieszkańców i całego miasta przedsięwzięcie. Nowa inwestycja ograniczy uciążliwości związane z procesem kompostowania odpadów biodegradowalnych oraz zwiększy możliwości przerobowe zakładu.  Ilość odpadów bio stale wzrasta, w roku ubiegłym mieszkańcy Gdańska wysegregowali około 30 tysięcy ton, co daje 5% wzrost do roku poprzedniego. Budowa hermetycznej kompostowni jest zatem niezwykle potrzebna, bo jest odpowiedzią na rosnące wyzwania w obszarze zagospodarowywania odpadów komunalnych – powiedział Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa.

 

Hermetyczna kompostownia – fot. mat. prasowe

Tego typu wizyty służą ocenie tego, jak wykonawcy i inwestor wywiązują się ze swoich zobowiązań, są także możliwością do rozmowy na temat bieżącej sytuacji, wyzwań i planów. Są też okazją by na własne oczy zobaczyć, jak idea i plan przeradzają się w realny obiekt. Po budowie podczas wizyty oprowadzał wszystkich członek zarządu ds. technicznych, Maciej Jakubek.  Jesteśmy za półmetkiem budowy, co wyraźnie widać w postępie prac. Na placu stanął wielki budynek o łącznej kubaturze rzędu 80 000 m3 i powierzchni prawie 13 000 m2. Gdybyśmy chcieli przyrównać teren zajmowany przez instalację do innych, znanych nam z życia codziennego obiektów, to mamy tu do czynienia z prawie dwoma boiskami do piłki nożnej, schowanymi pod szczelnym dachem – przedstawił Maciej Jakubek.

 

Podczas wizyty goście mogli zaobserwować zaawansowanie prac, np. w konstrukcji zadaszenia, która jest już na ukończeniu, a także sprawdzić, jak postępują roboty prowadzone zarówno w środku jak i na zewnątrz hali, takie jak np. wylewanie posadzki. Na montaż oczekują płuczki wodne, a kolejnym etapem prac będzie montaż pozostałych instalacji technologicznych, służących przede wszystkim maksymalnej redukcji uciążliwości zapachowych, które towarzyszą procesowi kompostowania.

 

Hermetyczna kompostownia – fot. mat. prasowe

Inwestycję przyszło nam realizować w trudnych warunkach panujących na rynku ogólnobudowlanym – podkreślił Marcin Zeszutek, przedstawiciel wykonawcy  To ma przełożenie na wzrost cen materiałów i usług budowlanych. W takiej sytuacji, zgodnie z oczekiwaniem podwykonawców, skorzystaliśmy z bezpośredniego wsparcia Zakładu Utylizacyjnego, co jest gwarantem bezpieczeństwa finansowego projektu i wszystkich uczestników procesu budowlanego. Dzisiaj wszak liczy się płynność, szybka płatność dla

podwykonawców i dostawa materiałów budowlanych na czas, a to dzięki nadzwyczajnemu zaangażowaniu inwestora jest możliwe.

 

Ważnym punktem zwiedzania był też biofiltr, który ma do spełnienia strategiczne zadanie, czyli oczyszczanie powietrza wychodzącego z instalacji.

 

 

Hermetyczna kompostownia – fot. mat. prasowe

Zadaniem biofiltra jest oczyszczenie i deodoryzacja powietrza poprocesowego z instalacji. Powietrze doprowadzone do biofiltra system ruruciągów poprzez wentylator, po przejściu przez system płuczek wodno-chemicznych trafia na ostatni stopień oczyszczania powietrza w warstwie filtracyjnej. Obiekt już stoi, zostały tam zamontowane dwa 10 metrowe kominy, zostało nam jeszcze przykrycie dachu i wypełnienie biofiltra złożem filtrującym – wyjaśnił Maciej Jakubek, członek zarządu Zakładu Utylizacyjnego.

 

 Wszystkie inwestycje, a ta szczególnie, realizowane na terenie Zakładu Utylizacyjnego są elementem realizacji przyjętej strategii działania jako nowoczesne centrum odzysku i recyklingu. Dążymy do tego, aby na naszym terenie do dyspozycji była w pełni profesjonalna infrastruktura odpowiadająca zarówno wymogom przepisów dotyczących ochrony środowiska jak też społecznym oczekiwaniom związanym z minimalizacją uciążliwości zapachowych – mówi Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

 

Hermetyczna kompostownia – fot. mat. prasowe

Nowa kompostownia ma przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Obiekt będzie się składał z czterech części: hali przyjęci odpadów, hali kompostowania z 16 komorami intensywnego napowietrzania, łącznika operacyjnego oraz hali dojrzewania kompostu. Projekt „Budowy hermetycznej instalacji jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Wartość kontraktu netto wynosi: 36.770.800 zł, z czego 68 % finansowane jest ze środków unijnych. 

Alicja Bittner

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Przyznano dotacje na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży

Blisko dwa miliony sto tysięcy złotych przyznał prezydent Gdyni Wojciech Szczurek na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizację imprez...

Zamknij