Od 55 lat kontynuują myśl i metodę wychowawczą Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

Gdyński Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” obchodzi w tym roku 55-lecie działalności. Z tej okazji w środę 15 października 2014 roku o godz. 11.00 odbędą się uroczystości połączone z międzypokoleniowym spotkaniem byłych wychowawców i wieloletnich pracowników ogniska. Wydarzenie odbędzie się przy ul. Wejherowskiej 65.

W ciągu 55 lat funkcjonowania Zespołu Placówek Specjalistycznych ewoluował. Początkowo działał jako ośrodek opiekuńczo-wychowawczy dla pięćdziesięciorga dzieci. Obecnie oferuje kompleksowe wsparcie dla gdyńskich rodzin. W skład ZPS wchodzą placówki, umiejscowione w różnych rejonach Gdyni, zapewniające wsparcie dla dzieci od 3 roku życia oraz dorosłych, par i rodzin. Wart podkreślenia jest także pierwszy w Polsce Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny dla Rodzin Dzieci z FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) w całości finansowany z budżetu gminy.

Nazwa „Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka”” pojawiła się 7 lat temu, kiedy to Ognisko Wychowawcze, założone w Gdyni w 1959 roku, zaczęło modernizować swoją ofertę, odpowiadając w ten sposób na realne potrzeby gdyńskich rodzin w zakresie przeciwdziałania przemocy i pogłębionej, specjalistycznej pracy z dzieckiem.

W tej chwili w skład ZPS wchodzą:
– Placówki Wsparcia Dziennego realizujące zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, reedukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz reintegracyjne dla rodzin. Prowadzone są także zajęcia tematyczne (min. warsztaty filmowe, taneczne, teatralne) rozwijające indywidualne umiejętności. Ważnym punktem jest udzielane wsparcie dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz organizacja czasu wolnego dzieci, w postaci wyjazdów, obozów i spływów. Łącznie z Placówek Wsparcia Dziennego może korzystać 109 dzieci.
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, których zadania skoncentrowane są na interwencyjnej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, realizacji grup wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc, prowadzeniu hostelu dla osób pokrzywdzonych przemocą domową, „Niebieskiego Pokoju”, gdzie bezpiecznie w sposób profesjonalny może być przesłuchane dziecko – świadek przemocy. Ośrodki realizują tez Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc oraz współpracują z profesjonalnymi gabinetami psychoterapeutycznymi. W zeszłym roku z oferty obu Ośrodków skorzystało 800 osób.
– Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny dla Rodzin Dzieci z FAS, który poprzez kompleksową diagnozę i wskazania do dalszej pracy, rehabilitacje i działania szkoleniowo-edukacyjne, wspiera gdyńskie rodziny z zakresu Alkoholowego Zespołu Płodowego. W zeszłym roku w Punkcie uzyskało pomoc 47 dzieci wraz z rodzinami.

Ponadto w tej chwili w Zespole Placówek Specjalistycznych realizowany jest projekt „Więcej mocy, mniej przemocy!” w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Dzięki niemu oferta placówki poszerza się o działania psychoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, par i rodzin oraz o grupy rozwojowe dla kobiet.

Placówki oferują także programy stażowe, poszerzające kompetencje przyszłych psychologów i pedagogów, które niejednokrotnie kończą się zatrudnieniem stażujących osób.

Kazimierz Lisiecki „Dziadek” (1902-1976) – polski pedagog, wychowawca młodzieży, społecznik, inicjator powstania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy. Pionier pedagogiki opiekuńczej i twórca nowego nurtu w systemie opiekuńczym w Polsce.

Jubileusz obchodzony będzie do 21 listopada, czyli Dnia Pracownika Socjalnego.

Sebastian Drausal

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Akademia Młodych Orłów startuje w Gdańsku

Akademia Młodych Orłów to nowa inicjatywa Polskiego Związku Piłki Nożnej dająca szanse każdemu dziecku na dodatkowe regularne i bezpłatne trenowanie...

Zamknij