Gdynia – Nowe stawki podatków, na nowy rok

Od 1 stycznia 2014r. na terenie Gminy Miasta Gdyni obowiązują nowe stawki podatków i opłat lokalnych – podatku od nieruchomości i gruntów, od środków transportowych oraz opłata targowa. W każdym przypadku stawki wzrosły o wysokość wskaźnika inflacji, czyli w granicach 1%. Bez zmian pozostanie opłata miejscowa, która dziennie wynosi 1,78 zł.
1. Podatek od nieruchomości i gruntów
Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości i gruntów mają największe znaczenie dla poziomu dochodów własnych gminy. Ich wysokość nie może przekroczyć maksymalnego poziomu określonego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Poziom maksymalny każdego roku waloryzowany jest o wskaźnik inflacji. W roku 2014 uchwalone stawki podatku kształtują się na poziomie stawek maksymalnych. W związku z powyższym wzrost stawek, będzie przybliżony do wskaźnika inflacji, który wyniósł w I półroczu 2013 r. –  0,9 %.
Przykładowo w przypadku podatku od nieruchomości, dla budynku mieszkalnego stawka wynosiła 0,73 zł., teraz 0,74 zł. Zatem dla lokalu o powierzchni 50 metrów kwadratowych, w stawka podatku od nieruchomości wzrośnie o 50 groszy.
2. Podatek od środków transportowych
Stawki podatku od środków transportowych kształtują się w granicach przewidzianych w ustawie. Górną granicę określają stawki maksymalne, które wzrosną w 2014 roku o około 0,9 %. Zaproponowano, aby wzorem lat poprzednich, w 2014 roku podwyższyć stawki podatku od środków transportowych. Wzrost ten nie będzie znacznie odbiegać od poziomu inflacji (0,9 %), który stanowi podstawę waloryzowania stawek maksymalnych. Stawki podatku  od środków transportowych nadal pozostaną na poziomie niższym od maksymalnego. Wzrost stawek będzie przybliżony do wskaźnika inflacji,  który wyniósł w I półroczu 2013 r.  0,9 %.
3. Opłata targowa
Opłata targowa jest opłatą pobieraną od osób prowadzących handel na terenie Gminy Miasta Gdyni. Wysokość tej opłaty, sposób jej poboru oraz terminy jej płatności określa Rada Miasta w uchwale. W 2014 roku konstrukcja oraz sposób poboru opłaty targowej pozostają identyczne jak te, które obowiązywały w roku ubiegłym 2013. Wzrost stawki opłaty targowej będzie wyższy od poziomu inflacji (0,9 %) ze względu na konieczność zastosowania zaokrągleń do pełnych złotych bądź do pełnych dziesiątek.

 

Sebastian Drausal

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Pinterest
Hide Buttons
Przeczytaj poprzedni wpis:
Orszak Trzech Króli w Gdańsku - fot. MC
Orszak Trzech Króli w Gdyni i Gdańsku

6 stycznia 2014 roku ulicami Gdyni przeszedł Orszak Trzech Króli. Uczestnicząc w wydarzeniu można było wesprzeć charytatywny cel -- otwarty...

Zamknij