Finanse Gdańska w dobrej kondycji – Fitch utrzymał ratingi Gdańska na poziomie BBB + i AA-

Najpierw nadwyżka budżetowa na poziomie 146 mln zł, a teraz utrzymanie dobrych ratingów długoterminowych dla zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej. Finanse Gdańska są w dobrej kondycji, co potwierdziła Agencja Fich Ratings przyznając Miastu ocenę „BBB+” (rating międzynarodowy – dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej) oraz „AA-” (rating krajowy – dla zadłużenia w walucie krajowej). Dodatkowo określono, że perspektywa ratingu jest stabilna.

Fitch Ratings 4 kwietnia dokonał aktualizacji oceny ratingu dla Gdańska. Zgodnie z nowymi regulacjami Unii Europejskiej agencje ratingowe są zobligowane do aktualizowania ratingu co 6 miesięcy, a nie jak to było do tej pory raz w roku.

– Aktualizacje ratingów co pół roku pozwolą do bardziej realną ocenę naszych finansów – podkreśla Teresa Blacharska, skarbnik miasta. – W ciągu roku sytuacja się zmienia i musimy na nią reagować dokonując korekt w budżecie. Fitch będzie więc obserwował i oceniał naszą bieżąca kondycję i umiejętność reagowania na zmienne warunki.

Jak podaje Agencja Fitch, ratingi dla Gdańska odzwierciedlają nadal mocne wyniki operacyjne, które są zgodne z oczekiwaniami Fitch oraz wynikają z prowadzonej przez władze miasta ostrożnej polityki finansowej i stałego monitorowania budżetu, co zapewnia wysoką zdolność do finansowania inwestycji z własnych środków oraz bezpieczne wskaźniki zadłużenia. Ratingi biorą pod uwagę stabilny poziom zadłużenia w latach 2014-2015, uwzględniają również planowane wysokie, ale malejące wydatki majątkowe oraz utrzymująca się presję na wydatki operacyjne wynikające także z konieczności utrzymania nowo wybudowanej infrastruktury.

– Wbrew sugestiom, że Gdańsk się nadmiernie zadłuża, niezależna agencja ocenia, że zadłużamy się bezpiecznie, rozważnie i w sposób kontrolowany. To dobra, choć spodziewana informacja – przyznaje prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – Tylko bezpieczny poziom zadłużenia pozwoli nam realizować inwestycje w perspektywie unijnej na lata 2014-2020. Mając to na uwadze kontrolujemy dług, jednocześnie zabezpieczając środki na wkład własny dla unijnych inwestycji.

Miasto Gdańsk  swoją pierwszą ocenę ratingową  „BBB” uzyskało w 2000 roku. Ocenę  przygotowała agencja ratingowa Standard and Poors. Fitch Ratings bada finanse miasta od 2004 roku.

 

Poszczególne oceny ratingowe w ostatnich latach kształtowały się następująco:

 

Rok Rating międzynarodowy w walucie zagranicznej Rating Międzynarodowy w walucie krajowej Rating krajowy długoterminowy Perspektywa
2007 BBB+ BBB+   Stabilna
2008 BBB+ BBB+   Stabilna
2009 BBB+ BBB+   Stabilna
2010 BBB+ BBB+   Stabilna
2011 BBB+ BBB+ AA-(pol) Stabilna
2012 BBB+ BBB+ AA-(pol) Stabilna
2013 BBB+ BBB+ AA-(pol) Stabilna

 

Skala ratingu Fitch Ratings określana jest następującymi symbolami literowymi:
– poziom inwestycyjny – instytucja wiarygodna (AAA, AA, A, BBB)
– poziom spekulacyjny – instytucja niepewna (BB, B, CCC, CC, C, DDD, DD, D)

Rating może także zawierać znaki „+” i „-„, dla określenia różnic w ramach jednej kategorii.
BBB – Dobra wiarygodność kredytowa. Zdolność do obsługi zobowiązań finansowych uznaje się za wystarczającą.

AA – Bardzo wysoka wiarygodność kredytowa i bardzo wysoka zdolność emitenta do obsługi swoich zobowiązań.

Link do oceny Fitch

https://www.fitchratings.com/creditdesk/press_releases/detail.cfm?pr_id=826225

Magdalena Kuczyńska

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
(NIE)stałe fragmenty gry czyli nic śmiesznego:) (odc.1)

Zebrane z ostatnich tygodni najciekawsze i najśmieszniejsze fragmenty z kanału "Łączy nas piłka". Kilka minut solidnej rozrywki:) Subskrybuj LaczyNasPilka http://goo.gl/19Lfiu Oficjalny...

Zamknij