Gdynia – Nowe stawki podatków, na nowy rok

Od 1 stycznia 2014r. na terenie Gminy Miasta Gdyni obowiązują nowe stawki podatków i opłat lokalnych – podatku od nieruchomości i gruntów, od środków transportowych oraz opłata targowa. W każdym przypadku stawki wzrosły o wysokość wskaźnika inflacji, czyli w granicach 1%. Bez zmian pozostanie opłata miejscowa, która dziennie wynosi 1,78 zł.
1. Podatek od nieruchomości i gruntów
Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości i gruntów mają największe znaczenie dla poziomu dochodów własnych gminy. Ich wysokość nie może przekroczyć maksymalnego poziomu określonego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Poziom maksymalny każdego roku waloryzowany jest o wskaźnik inflacji. W roku 2014 uchwalone stawki podatku kształtują się na poziomie stawek maksymalnych. W związku z powyższym wzrost stawek, będzie przybliżony do wskaźnika inflacji, który wyniósł w I półroczu 2013 r. –  0,9 %.
Przykładowo w przypadku podatku od nieruchomości, dla budynku mieszkalnego stawka wynosiła 0,73 zł., teraz 0,74 zł. Zatem dla lokalu o powierzchni 50 metrów kwadratowych, w stawka podatku od nieruchomości wzrośnie o 50 groszy.
2. Podatek od środków transportowych
Stawki podatku od środków transportowych kształtują się w granicach przewidzianych w ustawie. Górną granicę określają stawki maksymalne, które wzrosną w 2014 roku o około 0,9 %. Zaproponowano, aby wzorem lat poprzednich, w 2014 roku podwyższyć stawki podatku od środków transportowych. Wzrost ten nie będzie znacznie odbiegać od poziomu inflacji (0,9 %), który stanowi podstawę waloryzowania stawek maksymalnych. Stawki podatku  od środków transportowych nadal pozostaną na poziomie niższym od maksymalnego. Wzrost stawek będzie przybliżony do wskaźnika inflacji,  który wyniósł w I półroczu 2013 r.  0,9 %.
3. Opłata targowa
Opłata targowa jest opłatą pobieraną od osób prowadzących handel na terenie Gminy Miasta Gdyni. Wysokość tej opłaty, sposób jej poboru oraz terminy jej płatności określa Rada Miasta w uchwale. W 2014 roku konstrukcja oraz sposób poboru opłaty targowej pozostają identyczne jak te, które obowiązywały w roku ubiegłym 2013. Wzrost stawki opłaty targowej będzie wyższy od poziomu inflacji (0,9 %) ze względu na konieczność zastosowania zaokrągleń do pełnych złotych bądź do pełnych dziesiątek.

 

Sebastian Drausal

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Orszak Trzech Króli w Gdyni i Gdańsku

6 stycznia 2014 roku ulicami Gdyni przeszedł Orszak Trzech Króli. Uczestnicząc w wydarzeniu można było wesprzeć charytatywny cel -- otwarty...

Zamknij