Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Gdańsku

Jak podkreśla Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz – Wspólnym świętowaniem Dnia Przedszkolaka chcemy zwrócić uwagę gdańskiej społeczności na znaczenie edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka. Pobyt małych gdańszczan w przedszkolu nie jest tylko sposobem spędzania przez nie wolnego czasu, ale okresem nabywania ważnych doświadczeń społecznych i emocjonalnych oraz rozwoju poznawczego. Dajmy dzieciom możliwość czerpania radości z bycia przedszkolakiem i twórzmy wspólnie warunki, aby każdy mały gdańszczanin mógł zostać przedszkolakiem. Niech 25 września 2014 roku będzie w naszych przedszkolach dniem wyjątkowym, świątecznym, pełnym entuzjazmu dla idei wychowania przedszkolnego w nowoczesnym Gdańsku.

56501– Każde przedszkole świętuje ten ważny dzień na swój sposób. Jednak pierwszy raz udało się zaprosić do wspólnego świętowania dzieci i pracowników z 32. gdańskich przedszkoli publicznych i niepublicznych. Najmłodsi gdańszczanie wykonali na oknach sal swojego przedszkola pracę przedstawiającej panoramę Gdańska, jako wyobrażonego przez dzieci „miasta niewidzialnego”. Prace te zostały sfilmowane przez artystów i tworzą niezwykły film – informuje Ewa Słomińska, koordynatorka gdańskiego świętowania. Musicie go koniecznie zobaczyć 25.09. w Dworze Artusa – dodaje Słomińska.

Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP (Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire) powstała 1948 roku w Pradze. Jest międzynarodową organizacją pozarządową, która dąży do zapewnienia najmłodszym dzieciom całego świata możliwie jak najlepszych warunków życia i rozwoju, niezależnie od zróżnicowania materialnego, kulturowego i klasowego. Skupia ludzi różnych zawodów działających na rzecz dzieci od narodzin do ósmego roku życia. Ma status organizacji doradczej przy UNESCO.
Współpraca międzynarodowa przyczynia sie do tworzenia ogólnoludzkiego porozumienia w sprawach zdrowia i edukacji dzieci w okresie przedszkolnym. OMEP dąży do podnoszenia poziomu wychowania przedszkolnego. Popiera i inicjuje badania naukowe oraz różne formy wymiany doświadczeń zmierzające do zapewnienia dziecku prawa do rozwoju. Interweniuje, gdy naruszane są prawa dziecka.
OMEP działa w 78 krajach na wszystkich kontynentach, które podzielone na pięć regionów: Afrykę, Azję i Pacyfik, Amerykę Łacińską, Europę, Amerykę Północną i Karaiby. Każdemu z nich przewodniczy wiceprezydent. Wszystkie komitety narodowe i ich członkowie opierają swoją działalność na głównych przesłaniach proponowanych przez Światowy Komitet OMEP.
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego powstał w lutym 1967 roku przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W roku 2001 roku został zarejestrowany jako samodzielne stowarzyszenie posiadające oddziały terenowe (z możliwością tworzenia nowych).
Działalność Polskiego Komitetu OMEP:

– Międzynarodowa wymiana doświadczeń dotyczących edukacji przedszkolnej

– Współdziałanie z instytucjami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacja małego dziecka.

– Propagowanie Konwencji o Prawach Dziecka – zapewnienie prawa dziecka do rozwoju oraz ochrony przed wykorzystywaniem, przemocą, dyskryminacja w domu środowisku.

– Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i innych osób pracujących na rzecz małego dziecka przez organizację różnych form doskonalenia

Źródło: www.omep.org.pl

 

 

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
HALA GDAŃSK – SOPOT Sp. z o.o. (ERGO ARENA) podpisała umowę o współpracy z AWFiS

Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o. (ERGO ARENA) oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku postanowiły współpracować na...

Zamknij