Dofinansowanie w zakresie modernizacji źródeł energii cieplnej dla gdynian

Wszystkie osoby, które swoje domy ogrzewają przy użyciu kotłów opalanych węglem i koksem, a chciałyby je wymienić na kotły opalane gazem, olejem opałowym lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii, mogą składać w Urzędzie Miasta wnioski o dofinansowanie w zakresie modernizacji źródeł energii cieplnej. Środki na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i budżetu miasta Gdyni.

W ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2015)” istnieje możliwość dofinansowania inwestycji polegających na modernizacji źródeł energii cieplnej, czyli likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (tj. pompy ciepła, kolektory słoneczne), z podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie), którzy planują w 2015/2016 r. przeprowadzenie inwestycji.
Przewidywana wysokość dofinansowania wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:
– 5 000 zł na montaż kotła opalanego gazem lub olejem opałowym dla budynku jednorodzinnego;
– 12 500 zł na montaż kotła opalanego gazem lub olejem opałowym dla budynku wielorodzinnego;
– 20 000 zł na jeden węzeł cieplny o mocy do 30 kW przy podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
– 30 000 zł na jeden węzeł cieplny o mocy powyżej 30 kW przy podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej;
– 10 000 zł na montaż pompy ciepła;
– 6 000 zł na montaż kolektorów słonecznych dla budynku jednorodzinnego;
– 10 000 zł na montaż kolektorów słonecznych dla budynku wielorodzinnego.
Miasto Gdynia będzie ubiegać się o środki w imieniu mieszkańców na dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Udzielenie dofinansowania jest uwarunkowane uzyskaniem najlepszych efektów ekologicznych.
W ramach realizacji projektu mieszkańcy Gdyni uzyskają dodatkowe dofinansowanie z budżetu miasta, ale nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Do konkursu mogą być zgłaszane zadania nie rozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego. Warunkiem udzielenia dofinansowania w 2015 jest:
– wyrażenie chęci realizacji inwestycji do końca maja 2016 r.;
– zapewnienie środków własnych na realizację zadania;
– złożenie do Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni stosownego wniosku w terminie do 30 kwietnia 2015 r.

Wnioski można pobrać ze strony Urzędu Miasta Gdyni: http://www.gdynia.pl/urzad/wydzialy/8022_92374.html
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Samodzielnego Referatu ds. Energetyki pod nr tel. 58 668 23 50 do 52 lub e-mailem ref.energetyki@gdynia.pl/.

Małgorzata Omachel

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zapraszamy na weekend do Gdyni

Rozpoczynający się weekend obfituje w wiele możliwości ciekawego spędzenia wolnego czasu w Gdyni. Wydarzeń jest tyle, że aby wziąć udział...

Zamknij