Gdańskie Domy Sąsiedzkie w finale konkursu Pary Prezydenckiej RP – „Dobry Klimat dla Rodziny”

Miasto Gdańsk znalazło się wśród pięciu nominowanych do Nagrody Pary Prezydenckiej RP w konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny” w kategorii Inicjatywy Międzypokoleniowe. Do finałowej „piątki” trafił program – budowanie sieci centrów Animacji i Aktywizacji Lokalnej pod nazwą „Domy Sąsiedzkie”, których celem jest integracja międzypokoleniowa i angażowanie mieszkańców w rożnym wieku. W rywalizacji udział wzięło ponad 250 projektów zgłoszonych przez polskie samorządy.

W wielu gminach i powiatach realizowane są ciekawe inicjatywy, które mają dawać trwałe wsparcie rodzinom i pomagać rozwiązywać ich problemy. Bardzo często jednak informacja o tych przedsięwzięciach nie wykracza poza granice lokalnej społeczności i wąskiego grona ekspertów. Konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej ma na celu docenić i upowszechnić właśnie takie inicjatywy, tak by stały się inspiracją i wzorem dla innych samorządów – czytamy na stronie prezydent.pl.

Więcej informacji o konkursie: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2547,nagrody-dla-samorzadow-przyjaznych-rodzinom.html

W konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny” wydzielono następujące kategorie:
•    Inicjatywy międzypokoleniowe,
•    Wsparcie dla rodzin w opiece i edukacji najmłodszych dzieci,
•    Kategoria otwarta: Dobry Klimat dla Rodziny.

Pamiątkowy dyplom i potwierdzenie nominacji dla pięciu najlepszych projektów w imieniu Miasta Gdańska w kategorii Inicjatywy międzypokoleniowe odebrała dziś w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Magdalena Skiba, kierownik Referatu Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Spraw Społecznych UMG.

– Obecność wśród najlepszych to dla nas wielki zaszczyt i docenienie innowacyjności projektu, który realizowany jest w Gdańsku. Domy Sąsiedzkie są inicjatywą szczególnie wartościową, ze względu na  nietuzinkowy charakter i inspirację.  Nasz pomysł wywodzi się wprost z lokalnej potrzeby społecznej – bycia razem – która została przekuta w konkretny, wdrażany na poziomie lokalnym model. Model, który teraz zakorzenia się w kolejnych miastach Polski – podkreśla Magdalena Skiba. – Idea Domów Sąsiedzkich to formuła otwarta miejsc, w których  integrują się wszystkie grupy wiekowe gdańszczan – rodziny, seniorzy i dzieci. Takie domy mają jeszcze jedna ważną rolę – angażują w rozwiązywanie problemów społeczności lokalne.

Obecnie w różnych dzielnicach Gdańska funkcjonuje sześć „Domów Sąsiedzkich”, których działalność koordynuje i prowadzi ponad 50 osób, w tym 7 wolontariuszy. W podejmowane działania angażuje się ponad 21 tys. gdańszczan.

Domy Sąsiedzkie (DS) to centra społecznościowe ukierunkowane na integrację i aktywizację mieszkańców społeczności lokalnej. Model domów powstał w Gdańsku jako oddolna inicjatywa NGO wspierana przez samorząd lokalny, na bazie brytyjskich i irlandzkich doświadczeń w pracy społecznej. Dom Sąsiedzki stanowi przestrzeń do działania dla mieszkańców społeczności lokalnej i pozwala generować pozytywne procesy społeczne wspierając, a nie wyręczając w zaspokajaniu potrzeb lokalnych. Ma charakter apolityczny oraz areligijny i otwarty jest na różnorodne, prorodzinne, międzygeneracyjne inicjatywy społeczne, kulturalne i artystyczne.

W Gdańsku pracuje 6 Domów Sąsiedzkich jako zadanie zlecone przez samorząd, prowadzonych przez organizacje pozarządowe:
•    Gościnna Przystań – Dom Sąsiedzki, ul. Gościnna 14, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
•    Biblioteka Społeczna Domem Sąsiedzkim na Stogach, ul. Hoża 14, Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze
•    Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie, ul. Wyzwolenia 49, Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki
•    Dom Zarazy w Oliwie Domem Sąsiedzkim, Stary Rynek Oliwski 15, Stowarzyszenie Stara Oliwa
•    Dom Sąsiedzki za Murami, ul. Ogarna 27/28, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM
•    Dom Sąsiedzki na Ujeścisku, ul. Przemyska 21, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. św. Ojca Pio

W kategorii INICJATYWY MIĘDZYPOKOLENIOWE nominowane były następujące projekty
•    Miasto Dąbrowa Górnicza za program „Aktywny senior”; który aktywizuje seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej i integruje ich z młodszymi pokoleniami mieszkańców;
•    Miasto Gdańsk za budowanie sieci centrów Animacji i Aktywizacji Lokalnej pod nazwą „Domy Sąsiedzkie”, których celem jest integracja międzypokoleniowa i angażowanie mieszkańców w rożnym wieku we wspólne inicjatywy;
•    Gmina Dzierżoniów za budowanie „Międzypokoleniowych mostów”, które aktywizują seniorów i wzmacniają więzi międzypokoleniowe;
•    Miasto Lublin za działania na rzecz łączenia pokoleń i budowania systemu oparcia społecznego dla seniorów w Lublinie;
•    Miasto Opole za „Program Pomocy Osobom Starszym i Długotrwale Chorym”, który zapewnia starszym i niepełnosprawnym mieszkańcom miasta przestrzeń do aktywnego spędzania czasu w ich rodzinnym środowisku.
Zwyciężyła gmina Dzierżoniów.

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Konferencja infoShare 2013

W dniach 16 i 17 maja po raz siódmy w historii Gdańsk będzie gospodarzem Konferencji infoShare – największej w Polsce północnej bezpłatnej...

Zamknij