Oświadczenie Prezydenta Miasta Gdańska

W związku z prowadzonym przez CBA dochodzeniem publikujemy oświadczenie, które zostało zamieszczone przez urzędującego Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

W związku z informacją o skierowaniu przez CBA do Prokuratora Generalnego sprawy moich oświadczeń majątkowych informuję, że nie jest mi znana treść pisma CBA i dlatego nie mogę się ustosunkować do jego treści.

Mogę oświadczyć tylko, że przedmiotem kontroli była tylko poprawność i prawidłowość moich oświadczeń majątkowych. Od początku postępowania podjąłem otwartą współpracę z organami kontrolnymi udostępniając im wszelką dokumentacją i składając wyjaśnienia.

Dążąc do tego, by ustalenia CBA były zgodne z prawdą zgłosiłem szereg wniosków dowodowych, które jednak nie zostały zrealizowane. A bez tego nie jest możliwe zweryfikowanie moich oświadczeń majątkowych pod kątem ich prawidłowości.

Niestety ustawa regulująca działalność CBA nie przewiduje obowiązku przeprowadzenia przez ten organ wniosków dowodowych składanych przez kontrolowanego. Dlatego nie ma żadnych podstaw faktycznych, by kwestionować prawdziwość moich oświadczeń majątkowych.

Jestem pewien swoich racji i ze spokojem oczekuję, że prokuratura jednoznacznie rozstrzygnie te kwestie na moją korzyść.

 

Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta Gdańska

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Gdańscy licealiści będą mówić po chińsku

IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku jako pierwsza i jedyna szkoła w Polsce północnej od roku szkolnego 2013/2014 wdraża nową inicjatywę...

Zamknij