Mieszkańcy zaangażowani w życie miasta – seminarium

W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni trwa dwudniowe seminarium poświęcone partycypacyjnemu projektowaniu i recenzowaniu usług publicznych.  Gościem specjalnym jest Jessica Cunnett, dyrektorka Patient and Public Involvement Solutions, która podzieli się swoim doświadczeniem ze współpracy z brytyjskimi instytucjami publicznymi w obszarze tworzenia wysokiej jakości usług otwartych na głos mieszkańców. 

Głównym tematem seminarium jest wprowadzanie podejścia partycypacyjnego, a więc angażującego obywateli w projektowanie i recenzowanie usług publicznych. Uczestnicy wspólnie zastanowią się nad tym, jak można planować i oceniać usługi publiczne przy aktywnym udziale ich odbiorców. Czy jakość usług należy mierzyć po stronie ich dostarczyciela, czy odbiorcy? Czy wystarczy oceniać satysfakcję klientów, czy można pójść o krok dalej, a jeśli tak, to co to znaczy?

Dodatkowo istnieje możliwość zapoznania się ze szczegółami realizacji pierwszego w Polsce panelu obywatelskiego, który miał miejsce właśnie w Gdyni. Dotyczył on m.in. oceny jakości usług skierowanych do osób starszych. Program seminarium łączy elementy prezentacji, dyskusji z udziałem uczestników oraz warsztatów. A wszystko dzisiaj i jutro (23-24.09) w godz. 10.00-16.00 w PPN-T.
 
Spotkanie organizowane jest przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w partnerstwie z Gdyńskim Centrum Innowacji. Jest to element projektu „Kurs – Partycypacja!”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Mat. prasowe UM w Gdyni

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Dziać się będzie w Gdynia InfoBox…

Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30) to nowe atrakcyjne miejsce w centrum miasta, w którym każdego dnia coś ciekawego się dzieje....

Zamknij