Kontakt

INFORMACJE – REKLAMA – PUBLIKACJE

Zapraszamy do kontaktu z redakcją

Telefon:  +48 606 430 240 poniedz. -piąt. w godz. 9.00 – 18.00

Całodobowo: kontakt@metropolitalne.info

Korespondencja:

ul. Wierzbowa 7

80-180 Gdańsk Borkowo