Budżet Obywatelski 2014 – stan realizacji zadań Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku

Budżet Obywatelski 2014 – coraz więcej prac gotowych lub na ukończeniu

Ponad połowa zadań już zakończona lub w trakcie realizacji (z terminem zakończenia do ostatniego dnia września), pozostałe – w trakcie procedury przetargowej lub chwilę przed jej rozpoczęciem. Tak, na początek sierpnia wygląda stan realizacji zadań Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w ramach pierwszego w historii Gdańska Budżetu Obywatelskiego.

Poniżej wykaz:

Lp
Okręg
Nazwa zadania
Koszt
Stan zaawansowania (na 1.08)
1
I
Remont ul. Siennej w
Gdańsku (od Trasy
Sucharskiego do ul.
Tamka) z wykonaniem
jednostronnego
chodnika)
450 000,00 zł Przetarg na roboty – koniec sierpnia.
Roboty budowlane: wrzesień-październik
2
Projekt 8 siłowni na
otwartym powietrzu
dla mieszkańców:
Brzeźna, Nowego
Portu, Oruni, Stogów,
Krakowca-Górek
Zachodnich, Olszynki i
Wyspy Sobieszewskiej.
150 000,00 zł 1. Siłownia pod chmurką dla Brzeźna,  Nowego Portu, Oruni, Stogów, Wyspa  Sobieszewska: realizacja wrzesień 2014
2. Siłownia pod chmurką dla Krakowca- Górek  Zachodnich i Olszynki: realizacja październik  2014
3
II
Remont nawierzchni
ul. Łódzkiej na odcinku
od Przemyskiej do
Nowa Warszawska
270 000,00 zł Zakończone
4
Budowa boiska
wielofunkcyjnego na
terenach zielonych
wąwozu przy zbiorniku
wodnym Gdańsk –
Madalińskiego
500 000,00 zł Planowany termin ogłoszenia postępowania
na roboty – druga połowa sierpnia.
Roboty: wrzesień-październik 2014.
5
Rewitalizacja jaru przy
ul. Wilanowskiej i
Rogalińskiej
450 000,00 zł W trakcie realizacji.
Zakończenie: 30.09.2014
6
Powstanie siłowni
zewnętrznej na terenie
zielonym przy
zbiorniku retencyjnym
Madalińskiego
30 000,00 zł W trakcie realizacji.
Zakończenie: druga połowa września.
7
III
Miejsca postojowe dla
samochodów oraz
przejście dla pieszych
przy Przychodni
Zdrowia przy ul.
Jaśkowa Dolina 105
90 000,00 zł Zakończone
8
IV
Gdańsk trzyma poziom
– lepsze chodniki
(realizowane poza
miejskim programem
naprawy chodników –
ulice: Podkarpacka,
Wojska Polskiego,
Chrzanowskiego,
Chwaszczyńska,
Baczyńskiego)
320 000,00 zł W trakcie realizacji.
Zakończenie do 30.08
9
Przywrócenie stanu
świetności Teatrowi
Leśnemu w Jaśkowej
Dolinie
200 000,00 zł Jest już gotowa dokumentacja wraz z  decyzją konserwatorską.
Termin rozpoczęcia prac: sierpień/wrzesień  2014
Zakończenie: do końca roku.
10
IV
Park nad Jaśkowym
Potokiem – „Jaśkowy
Zakątek”
350 000,00 zł Planowany termin przetargu: wrzesień
Roboty październik-listopad
11
V
Remont nawierzchni
ul. Startowej
400 000,00 zł W trakcie realizacji.
Zakończenie do 30.08
12
Remont chodników
osiedla Zaspa Młyniec
400 000,00 zł W trakcie realizacji.
Zakończenie do 30.08
13
VI
Opracowanie
dokumentacji –
Piecewska – ulica na
miarę XXI wieku –
bezpieczna, przyjazna
pieszym i kierowcom.
360 000,00 zł W trakcie realizacji.
Zakończenie do 30.10.2014
14
Nowy Pachołek 485 000,00 zł Trwa procedura przetargowa.
Termin zakończenia prac – do końca roku.
15
Zagospodarowanie
terenu w sąsiedztwie
stawu przy ul.
Piekarniczej w Gdańsku
240 000,00 zł Trwa opracowanie dokumentacji  projektowej. Prace z uwzględnieniem etapowania: I etap – 22.08, II etap 30.11.
Ogłoszenie postępowania na realizację I etapu – wrzesień
Realizacja robót I etapu: wrzesień – listopad  2014.

Wszystkie zadania zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 muszą zostać zrealizowane do końca roku.

 

 

Katarzyna Kaczmarek

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Timberlake chce 12 samochodów!

12 samochodów muszą przygotować organizatorzy koncertu Justina Timberlake`a dla amerykańskiego artysty. Piosenkarz, członkowie jego zespołu oraz management podróżować będzą między...

Zamknij