Parkingi w strefie nadmorskiej – razem pracujemy nad zmianami

Mija 11 dni od wprowadzenia w Gdańsku pilotażowego programu parkowania na parkingach w strefie nadmorskiej. – Przypatrujemy się sytuacji, na bieżąco rozmawiamy z dzierżawcami i Strażą Miejską, analizujemy, wyciągamy wnioski – mówi dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Mieczysław Kotłowski. Wsłuchując się w uwagi i oczekiwania mieszkańców już dziś są pierwsze efekty naszych wspólnych prac. Od jutra zmieni się sporo na parkingach usytuowanych w ciągu al. Hallera w Gdańsku – dodaje Kotłowski.

– Podczas spotkań z dzierżawcą parkingów w tym rejonie przekazaliśmy mu sygnały docierające do nas od mieszkańców miasta. Dotyczyły one przede wszystkim kwestii zbyt długich – zdaniem gdańszczan – godzin poboru opłat za parkowanie, stanu parkomatów oraz ich oznakowania czy oznakowania osób pobierających opłaty za postój. Dzisiejsze spotkanie było bardzo owocne – przedsiębiorca dzierżawiący parkingi wykazał zrozumienie dla potrzeb mieszkańców i na naszą prośbę postanowił od jutra (środa, 13 lipca) zmodyfikować zasady pobierania opłat na dzierżawionych przez siebie parkingach – mówi dyrektor ZDiZ.

I tak, od jutra opłaty na parkingach w ciągu al. Hallera pobierane będą w godzinach 9.00- 18.00 (wcześniej pobór był całodobowy). Obniżone zostaną także o ok. 40% (z 300 do 180 zł) maksymalne stawki kar nakładanych za brak opłaty za postój (to stawka, jeśli kara zostanie zapłacona później, niż cztery dni po jej otrzymaniu, kara za opłatę w terminie do czterech dni nie ulega zmianie i nadal wynosić będzie 90 złotych). Co więcej – dzięki wspólnym rozmowom udało się również otrzymać zapewnienie dzierżawcy o zmianie wysokości maksymalnych kar za brak biletu parkingowego także na wszystkich pozostałych dzierżawionych przez niego w Gdańsku parkingach, tj. przy ul.: Dąbrowszczaków, Czarny Dwór, Falowa, Lazurowa oraz Podwale Staromiejskie.

Dzierżawca parkingu zaproponował też wprowadzenie od jutra specjalnego numeru telefonu, pod którym przyjmowane będą uwagi i reklamacje związane z parkowaniem na dzierżawionych przez niego parkingach. Numer ten to: 516 043 417. Swoje uwagi do kwestii parkingów nadmorskich można kierować też pod adres e-mail: info@zdiz.gda.pl.

Osoby obsługująca parkingi będą miały natomiast oprócz oznakowanych kamizelek, także specjalne identyfikatory.

Dodatkowo, Zarząd Dróg i Zieleni – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – dodatkowo oznakuje nowe parkingi w strefach nadmorskich. Wielu mieszkańców zgłaszało bowiem problemy z rozróżnieniem parkingów płatnych od obowiązującej w mieście Strefy Płatnego Parkowania. Zapadła więc decyzja, iż nowe parkingi będą dodatkowo oznakowane, tak żeby nikt nie miał wątpliwości że obowiązują na nich inne zasady parkowania i płatności, niż w miejskich SPP.

Duże tablice informacyjne pojawią się na dojazdach do parkingów już w sobotę. Także w najbliższy weekend na parkingach dyżurować będą wolontariusze, którzy udzielać będą informacji oraz rozdawać będą kierowcom broszury dotyczące płatnego parkowania nad morzem. Cała akcję wspomoże Straż Miejska, która podobnie jak wolontariusze – udzielać będzie kierowcom informacji na temat nadmorskich parkingów.

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Gdańskie Wspomnienie Ofiar Rzezi na Wołyniu i we Wschodniej Galicji

W poniedziałek 11.07.2016r. w Gdańsku odbędzie się uroczyste upamiętnienie Rzezi jakiej dokonali na Polakach "bracia Ukraincy" z OUN i UPA....

Zamknij