Porozumienie o współpracy Zespołu Szkół nr 6 w Gdyni z Fundacją Marka Kamińskiego podpisane

Fundacja Marka Kamińskiego współpracować będzie z Zespołem Szkół nr 6 w Gdyni. W ramach zawartego porozumienia szkoła od września 2016 r. zostanie objęta Honorowym Patronatem Fundacji Marka Kamińskiego i motywacyjnym programem edukacyjnym pod nazwą „10 kroków metody Biegun”. Tym samym Zespół Szkół nr 6 w Gdyni stanie się inkubatorem motywacji – pierwszą w Polsce szkołą pracującą w oparciu o metodę Biegun.

Nawiązana współpraca będzie obejmowała w szczególności przedsięwzięcia z zakresu:

– udziału uczniów w zajęciach prowadzonych autorskim programem Marka Kamińskiego uczącym sztuki zdobywania celów,

– przeszkolenia nauczycieli programem trenerskim metody Biegun,

– spotkania uczniów w szkole z Markiem Kamińskim,

– spotkań uczniów z ambasadorami kroków metody Biegun,

– udziału uczniów  w organizowanych przez Fundację Obozach Zdobywców Biegunów  lato/zima,

– przygotowania i organizacji w szkole półkolonii zimowych w oparciu o program „10 kroków metody Biegun”,

– wolontariatu uczniów w Fundacji.

Współpraca  pozwoli na dzielenie się doświadczeniami, doskonalenie jakości kształcenia, a dla wychowawców i nauczycieli będzie wsparciem we wzmacnianiu u dzieci i młodzieży poczucia wartości, konstruktywnego sposobu myślenia o problemach i wyzwaniach.

 

Metoda „Biegun” pozwala ćwiczyć, porządkować i podtrzymywać dążenia do realizacji celów. Daje pomocną strukturę pozwalającą nauczycielom w różnym wieku, realizować cele, które są spójne z ich wartościami, talentami, wewnętrznym potencjałem. Systematyczne przechodzenie przez kolejne etapy metody umacnia wytrwałość, kształtuje nieschematyczne myślenie, uczy koncentracji na celu.

W przypadku młodzieży uczy dodatkowo postawy proaktywnej, wytrwałości i kreatywności w myśleniu i rozwiązywaniu problemów. „Biegun” wykorzystuje praktykę i doświadczenie podróżnika i zdobywcy biegunów, Marka Kamińskiego, ale także solidną wiedzę psychologiczną w zakresie motywacji, potrzeby osiągnięć, wewnętrznego poczucia kontroli czy kreatywności. Dla wychowawców i nauczycieli będzie wsparciem we wzmacnianiu u dzieci i młodzieży poczucia wartości, konstruktywnego sposobu myślenia o problemach i wyzwaniach.

Małgorzata Omachel

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Ring wrócił do Gdańska

W czwartek, 18 lutego, do Gdańska przyjechał historyczny wagon Ring wyremontowany przez MPK w Krakowie. Przez ostatnie trzy weekendy woził...

Zamknij