Całodobowy monitoring osób starszych i niepełnosprawnych – teleopieka dla gdynian

Teleopieka jest usługą dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, np. w sytuacji nagłego zasłabnięcia czy upadku. Jego podstawowym elementem jest „czerwony przycisk”, którego naciśnięcie uruchamia całą procedurę alarmową. Po okresie testowym usługa jest już dostępna dla wszystkich mieszkańców Gdyni na preferencyjnych warunkach. 

Wezwij pomoc

Wezwij pomoc

Organizatorem usługi teleopieki jest gmina, zaś realizatorem – Polskie Centrum Opieki. W ramach umowy, która obowiązuje do końca czerwca 2014r., usługa jest dostępna na preferencyjnych warunkach dla wszystkich mieszkańców Gdyni, którzy mają możliwość korzystania z usługi z 70-procentowym rabatem w stosunku do ceny rynkowej – pozostałą część kosztów ponosi Gmina Gdynia. Miesięczna opłata dla osoby zainteresowanej, obejmująca dzierżawę specjalnego aparatu telefonicznego, wynosi 18,70 zł brutto w przypadku telefonii stacjonarnej lub 28,70 zł brutto w przypadku telefonii komórkowej, zaś jednorazowa opłata aktywacyjna tylko 12,50 zł brutto. Szczegółowe informacje w sprawie podłączenia usługi można uzyskać w Centrum Usług Opiekuńczych MOPS, ul. Grabowo 2, tel. 58 625 93 78 lub w Polskim Centrum Opieki, ul. Janka Wiśniewskiego 20/302, tel. 58 669 80 27.

Usługa teleopieki wykorzystuje innowacyjne technologie, oparte na współdziałaniu ze sobą kilku elementów: osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego na przegubie ręki lub w formie wisiorka na szyi i terminala umożliwiającego kontakt z operatorem w Centrum Operacyjno – Alarmowym.

System Teleopieka dla gdynian

Podstawowe znaczenie ma tzw. „czerwony przycisk”, którego wciśnięcie włącza alarm odbierany przez operatora. Centrum podejmuje stosowną interwencję – nawiązuje kontakt z osobą wzywającą pomocy, ustala przyczynę, powiadamia kolejno sąsiadów oraz bliskich celem sprawdzenia sytuacji na miejscu i weryfikuje, czy wizyta kontrolna u podopiecznego została zrealizowana, a w przypadku braku kontaktu głosowego – wzywa odpowiednie służby: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, policję. Warto podkreślić, że operator teleopieki dysponuje szczegółowymi danymi o osobie, która wzywa pomocy, takimi jak kontakt do bliskich, dane o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach i miejscu ich przechowywania, jaka jest najkrótsza droga dojazdowa do miejsca zamieszkania itp.

Gdyńską innowacją jest funkcjonowanie – oprócz czerwonego „alarmowego przycisku” również „zielonego przycisku”, służącego do kontaktu osoby samotnej z pracownikiem Centrum w ciągu dnia celem rozmowy lub uzyskania informacji. Ma on przede wszystkim funkcję prospołeczną, niezwykle ważną zwłaszcza dla osób samotnych, potrzebujących rozmowy.

Usługa teleopieki wystartowała w Gdyni 1 lipca 2012 roku, jako pilotaż obejmujący wsparciem samotnych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, korzystających z usług opiekuńczych – mówi Michał Guć wiceprezydent Gdyni. – Początkowo usługą objęliśmy 50 osób starszych, niesamodzielnych, niepełnoprawnych i samotnych, później rozszerzyliśmy przedsięwzięcie do 100 osób. Dla klientów MOPS usługa jest nieodpłatna – całość kosztów ponosi gmina. Uruchomienie teleopieki było odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców Gdyni, wyrażone podczas Gdyńskiego Dialogu o Jakości Usług Opiekuńczych – szerokich konsultacji społecznych przeprowadzonych w ostatnich latach. Duże zainteresowanie wśród mieszkańców i przypadki, gdy system potwierdził swoją przydatność i skuteczność spowodowały, obecnie gmina jako pierwsza w Polsce zapewnia preferencyjne warunki dostępu do usługi dla wszystkich mieszkańców.
Sebastian Drausal

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zagospodarowanie podwórek w Letnicy – wyłoniony wykonawca prac

Utwardzone alejki i miejsca parkingowe, zieleń, oświetlenie parkowo - ogrodowe, elementy małej architektury dostosowane do zabaw dla dzieci, ławki, wiaty...

Zamknij